Logo Universiteit Leiden.

nl en

Annulering

Een collegereeks annuleren kan alleen schriftelijk, per brief of mail. U kunt kosteloos annuleren binnen 14 dagen na aanmelding. Daarna rekenen wij € 40,- administratiekosten. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de collegeserie of wanneer deze al begonnen is, is restitutie in het algemeen niet meer mogelijk.

NB Een verzoek om restitutie van het HOVO collegegeld en/of de administratiekosten na de genoemde termijn van twee weken voor aanvang kan alleen in behandeling worden genomen wanneer dit schriftelijk wordt ingediend.

Inschrijving omzetten naar een volgende collegeperiode

Het is niet mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een volgende collegeperiode.
In overleg met het bureau HOVO is het mogelijk een inschrijving om te zetten naar een vergelijkbare collegeserie binnen hetzelfde semester.
Het is niet mogelijk uw inschrijving over te dragen aan derden.

Annuleren door HOVO

Indien er voor een bepaalde collegeserie onvoldoende aanmeldingen zijn, kan het bureau HOVO besluiten de colleges te annuleren. Wie zich heeft aangemeld krijgt in dat geval zo spoedig mogelijk bericht, uiterlijk twee weken voor aanvang van de collegereeks. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.

Wanneer een college binnen een serie door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van een docent) niet door kan gaan, houdt HOVO zich het recht voor om wijzigingen te maken in het collegerooster. Uiteraard zullen we dat alleen doen als het echt niet anders kan. Wanneer het niet mogelijk is binnen een redelijke tijdspanne een vervangend college te organiseren zal HOVO het cursusgeld naar rato terugbetalen.

Het bureau HOVO behoudt zich het recht voor om wijzigingen te maken in het collegerooster. Uiteraard zullen we dat alleen doen als het echt niet anders kan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.