Leiden University logo.

nl en

Tentoonstelling Fries Museum

De tentoonstelling 'Vrijheid, Vetes, Vagevuur' is tot en met 7 mei 2023 te zien in het Fries Museum. De tentoonstelling en de bijbehorende publicatie worden samengesteld door Diana Spiekhout, conservator terpencultuur en middeleeuwen. Spiekhout promoveerde in 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het middeleeuwse kastelenlandschap. In haar proefschrift analyseerde ze de ontwikkeling van bisschoppelijke burchten, adellijke huizen in relatie tot het landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450.

Voor meer informatie:

Vrijheid, Vetes, Vagevuur

This website uses cookies.