Logo Universiteit Leiden.

nl en

Portugees 1

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ook aandacht besteed aan de grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben om zonder problemen te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Doelniveau
A1.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Portugees/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

Voor de cursus Portugees 1 is geen voorkennis van deze taal vereist. U maakt vooral kennis met het Portugees dat in Brazilië wordt gesproken. Vanaf het begin wordt er in de les zoveel mogelijk in het Portugees gecommuniceerd. Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: groeten, persoonlijke informatie vragen en geven, afspraken maken, naar de tijd vragen, eten en drinken, het plannen van activiteiten in het weekend. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal gesproken wordt.
Na het volgen van deze cursus is men in staat om vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen te gebruiken. Men kan zichzelf voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Men kan op simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereid is om te helpen. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les). Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats.

Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Novo Avenida Brasil 1, Livro texto + livro de exercícios + CD (text- and workbook + audio-CD) - E. Lima, O.F. Eberlein and others. Hoofdstuk 1 t/m 3. ISBN: 978-85-12-54520-2.
  • GRAMÁTICA ATIVA 1 - PORTUGUÊS DO BRASIL, Leite, I. C., Oberg, L. B., & Coimbra, O. M. Gramática ativa 1. Lisboa: Lidel. ISBN: 978-972-757-931-0

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 6 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ ERK .

Het boek is bedoeld om u naar niveau A1 te begeleiden. De inhoud wordt over twee cursussen verdeeld. Na de cursus Portugees 1 wordt niveau A1.1 bereikt en na het volgen van Portugees 2 niveau A1.2 (A1)    

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim van tevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Er is geen basiskennis van het Portugees vereist.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.