Logo Universiteit Leiden.

nl en

Trainingen

De training tot VIPP-SD ondersteuner bestaat uit een vierdaagse basistraining gevolgd door een oefentraject met 5 halve dagen supervisie (4 uur per bijeenkomst) in kleinere groepen. Het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum streeft er naar minimaal twee keer per jaar een VIPP-SD training te organiseren, waarvan minimaal één Nederlandstalig. Daarnaast worden er regelmatig trainingen verzorgd door onze partners in België, Italië en Engeland.

Daarnaast verzorgen wij op aanvraag ook in-company trainingen (8 tot 20 personen), neem contact met ons op via de mail voor meer informatie en prijzen als u interesse heeft in een training op maat.

In de basistraining wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, het einddoel en de principes van VIPP-SD. Aan de hand van voorbeelden op video wordt geoefend in het toepassen van de verschillende stappen in de interventie. Oefeningen worden gevolgd door discussies en rollenspellen onder leiding van een gecertificeerde trainer. Het doel van de VIPP-SD basistraining is om deelnemers kennis te laten maken met de principes van de interventie, en daarmee hun kennis en begrip van het praktische gebruik en de doeltreffendheid ervan te vergroten.

Om te leren de interventie zelfstandig toe te passen wordt de basistraining vervolgd met een oefentraject. In deze periode zullen deelnemers de interventie voor het eerst uitvoeren bij een oefengezin, oftewel, een gezin zonder hulpvraag. Idealiter start het oefentraject zo snel mogelijk na afloop van de training en in ieder geval binnen 6 maanden na afloop van de training. De huisbezoeken zullen ongeveer om de twee weken plaatsvinden. Naast de tijd voor de huisbezoeken moet u rekening houden met de reistijd, de verwerkingstijd (logboek, bijhouden), voorbereidingstijd (bewerken van de videobeelden en schrijven van de scripts) en de supervisiebijeenkomsten (5 halve dagen). Tijdens de supervisiebijeenkomsten in kleine groepen krijgen deelnemers de kans om hun video’s en ‘scripts’ (op schrift voorbereide feedback) te bespreken onder leiding van een gecertificeerde supervisor of trainer. In het kader van toetsing zal deelnemers eenmaal gevraagd worden het video-feedback gedeelte van een van de bezoeken op te nemen en een deel van deze video te laten zien tijdens een van de laatste supervisiebijeenkomsten. Het oefentraject wordt afgesloten met een kort reflectieverslag.

De handleiding VIPP-SD ontvangt u op de eerste dag van de training, deze is bij de prijs van de training inbegrepen. Voor het uitvoeren van de interventie bij het oefengezin zult u zelf voor een camera, een computer met editingsoftware (bijv. Pinnacle Studio of Adobe Premiere Pro) en eventueel een beveiligde USB stick/externe harde schijf (voor het afspelen van de beelden bij het gezin thuis) moeten zorgen. Het is daarnaast de bedoeling dat u zelf speelgoed en boeken meeneemt naar het gezin voor het maken van de opnames. De opnames worden in principe teruggekeken op een tv bij het gezin thuis. Indien dit niet mogelijk is dient u een laptop mee te nemen naar het gezin.

De kosten voor de training tot VIPP ondersteuner verzorgd door het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum bedragen € 2000 (excl. BTW) per deelnemer en zijn inclusief de handleiding, de vierdaagse basistraining (lunch inclusief)/de online basistraining verspreid over 7 dagen, 6 supervisiebijeenkomsten tijdens het oefentraject en certificering/registratie.

Het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum vindt het belangrijk dat de interventie voor iedereen toegankelijk is. Indien mogelijk wordt er daarom een gereduceerd tarief aangeboden aan deelnemers met een beperkt budget. Neem voor eventuele mogelijkheden contact met ons op.

Voor in-company trainingen worden aparte offertes opgesteld afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bij voldoende aanwezigheid en bewijs van vaardigheid ontvangen deelnemers het certificaat van 'VIPP-SD Ondersteuner'. Gecertificeerde ondersteuners worden geregistreerd door het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum van de Universiteit Leiden.

Na succesvolle afronding van de basistraining en het supervisietraject behalen deelnemers het certificaat 'VIPP-SD ondersteuner' (niveau 1). Het niveau dat daarna volgt kent geen officiële certificering, maar geeft aan dat het nodig is om ervaring op te bouwen voordat een aanvraag kan worden gedaan om opgeleid te worden tot supervisor (niveau 3). Als een supervisor voldoende ervaring heeft opgebouwd, kan er een aanvraag worden gedaan om opgeleid te worden tot trainer (niveau 5).

Ieder traject tot supervisor of trainer start met het invullen van een aanmeldformulier en een kennismakingsgesprek met een officiële VIPP-SD trainer. De start en duur van een traject tot supervisor of trainer hangen af van de kwaliteiten en mogelijkheden van de aanvrager en de ruimte voor begeleiding vanuit het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum.

Deze website maakt gebruik van cookies.