Logo Universiteit Leiden.

nl en

Modules

Het VIPP-SD programma wordt uitgevoerd bij de gezinnen thuis en omvat in totaal 7 bezoeken van ongeveer 2 uur (inclusief een kennismakingsbezoek waarin ook de eerste video-opnames worden gemaakt). Er wordt gewerkt met één ouder en één kind in de thuissituatie. Tijdens de bezoeken worden eerst filmopnames gemaakt, daarna worden de opnames van de vorige keer bekeken en besproken.

Belangrijke uitgangspunten van de interventie zijn het creëren van een aangename sfeer, de opvoeder erkennen als expert van het eigen kind (‘empowerment’), en de nadruk op en bekrachtiging van positieve interacties tussen opvoeder en kind. Sensitief opvoedgedrag van de ouder (positief ouderschap) staat centraal, in combinatie met het stellen van grenzen en reguleren van lastig of ongehoorzaam gedrag van het kind.

Als jonge kinderen te maken krijgen met het aanleren van regels, daartegen protesteren en grenzen gaan uittesten kan het voor ouders heel lastig zijn om sensitief te blijven. VIPP-SD heeft als doel om ouders te leren sensitief te zijn tijdens de omgang met hun kind, juist ook tijdens het aanleren van regels (sensitief disciplineren).

Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) animated film

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie