Logo Universiteit Leiden.

nl en

Online studie

We brengen wetenschap bij u thuis! Doe mee aan onze online Biologische Bewegingsstudie!

 • U kunt met uw baby deelnemen vanuit huis door simpelweg uw computer en een camera te gebruiken.
 • We maken gebruik van het online platform Lookit, dat speciaal is ontworpen voor online studies met baby’s.
 • Hieronder kunt u meer lezen over het Lookit platform en hoe u kunt deelnemen!

"Kijkvoorkeur van baby’s: biologische beweging"

Het begrijpen en evalueren van sociale informatie is fundamenteel voor een gezonde ontwikkeling van baby's. Een belangrijke bron van sociale informatie zijn menselijke bewegingen. Baby's zijn al heel vroeg in staat onderscheid te maken tussen menselijke en niet-menselijke bewegingen, zelfs in het donker, wanneer de bewegingen alleen kunnen worden afgeleid uit kleine lichtjes die aan gezicht, handen en armen zijn bevestigd.

Baby's prefereren biologische beweging boven niet-biologische of willekeurige bewegingen. Het is echter niet duidelijk of deze voorkeur kan worden beïnvloed door de context waarin baby's naar deze bewegingen kijken. In deze studie zullen we de kijkvoorkeur voor biologische beweging van baby’s in groep A (die naar de puntlichtvertoningen kijken in de context van sociale stimulatie) vergelijken met baby’s in groep B (die naar de puntlichtvertoningen kijken in een niet-sociale context). Daartoe zullen we eerst video's van gezichtsuitdrukkingen en handgebaren, of van bewegende machines en speelgoed laten zien.

Vervolgens zullen we tegelijkertijd twee animaties van bewegende lichtpunten tonen: één aan de rechterkant en één aan de linkerkant van het scherm. De bewegingen in de ene animatie lijken op menselijke bewegingen, terwijl in de andere animatie een willekeurig lichtpuntenpatroon vertoond wordt. We meten hoe lang het kind naar de twee animaties kijkt. Langer kijken duidt op een voorkeur voor de één boven de ander.

Wat meten we?

We meten de voorkeur van uw kind voor één van de twee animaties van bewegende lichtpunten (d.w.z. een willekeurig patroon versus een patroon dat lijkt op menselijke bewegingen). We presenteren de twee animaties naast elkaar. De voorkeur van uw baby wordt aangegeven door kijkgedrag: ze kijken langer naar de animatie waar hun voorkeur naar uitgaat.

De kijktijden van alle deelnemende baby’s worden als één groep geanalyseerd. Individuele kijktijden zijn niet duidelijk te interpreteren, omdat er willekeurige factoren zijn die het kijkgedrag van baby's kunnen beïnvloeden. De onderzoeksvraag wordt beantwoord door te zoeken naar een algemene kijkvoorkeur in de groep. Deze onderzoeksmethode kan dus niet worden gebruikt als hulpmiddel om individuen met ontwikkelingsproblemen te identificeren.

Er zijn geen risico's verbonden aan deelname aan dit onderzoek. Baby’s vinden dit een leuke taak en u helpt ons te begrijpen hoe baby’s zich ontwikkelen! 

Wie kan er deelnemen?

Baby’s tussen de 4 en 8 maanden oud, zonder medische aandoeningen.

Het Lookit online platform is ontwikkeld door het ‘’MIT's Early Childhood Lab’’ en wordt gebruikt door de Universiteit Leiden om wetenschap naar de thuisomgeving te brengen. Hiermee kan elk gezin zich abonneren op het platform en deelnemen aan een experiment terwijl ze comfortabel thuis zitten. Op deze manier kunnen we natuurlijker gedrag waarnemen, omdat kinderen zich thuis bevinden in plaats van op een onbekende plek.

Door het online uitvoeren van studies wordt het voor u ook gemakkelijker om deel te nemen. Zo hoeft u niet naar de universiteit te reizen of een afspraak te maken om deel te nemen aan een studie. U kunt deelnemen wanneer u en uw kind dat willen, zonder dat u uw huiskamer hoeft te verlaten – U heeft alleen de door ons aangeboden link en een functionerende webcam nodig!

