Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wat wij doen

Wij zijn hét knooppunt in Leiden waar studenten en medewerkers samenwerken om onze universiteit te verduurzamen!

Missie

LUGO (Leiden University Green Office) heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Duurzaamheid structureel integreren in het onderwijs, het onderzoek en de voorzieningen van de Universiteit Leiden.
  • Een cultuur van duurzaamheid bevorderen in de gemeenschap van medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden.

Waarom?

De Universiteit Leiden is zich als internationale universiteit bewust van de rol van onderwijs en onderzoek bij de transformatie naar een duurzame samenleving. Daarom hebben verschillende afdelingen van de universiteit samengewerkt om het milieubeleid van de instelling te ontwikkelen: Milieubeleidsplan Universiteit Leiden 2016-2020. Dit document was een belangrijke stap in de richting van een actievere en zichtbare actie van de universiteit richting duurzamer beleid. In de laatste jaren is duurzaamheid verder uitgewerkt, met een universitaire duurzaamheidsvisie voor 2030 en een jaarlijkse duurzaamheidsverslag. Dit is allemaal te vinden in de Duurzame Universiteit Dossier van de universiteit. 

Een van de belangrijkste aspecten van duurzaamheid is de betrokkenheid van de gemeenschap binnen de universiteit bij de uitvoering van het plan. Daarom is in 2016 het Leiden University Green Office gestart met als taak om door betrokkenheid van studenten en medewerkers bewustwording te creëren voor het doel van een duurzamere universiteit.

Hoe?

Je vraagt je misschien af “Wat is een Green Office?”. Laten we dit kort uitleggen!

Een Green Office is een fysiek platform over duurzaamheid binnen een universiteit, bedoeld voor zowel studenten als medewerkers. Het team voert projecten uit over duurzaamheid en ondersteunt de realisatie van ideeën over duurzaamheid door de gemeenschap of de universiteit.

Het Green Office-model is ontwikkeld door RootAbility. De organisatie wordt geleid door studenten, waar de kennis van studenten en de dynamische manier van interactie kunnen worden gebruikt om projecten op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Het personeel neemt een ondersteunende rol op zich om te helpen bij het navigeren door het Green Office om een duurzame weg binnen de universiteit te effenen. Dit is van belang, omdat studenten de universiteit vaak als een ondoordringbare organisatie ervaren.

In 2010 werd in Maastricht het eerste Green Office geopend. In 2016, zes jaar later, heeft bijna elke universiteit er een of begint er een. En dat niet alleen in Nederland, maar ook in Zweden, Italië, Duitsland, Engeland en België!

Wat?

Als Green Office communiceren we met verschillende universitaire partijen over hoe zij hun afdeling of de universiteit in het algemeen kunnen verduurzamen. Ook ondersteunen we medewerkers en studenten om hun eigen groene ideeën uit te voeren. Daarnaast organiseren we verschillende soorten evenementen om het bewustzijn van duurzaamheid te vergroten en om de universitaire gemeenschap te laten deelnemen aan duurzame activiteiten. Volg onze Facebook en Instagram, en meld je aan voor onze nieuwsbrief om meer te weten te komen over onze huidige projecten en om je aan te melden voor alle aankomende evenementen!

Deze website maakt gebruik van cookies.