Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stap 6: Evaluatie na minimaal 1 week

Evaluatie is een belangrijk onderdeel van de regulatieve cyclus. In deze fase sta je namelijk stil bij de bevindingen van de afgelopen weken met betrekking tot de toetsing van alternatieve verklaringen en/of het uitproberen van handelingsalternatieven.

Verandering vraagt tijd. Dat betekent dat je bij de evaluatie meestal niet zal kunnen zeggen dat een situatie met een leerling volledig is opgelost. Wel kun je kijken of je stapjes vooruit maakt bij het begrijpen van het gedrag van de leerling en op welke manier het je als leerkracht steeds beter lukt om hierop af te stemmen. Bij het evalueren kijk je daarom juist naar de kleine aanknopingspunten en signalen dat je op het goede spoor zit. Deze kleine aanknopingspunten grijp je aan om je aanpak ook in andere situaties verder af te stemmen.

De evaluatie kan daarmee ook een startpunt zijn voor een nieuwe cyclus van Diagnostiek van het probleem en een nieuw plan, met het stappenplan als handvat.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Opdracht

  1. Opfrissen: Sta kort stil bij wat je sinds het vorige gesprek hebt gedaan om je verklaring te toetsen. Wat was de verklaring die je hebt getoetst? Op welke manier heb je de verklaring getoetst (handelingsalternatieven/observatie/checken leerling)? Is dat goed gelukt of kan je collega hierover meedenken?
     
  2. Bespreek samen welke inzichten dit je heeft opgeleverd over het gedrag van de leerling, en over de manier waarop jij als leerkracht het beste op de behoefte van de leerling af kan stemmen. Bij deze inzichten kijk je vooral naar kleine stappen in de goede richting op basis van de ervaringen met de leerling sinds het vorige gesprek (bijvoorbeeld op basis van de observaties, het alternatief handelen, navraag bij leerling of ouders).
     
  3. Heeft een vergelijkbare situatie met deze leerling zich de afgelopen week voorgedaan of heeft er een nieuwe situatie plaatsgevonden met deze leerling? Ga naar stap 1 om deze situatie door te nemen. 

Voorbeeld
Leerkracht: ‘Mijn idee klopt. De leerling vertelde dat hij niet had verwacht dat we gingen rekenen. Ik heb met hem afgesproken dat ik veranderingen voortaan aankondig. Alleen toen ik dat gisteren deed, ging hij in discussie.’ 
Collega: ‘Zullen we die situatie verder bespreken?’

Ondersteunende vragen

Wil je de volledige toolkit gebruiken? Meld je dan aan ›› 

Deze website maakt gebruik van cookies.