Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Cyprus - eiland in beweging

Op 10 oktober 2019 opent in het Rijksmuseum van Oudheden de najaarstentoonstelling ‘Cyprus – eiland in beweging’. Deze expositie met meer dan 350 voorwerpen is de grootste die ooit in Nederland aan de geschiedenis van dit eiland is gewijd. De tentoonstelling is samengesteld in nauw overleg met de archeologische dienst van Cyprus en het Nationaal Archeologisch Museum in Nicosia. Het merendeel van de bruiklenen komt dan ook uit Cyprus zelf, met enkele bijzondere stukken uit Stockholm (Medelhavsmuseet), Amsterdam (Allard Pierson) en het Rijksmuseum van Oudheden zelf.

De geografische ligging van Cyprus is bepalend geweest voor de geschiedenis en materiële cultuur van het eiland. Al in de vroegste prehistorie staken mensen met scheepjes vanuit Anatolië naar Cyprus over. De natuurlijke rijkdommen van het eiland zorgden voor grote welvaart, zeker toen in de bronstijd de rijke kopermijnen werden geëxploiteerd. De naam Cyprus is zelfs afgeleid van het Griekse woord voor koper. In de loop van de geschiedenis onderging het eiland invloeden vanuit Fenicië, Assyrië, Egypte, Griekenland en Rome. Al deze grote culturen zijn terug te vinden op het relatief kleine eiland, dat als een spil in het oostelijke Middellandse Zeegebied fungeerde.

Terracotta model van een strijdwagen, Cypro-archaïsch, ca. 750-600 v.Chr. Cyprus Museum, Nicosia By permission of the Department of Antiquities, Cyprus

Opzet van de colleges

•             Inleiding over de verschillende chronologische perioden (Halbertsma)
•             De prehistorie van Cyprus (Düring)
•             Immigranten op Cyprus van ca. 1300-700 v.C. (Crielaard)
•             De vrouwelijke godinnen van het eiland: Aphrodite, Astarte (Naerebout)
•             Van suikerpotten tot bevroren Kruisvaarders: Een inleiding tot de Middeleeuwse keramiek van Cyprus (Vroom)
•             Rondleiding of inleiding op de tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden (Halbertsma)

Docenten

Prof.dr. Ruurd Halbertsma, conservator Klassieke Wereld, Rijksmuseum van Oudheden en samensteller van de expositie. Ruurd Binnert Halbertsma (1958) studeerde Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Als conservator Klassieke Wereld organiseerde hij vele succesvolle tentoonstellingen en schreef hij verschillende monografieën en wetenschappelijke artikelen. Naast zijn aanstelling als conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden was hij tot 2018 verbonden aan de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar museumgeschiedenis.

Pagina van Ruurd Halbertsma op de website van het RMO.

Dr. Bleda Düring, universitair hoofddocent Archeologie van prehistorisch Cyprus, Universiteit Leiden.

Pagina van Bleda Düring op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Jan Paul Crielaard, hoogleraar Mediterrane pre- and protohistorische archeologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Pagina van Jan Paul Crielaard op de website van de VU Amsterdam.

Dr. Frits Naerebout, universitair docent Oude geschiedenis en geschiedenis van religie, Universiteit Leiden.

Pagina van Frits Naerebout op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Joanita Vroom, hoogleraar Archeologie van Middeleeuws en Vroegmodern Eurazië, gespecialiseerd in aardewerk, Universiteit Leiden.

Pagina van Joanita Vroom op de website van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

6 maandagen
11, 18, 25 nov,
2, 9, 16 dec

14.15-16.00 uur
18 nov: 11.00-12.45 uur
Leiden: RMO

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Rondleiding of inleiding op de tentoonstelling in het RMO.

Catalogus van de tentoonstelling.
PDF’s van de Powerpoints.

Colleges € 195,-
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 97,50
Met HOVO-pas € 21,-
Bijkomende kosten: catalogus, en één maal toegang tot het museum voor wie geen museumkaart heeft.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie