Logo Universiteit Leiden.

nl en

Subsidie voor collectiegericht onderzoek

Museums, Collections and Society stelt subsidie beschikbaar voor collectiegericht onderzoek. 

Deadline om in te dienen

De deadline voor het indienen van aanvragen voor 2020 is verstreken.

Omvang en looptijd

Voor 2020 gaat het om vijf beurzen van €4000.

Criteria van de aanvraag

  • De aanvraag mag niet meer dan 3000 woorden bevatten.
  • De aanvraag moet betrekking hebben op (Leids/Haags) collectiegericht onderzoek.
  • De aanvraag moet gedaan worden door een universitair medewerker en een medewerker van een collectie-beherende instantie gezamenlijk. 
  • Er dient een heldere vraagstelling en operationalisering van de vraagstelling in de aanvraag beschreven te worden.
  • Er dient aangegeven te worden hoe het voorstel past in het kader van een onderzoek agenda en/of een wetenschappelijke discussie.
  • Tevens geven de aanvragers een overzicht van de te verwachten output. Dit kan gaan om bijv. een seminar, een (deel van) een boek, een artikel en/of een aanvraag voor onderzoek financiering. 
  • Er is een verplichting om tijdens het project een artikel voor het MCS Annual Report aan te leveren en een bijdrage te leveren aan de Leidse academische gemeenschap, bv. in de vorm van een lezing. 

Voorwaarden

Het project dient binnen 18 maanden te zijn afgerond. Na 6 maanden levert een van de projectleiders een voortgangsrapport in. Uiterlijk 18 maanden na de begindatum (de datum waarop het geld wordt gestort) wordt het eindrapport ingeleverd.

Voor de beurzen geldt dat ze niet mogen worden gebruikt voor het vergoeden van salariskosten, maar uitsluitend ingezet kunnen worden voor materiële kosten (reis- en verblijfskosten, organisatie van activiteiten, etc.). 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Prof. dr. Pieter ter Keurs, hoofd van het stimuleringsgebied.

Deze website maakt gebruik van cookies.