Universiteit Leiden

nl en

LIN-bundel

Ieder jaar brengt de AVT de LIN-bundel uit, met daarin een selectie van de op de TIN-dag gepresenteerde papers.

Een selectie van de op de TIN-dag gepresenteerde papers verschijnt in de loop van het jaar in de LIN-bundel (waarbij LIN staat voor Linguistics in the Netherlands), die sinds 1991 wordt uitgegeven door John Benjamins. Sprekers van de TIN-dag worden uitgenodigd een artikel te schrijven naar aanleiding van hun lezing ter publicatie in de LIN-bundel.

AVT-leden krijgen een exemplaar van de LIN-bundel via de post toegestuurd.

Open Access

Edities van de LIN-bundel zijn vanaf 2 jaar na verschijnen voor iedereen electronisch beschikbaar.

Onlangs verschenen

Linguistics in the Netherlands is een jaarlijkse publicatie van de AVT. De redactie van LIN2016 zijn Jenny Audring en Sander Lestrade.

Inhoudsopgave

 1. Dutch impersonal passives: Beyond volition and atelicity 
  Maaike Beliën 
 2. Expressing generic and transitory opinions in Greek: A semantic analysis of the verbs theoro and vrisko 
  Sofia Bimpikou 
 3. Complex language, complex thought? The relation between childrens production of double embeddings and Theory of Mind 
  Suzanne T.M. Bogaerds-Hazenberg & Petra Hendriks 
 4. Imperatives and politeness in Dutch 
  Helen de Hoop, Jetske Klatter, Gijs Mulder, Tijn Schmitz 
 5. Deriving Verb-cluster variation in Dutch and German 
  Jacqueline van Kampen 
 6. Phrasal and clausal comparatives in Dutch 
  Charlotte Gea Lindenbergh 
 7. Fragment answers with infinitives in a Flemish dialect 
  Kathy Rys & Albert Oosterhof 
 8. Voicing distinctions in the Dutch-German dialect continuum 
  Nina Ouddeken 
 9. Conditional use of prepositional phrases in Dutch: the case of zonder (without) 
  Alex Reuneke 
 10. Object relative clauses in Dutch-speaking children with High-Functioning Autism (HFA)
  Jeannette Schaeffer & Bart Siekman
 11. The Influence of L2 English and Immersion on L3 French in the Netherlands 
  Rosalinde Stadt, Aafke Hulk, Petra Sleeman 
 12. Definedness conditions on admission-of-ignorance moves 
  Luis Vicente

Linguistics in the Netherlands 2015 (AVT 32) is verschenen. De redactie was dit keer in handen van Björn Köhnlein & Jenny Audring. 

Abonnees van Linguistics in the Netherlands ontvangen een exemplaar van de bundel per post en kunnen de inhoud ook online lezen via de website van John Benjamins.

Inhoudsopgave

 1. Tangled up in mood: Exploring Panará split ergativity (1-15) 
  Bernat Bardagil-Mas
 2. Grammatical and pragmatic properties of the DP in children with Specific Language Impairment (SLI) and in children with High Functioning Autism (HFA) (16-32) 
  Ava Creemers and Jeannette C. Schaeffer
 3. Three types of suffixes in French: Discarding the learned / non-learned distinction (33-47)
  Jan Don, Petra Sleeman and Thom Westveer
 4. On the syntactic nature of the Dutch prefix (48-62) 
  Paula Fenger, Ava Creemers and Marlijn Meijer
 5. Prepositional object gaps in British English (63-74) 
  James Griffiths and Craig Sailor
 6. ‘A relieved Obama’ won’t last long (75-87) 
  Helen de Hoop and Erica Kemperman
 7. Crossover restrictions, A-bar pronouns and discourse antecedents (88-104) 
  Jacqueline van Kampen
 8. A case of cultural evolution: The emergence of morphological case (105-115) 
  Sander Lestrade
 9. Prosody, melody and rhythm in vocal music: The problem of textsetting in a linguistic perspective (116-129) 
  Teresa Proto
 10. Distributive, collective and “everything” in between: Interpretation of universal quantifiers in child and adult language (130-141) 
  Liset Rouweler and Bart Hollebrandse
 11. Events, locations and situations: On the interaction of negation and finiteness in Avar (142-154) 
  Pavel Rudnev
 12. Acquisition of adjectival degree markers by Dutch- and Russian-speaking children: The richer the faster? (155-169) 
  Elena Tribushinina