Logo Universiteit Leiden.

nl en

Ontwikkeling van pleegkinderen

Wat hebben pleegkinderen meegemaakt en welke gevolgen heeft dit?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Moeilijke start

Pleegkinderen hebben een moeilijke start meegemaakt. Op de website van Pleegzorg Nederland (zie leestips hieronder) vind je vele voorbeelden van wat pleegkinderen hebben meegemaakt. Veel pleegkinderen hebben verwaarlozing en mishandeling meegemaakt, maar ook als ouders zijn overleden kunnen kinderen in de pleeggezin terecht komen.

Kernprobleem: hechting

Doordat ouders geen veilige basis konden bieden voor pleegkinderen, is het mogelijk dat de hechting niet goed is verlopen. Hechting, of gehechtheid, gaat over de aangeboren neiging van kinderen om steun te zoeken bij een volwassene die hen kan beschermen. Zodra kinderen geboren zijn, gaan ze zich hechten aan de ouders. Meestal op een positieve, veilige manier, waarbij kinderen leren dat ze bij de ouders terecht kunnen voor hulp, steun en troost. Maar bij pleegkinderen is dat vaak misgegaan: de ouders waren er niet, of zorgden niet goed voor ze. Ook dan hechten kinderen zich aan de ouders, alleen niet op een veilige manier. Voor meer informatie hierover zie ook de leestips.

Hechtingsproblematiek: gevolgen

Hechtingsproblemen zijn heel ernstig, ze staan een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg. Zo gaan hechtingsproblemen meestal gepaard met allerlei andere problemen, zoals: een laag zelfvertrouwen, verlatingsangst of bindingsangst, moeite met het reguleren en controleren van emoties (bijvoorbeeld snel boos worden). Ernstige hechtingsproblematiek kan zelfs leiden tot gedragsproblemen.

Problemen bij pleegkinderen?

Hebben pleegkinderen dan inderdaad meer problemen dan andere kinderen? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat pleegkinderen als groep vaker problemen hebben zoals een schoolachterstand, moeite met leren, concentratieproblemen, problemen met andere kinderen, snel boos worden, snel bang zijn, etc. Maar, het verhoogde risico op allerlei problemen is niet voor elk pleegkind even hoog. Zo is bekend dat veel overplaatsingen (van pleeggezin wisselen) een risico zijn voor probleemgedrag, en een positieve opvoeding in het pleeggezin is juist een buffer die ergere problemen kan voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.