Logo Universiteit Leiden.

nl en

Meesterlijk Vermeer

Een collegereeks in samenwerking met Museum Prinsenhof Delft.

Johannes Vermeer (1632-1675) is wereldberoemd als schilder van vooral schitterende, verstilde interieurs, adembenemende illusies, een uiterst delicaat gebruik van licht en kleur en een weergaloze techniek. Hoewel Vermeer in de zeventiende eeuw al roem vergaarde, is er vrij weinig bekend over zijn leven. Sinds zijn herontdekking in de negentiende eeuw werd deze ‘sfinx van Delft’ aanvankelijk dikwijls beschouwd als een raadselachtig, in isolement levend genie.

Tegenwoordig weten wij echter veel meer over zijn publiek, waaronder zich diverse kunstliefhebbers bevonden uit de hoogste kringen, en ook over zijn werkwijze en zijn contacten met andere kunstenaars.

Om een beter inzicht te krijgen in Vermeers schilderkunst zullen wij diens werken bestuderen in samenhang met eigentijdse bronnen en vergelijken met werken van voorlopers en tijdgenoten. Daarbij zal onder meer blijken dat Vermeer juist een actieve artistieke dialoog aanging met collega’s zoals Gerard Dou, Frans van Mieris, Pieter de Hooch en Carel Fabritius. Zulke levendige contacten waren bijzonder stimulerend. Deze kunstenaars moeten elkaars inventiviteit en techniek enorm hebben bewonderd en elkaar hebben aangespoord tot geschilderde illusies van een meesterlijke kwaliteit.

Deze collegereeks biedt alvast een gedegen kennismaking met Vermeer en een goede voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstellingen.

Johannes Vermeer, Allegorie op de schilderkunst, 1666-68 (bron: wikipedia)

Inhoud

Tijdens de colleges van Zoran Kwak komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vermeers artistieke ontwikkeling, onderwerpskeuze, stijl en werkwijze
  • Artistieke wedijver met tijdgenoten en voorgangers
  • Vermeers publiek, de afnemers van zijn schilderijen
  • Vermeer en de Delftse schildertraditie
  • Vermeer en de camera obscura

Verder zijn er twee lezingen:

  • Over het onderzoek naar Vermeer en Delft, met nieuwe biografische feiten door David de Haan, conservator Kunstcollecties, Museum Prinsenhof Delft
  • Over het technisch onderzoek van de schilderijen van Vermeer door Ige Verslype, Annelies van Loon en Anna Krekeler, medewerkes van de afdelingen restauratie en science van het Rijksmuseum Amsterdam

En een bezoek aan de tentoonstelling in het Prinsenhof in Delft. (waarschijnlijk op dezelfde dag als de lezing over Vermeer en Delft)

Exposities

Directe aanleiding voor de collegereeks vormt de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum van 10 februari 2023 t/m 4 juni 2023. Met zeker 28 schilderijen belooft dit de grootste Vermeer-expositie ooit te worden.

Parallel aan de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum organiseert Museum Prinsenhof Delft de tentoonstelling Het Delft van Vermeer (10 februari t/m 4 juni 2023). Hierin staat voor het eerst de cultuurhistorische context centraal waarin Vermeers praktijk tot grote bloei kwam. Werken van Delftse tijdgenoten worden getoond naast Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten. 

3 vrijdagen
colleges door Zoran Kwak
maart: 10, 17, 24
11.15-13.00 uur
Leiden

vrijdag 7 april
11.00-13.00 uur
Museum Prinsenhof Delft

vrijdag 14 april
14.15-16.00 uur
Leiden

Hoorcolleges en lezingen met beeldprojectie.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Thuis studeren is niet noodzakelijk, maar de docenten zullen u er met studiemateriaal wel toe stimuleren.

Een bezoek aan de expositie Het Delft van Vermeer in het Prinsenhof maakt deel uit van de collegereeks. U bezoekt de tentoonstelling op eigen gelegenheid. Bij de lezing na afloop van het bezoek wordt ook besproken wat op de expositie te zien is. 

Studiemateriaal

Teksten en links naar beeldmateriaal op internet.
Literatuurlijst.

Colleges, lezingen en bezoek museum € 200

Docent

Dr. Zoran Kwak is kunsthistoricus, gepromoveerd aan de UvA op een proefschrift over Nederlandse keukentaferelen uit de zeventiende eeuw. In 2015 richtte hij het Mercury Institute of Fine Arts op, waar hij werkt als freelance onderzoeker en docent voor particulieren, openbare instellingen en musea, zoals het Mauritshuis. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.