Logo Universiteit Leiden.

nl en

LUGO's positie binnen Universiteit Leiden

Het LUGO-team maakt deel uit van de afdeling Administratie en Centrale Diensten van de universiteit. Binnen deze afdeling is het Bestuursbureau gevestigd. Die ondersteunt de directies binnen Administratie en Centrale Diensten. Het ondersteunt ook bestuurders van expertisecentra op het gebied van interne bedrijfsvoering, op het gebied van human resources (HR), financiën, ICT en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De LUGO-manager, en dus LUGO, maakt deel uit van het Bestuursbureau.

Adviesraad
Er is een adviesraad opgericht om LUGO op verschillende manieren bij te staan:

  1. LUGO adviseren op strategisch en / of tactisch niveau en meedenken over mogelijke activiteiten en / of de uitvoering daarvan;
  2. Om de activiteiten van LUGO te toetsen aan zijn algemene doelstellingen en zijn jaarplan, begroting en jaarverslag;
  3. Om als ambassadeur van LUGO te dienen binnen de Universiteit Leiden;
  4. Om LUGO te helpen bij het bereiken van zijn doelen, b.v. door publiciteit te genereren voor activiteiten

De Raad van Advies bestaat uit vier tot vijf leden, hetzij staflid, hetzij student (uit medezeggenschap) aan de Universiteit Leiden. De Raad van Advies weerspiegelt in zijn samenstelling verschillende onderdelen van de universiteit; doorgaans maakt een lid van de Universiteitsraad deel uit van de Raad van Advies.

Bij aanvang van studiejaar 2020/2021 bestaat de Adviesraad uit:

  • Rick Lawson, hoogleraar Europees recht aan de Leiden Law School (voorzitter)
  • Anneloes Blanken, manager Bedrijfsbureau van de afdeling Administratie en Centrale Diensten
  • René Kleijn, universitair hoofddocent bij het Instituut voor Milieuwetenschappen (CML)
  • Bas Knapp, studentlid van de Universiteitsraad
Deze website maakt gebruik van cookies.