Logo Universiteit Leiden.

nl en
Photo: Anna Loh

Over Museums, Collections & Society

Museums, Collections & Society is een stimuleringsprogramma van de faculteiten geesteswetenschappen en archeologie wat onderzoek met collecties wil bevorderen, onderwijs op dit gebied wil stimuleren en de ethische vragen wil stellen omtrent de herkomst van deze collecties.

Brugfunctie tussen de universiteit en musea

Museums, Collections and Society stimuleert collectiegericht onderzoek, in eerste instantie met de collecties in Leiden en Den Haag, zowel bij de universiteit als bij de musea. Het stimuleringsprogramma MCS beoogt een brugfunctie te vervullen tussen universitaire en de museale werelden en opereert in nationale en internationaal netwerken. 

Onderwijs

In het masteronderwijs van de faculteiten geesteswetenschappen en archeologie wordt onderzoek gedaan met en naar de collecties. Voor internationale studenten die in Leiden erfgoed of musea willen bestuderen fungeert MCS als een portal. 

Partners en collecties

MCS  beheert een uitbereid netwerk en kan doorgaans snel doorverwijzen naar  mogelijke partners en collegae. MCS organiseert eveneens activiteiten, bijvoorbeeld seminars en workshops, met de diverse stakeholders.

MCS werkt intensief samen met het LDE Centre for Global Heritage and Development en LeidenGlobal. Ook werken wij samen met de Universiteit van Bristol aan het 'The Rise of Private Museums and Heritage in East and Southeast Asian' project.

In samenwerking met de Leidse musea streeft MCS naar een betere toegankelijkheid van de museale collecties, en de bijbehorende documentatie, voor onderzoek.

De stad Leiden heeft veel musea en ook de universiteit herbergt grote aantallen bijzondere voorwerpen en andere archieven. Belangrijke nationale musea zijn het Rijksmuseum van Oudheden, Naturalis, het Museum voor Wereldculturen en Museum Boerhaave. In al deze musea wordt ook onderzoek gedaan, door conservatoren en andere onderzoekers.

Bijzonder is de Hortus Botanicus, met een unieke collecties planten uit de hele wereld. Het gemeentelijk museum De Lakenhal belicht de geschiedenis van Leiden en is actief op het terrein van hedendaagse kunst. Het Sieboldhuis presenteert de collecties van de vroegnegentiende-eeuwse verzamelaar Philipp Franz von Siebold.

De bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek en van de Bibliotheca Thysiana zijn wereldberoemd

Deze website maakt gebruik van cookies.