Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kosten

Kosten voor de colleges

De kosten van de colleges staan in de beschrijving van elke collegereeks apart vermeld. In de prijs zijn uiteraard de colleges opgenomen en het digitale studiemateriaal.
Studieboeken dient u doorgaans zelf aan te schaffen in de boekhandel.

Kosten voor excursies

Bij sommige collegereeksen hoort een rondleiding en/of bezoek aan een tentoonstelling. Gewoonlijk worden in de prijs van de collegereeks alleen de toeslagen voor de expositie en de kosten voor de rondleider doorberekend.
Kosten voor de reis naar de tentoonstelling zijn niet inbegrepen.
Reguliere toegang kunnen de meeste HOVO-deelnemers voldoen met hun museumkaart. Daarom heeft HOVO ook die kosten niet in de prijs meegenomen.

Korting voor veelplegers / grootverbruikers: HOVO-fan-pas

HOVO-deelnemers kunnen voor 750 euro een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar. Deze pas biedt toegang tot maximaal 6 collegereeksen naar keuze. U dient wel een plaats te reserveren bij deze reeksen.

Wie aan 6 collegereeksen per half jaar niet genoeg heeft, kan voor meer colleges inschrijven voor de helft van de prijs.

Korting voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden

Medewerkers van de Universiteit Leiden en studenten die een reguliere opleiding volgen aan deze universiteit betalen 50% van het HOVO collegegeld. (Deze regel geldt niet voor oud-medewerkers en oud-studenten.)

Bent u 50 jaar of ouder, dan kunt u kiezen uit de formulieren onder Aanmelden.
Studenten die jonger zijn, kunnen de colleges volgen als deze voor hun studie nodig zijn. Zie verder onder Voorwaarden en procedure.

Overige verzoeken om korting

Mochten de kosten voor u een bezwaar zijn, dan kunt u een verzoek doen om een korting van 50% op de HOVO collegeprijs. U dient hiertoe een apart aanmeldingsformulier in te vullen en een formulier met verzoek tot korting van het HOVO collegegeld. Dat laatste formulier kunt u alleen per post sturen aan de coördinator HOVO, ingevuld en voorzien van bewijsstukken, ten laatste drie weken voor aanvang van de colleges. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt. De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.