Logo Universiteit Leiden.

nl en

Scriptieprijs 2021 - winnaar bekend

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

De jury heeft de prijs toegekend aan Aylin G├╝lbeden (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) voor de scriptie Gamification in het leesvaardigheidsonderwijs.

Lees meer in het juryrapport.

Deze website maakt gebruik van cookies.