Logo Universiteit Leiden.

nl en

Subsidie voor collectiegericht onderzoek

De Museums, Collections and Society (MCS) onderzoeksgroep van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) en de Faculteit Archeologie stelt subsidie beschikbaar voor collectiegericht onderzoek. 

Deadline om in te dienen

De deadline voor het indienen van aanvragen voor 2022 is 15 maart 2022.

Dien de aanvraag in per mail

Omvang en looptijd

Voor 2022 gaat het om vijf beurzen van €4000.

Criteria van de aanvraag

  • De aanvraag mag niet meer dan 3000 woorden bevatten.
  • De aanvraag moet betrekking hebben op (Leids/Haags) collectiegericht onderzoek.
  • De aanvraag moet gedaan worden door een universitair medewerker en een medewerker van een collectie-beherende instantie gezamenlijk. 
  • Er dient een heldere vraagstelling en operationalisering van de vraagstelling in de aanvraag beschreven te worden.
  • Er dient aangegeven te worden hoe het voorstel past in het kader van een onderzoek agenda en/of een wetenschappelijke discussie.
  • Tevens geven de aanvragers een overzicht van de te verwachten output. Dit kan gaan om bijv. een seminar, een (deel van) een boek, een artikel en/of een aanvraag voor onderzoek financiering. 
  • Er is een verplichting om tijdens het project een artikel voor het MCS Annual Report aan te leveren en een bijdrage te leveren aan de Leidse academische gemeenschap, bv. in de vorm van een lezing. 

Het project dient binnen 18 maanden te zijn afgerond. Na 6 maanden levert een van de projectleiders een voortgangsrapport in. Uiterlijk 18 maanden na de begindatum wordt het eindrapport ingeleverd.

Aanvraag indienen

De aanvraag kan per mail aan Prof. dr. Pieter ter Keurs, hoofd van het stimuleringsgebied, worden ingediend. De deadline hiervoor is 15 maart 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.