Logo Universiteit Leiden.

nl en

Organisatie

De Legal Tech Challenge is een terugkerend evenement van het Centre for Legal Entrepreneurship and Innovation (CLEI) van Leiden Law School.

De eerste Legal Tech Challenge in Nederland werd in 2018 door ons georganiseerd. Daarbij werd samengewerkt met een breed scala aan organisaties die juridische innovaties een warm hart toedragen. Vanuit verschillende disciplines werden kennis en middelen ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

Dit jaar wordt de Challenge georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat heeft te maken met het specifieke doel van de Challenge namelijk het verbeteren van ‘Toegang tot Recht’. Met andere woorden hoe kunnen we innovatie en technologie inzetten om maatschappelijke (juridische) vraagstukken op te lossen. Vraagstukken waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. Van huurconflicten tot garantie bij een online aankoop en van relatieproblemen tot schuldenproblematiek.

In de Challenge zijn we dit jaar specifiek op zoek naar slimme oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Zaken waar je als inwoner van Nederland mee te maken kunt krijgen. Dat kan een complex probleem zijn bijvoorbeeld een beslissing van de overheid waar je het niet mee eens bent maar ook iets relatief eenvoudigs zoals een probleem met de garantie op een aankoop.

Het doel van de Challenge 2020 is het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan de toegang tot recht voor rechtszoekenden. Er is gekozen om in de Challenge zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke innovaties te onderzoeken. Het is aan de deelnemers om te bepalen welke invalshoek wordt gekozen zolang de rechtszoekende burger centraal staat.

Deze website maakt gebruik van cookies.