Logo Universiteit Leiden.

nl en

LUGO's positie binnen Universiteit Leiden

Het LUGO-team maakt deel uit van het Bestuursbureau van de universiteit, waar het onder de directie Strategie en Academische Zaken valt. Binnen Strategie en Academische Zaken is LUGO onderdeel van team Duurzaamheid, dat, naast LUGO, ook twee full-time werknemers heeft. Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het besturen van de Universiteit Leiden en draagt zorg voor de beleids- en besluitvorming door het CvB.

Adviesraad
Er is een adviesraad opgericht om LUGO op verschillende manieren bij te staan:

  1. LUGO adviseren op strategisch en / of tactisch niveau en meedenken over mogelijke activiteiten en / of de uitvoering daarvan;
  2. Om de activiteiten van LUGO te toetsen aan zijn algemene doelstellingen en zijn jaarplan, begroting en jaarverslag;
  3. Om als ambassadeur van LUGO te dienen binnen de Universiteit Leiden;
  4. Om LUGO te helpen bij het bereiken van zijn doelen, b.v. door publiciteit te genereren voor activiteiten

De Raad van Advies bestaat uit vier tot vijf leden, hetzij staflid, hetzij student (uit medezeggenschap) aan de Universiteit Leiden. De Raad van Advies weerspiegelt in zijn samenstelling verschillende onderdelen van de universiteit; doorgaans maakt een lid van de Universiteitsraad deel uit van de Raad van Advies.

Bij aanvang van studiejaar 2023/2024 bestaat de Adviesraad uit:

  • Esther Kentin, docent bij Moot Court van het Instituut voor Metajuridica. Daarnaast leidt zij het Leiden Advocacy Project on Plastic.
  • Jan Willem Erisman, hoogleraar ecologische duurzaamheid binnen het Instituut voor Milieuwetenschappen (CML).
  • Roos van Oosten, universitair docent Middeleeuwse en Stedelijke Archeologie.
  • Paul Nieuwenburg, hoogleraar politieke wetenschappen en politieke filosofie aan het Instituut Politieke Wetenschap en mededirecteur van het Centrum voor Politieke Filosofie.
  • Victor van der Horst, studentlid Universiteitsraad.
Deze website maakt gebruik van cookies.