Logo Universiteit Leiden.

nl en

Psychologie en emoties

Niemand ontkent het enorme belang van emoties voor het dagelijks functioneren en de belangrijke mate waarin deze bepalend zijn voor het menselijk welbevinden. Sterker nog, meer en meer krijgen emoties een belangrijke plaats in de samenleving: denk aan termen als emotionele intelligentie, emo-TV, en de steeds kortere lontjes die mensen lijken te hebben.

Daarnaast wordt benadrukt dat emoties ook van belang zijn voor de gezondheid. Dat betreft dan zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Maar wat zijn emoties precies, welke emoties worden onderscheiden en hoe werken ze in op gedrag en welbevinden?

In deze collegereeks zal vanuit verschillende theoretische benaderingen de psychologie van de emoties worden behandeld. Onder meer de evolutionaire, de cognitieve, de psychofysiologische en de sociaalpsychologische invalshoeken komen aan bod. Tevens zal aandacht besteed worden aan de ontwikkelingspsychologische aspecten. Ook zullen emoties in relatie tot specifieke contexten worden besproken zoals geheimen, en zullen specifieke emoties worden besproken als angst, heimwee en jaloezie.

Dr. Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog. Hij is verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen. Hij geeft al jaren colleges psychologie voor HOVO.

Website van Andreas Wismeijer.

8 donderdagen
27 sept; 4, 18 okt;
1, 8, 29 nov; 6, 13 dec
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Het is niet noodzakelijk thuis te studeren.

 

  • Enige teksten digitaal na het college. 
  • Korte literatuurlijst en voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Aanbevolen literatuur

Nico H. Frijda, De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2008. Gratis te downloaden via de website van DBNL 

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie