Logo Universiteit Leiden.

nl en

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek?

Een grote groep mensen ondervindt in hun dagelijks leven problemen met navigeren. Zij raken voortdurend de weg kwijt en kunnen dus simpele activiteiten als een boodschap doen of even op bezoek gaan niet meer zomaar uitvoeren. Zij zijn afhankelijk van hulp van anderen. Ook kan verdwalen een indicatie zijn voor beginnende dementie. Er bestaat nog geen behandeling voor dit probleem. Daar willen wij graag verandering in brengen.

Om een goede behandeling te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om te weten hoe mensen de weg vinden, en vooral hoe het kan dat de ene persoon continu verdwaalt en de ander een wandelend kompas lijkt te zijn.

In het publieksonderzoek kunnen we naar deze verschillen tussen mensen kijken, op een hele grote schaal: wat doen factoren als leeftijd en geslacht met de prestatie van mensen op onze navigatieopdrachten? En wie kan er een goede inschatting van zijn eigen navigatievermogen maken? De deelnemers gaan een wandeling maken op een onbekende planeet en aan de hand van een aantal opdrachten wordt het navigatievermogen van de deelnemer vastgesteld. Op basis daarvan ontvangt iedereen een persoonlijk advies om beter te kunnen navigeren. De gegevens die we hiermee verzamelen gebruiken we om beter te begrijpen welke factoren een rol spelen bij succesvolle navigatie. Bovendien levert het een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van een behandeling van verdwaalklachten.

Een grote groep mensen ondervindt in hun dagelijks leven problemen met navigeren.
Deze website maakt gebruik van cookies.