Heeft u besloten om deel te nemen aan onze onlinestudie? Geweldig! Eerst moet u zich dan aanmelden op het Lookit platform. Volgt u daarbij de onderstaande stappen: 

 1. Ga naar lookit.mit.edu
 2. Klik op ‘’Sign Up" (zie rechtsboven) - Aanmelden. Voer een geldig e-mailadres in, een gebruikersnaam voor het platform en een wachtwoord naar keuze van minimaal 16 karakters. Zorg ervoor dat u uw wachtwoord noteert voor eventueel toekomstig gebruik.
 3. U wordt gevraagd de Privacyverklaring van het platform te lezen en te accepteren. In dit document wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke informatie wordt behandeld en gebruikt op het platform. Een snel overzicht vindt u in de sectie "Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd?
 4. Beantwoord een aantal vragen over uzelf. Ga naar "Mijn account" -> "Demografische enquête". Hier vraagt het platform u om wat informatie, zoals het land waar u woonachtig bent, uw moedertaal, hoeveel kinderen u heeft, enz. Dit is voor het verbeteren van de website en het verkrijgen van een overzicht van het publiek dat het platform bereikt. U hoeft echter niet alle vragen te beantwoorden. Het is voldoende om bijvoorbeeld alleen uw land in te voeren en op "Opslaan" te klikken om verder te gaan. Indien u meer informatie wilt delen voor het verbeteren van het platform, kunt u dat uiteraard doen! 
 5. Voeg uw kind toe. Ga naar "Kind informatie" › "Kind toevoegen" en vul de naam, de geboortedatum en het geslacht van uw kind in. Het platform zal u vragen om wat meer informatie, zoals de zwangerschapsleeftijd zwangerschapsduur bij de geboorte, mogelijke medische condities, talen waaraan het kind wordt blootgesteld, enz. Wederom bent u niet verplicht al deze vragen te beantwoorden. Het is voldoende om de naam, geboortedag en geslacht in te vullen.
 6. Stel uw mailvoorkeuren in: in de "E-mailvoorkeuren" kunt u aangeven wanneer u gecontacteerd wilt worden. We stellen voor dat u in ieder geval de "Een onderzoeker heeft vragen over mijn specifieke antwoorden (bijvoorbeeld als ik tijdens het onderzoek een technisch probleem meld)" aanklikt, zodat we contact met u kunnen opnemen indien zich eventueel technische problemen voordoen. U kunt echter alles uitschakelen als u liever niet verder gecontacteerd wilt worden door het platform. U kunt ook alle opties behouden als u wilt dat uw kind deelneemt aan andere studies van over de hele wereld!
 7. Klik op de studielink. U kunt nu inloggen, uw kind selecteren in het uitklapmenu en het onderzoek starten.  Er zullen enkele instructies volgen over het testen van de audio/video-instellingen en over het geven van toestemming. U kunt hierover ook lezen in de sectie "Hoe deel te nemen".

Technische eisen

Om deel te kunnen nemen aan onze studies op Lookit, heeft u nodig:

 • Een laptop of desktopcomputer met een webcam (geen mobiele telefoon of ipad)
 • Een recente versie van de browser Chrome of Firefox. Helaas worden Internet Explorer en Safari niet ondersteund.
 • Het video-toestemmingsformulier: wat is dit?

In plaats van een formulier te ondertekenen wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring voor te lezen en zo vast te leggen dat u en uw kind akkoord gaan met deelname. Dit wordt opgenomen met behulp van uw webcam. Deze video heeft dezelfde juridische waarde als het ondertekenen van een papieren formulier met de verklaring van de deelname. Indien we niet kunnen bevestigen dat u toestemming hebt gegeven vanwege technische problemen (bijvoorbeeld omdat het geluid niet goed is opgenomen), kunnen we helaas uw gegevens niet bekijken, downloaden of gebruiken.

Wat moet ik doen tijdens het experiment?

U wordt gevraagd om met uw kind in de kamer te blijven voor de hele duur van het experiment. U kunt uw kind zittend op uw schoot of (bij heel jonge baby’s) over uw schouder vasthouden.

Als u ervoor kiest om uw kind op schoot te houden, probeer dan niet met hem/haar te communiceren of hem/haar op welke manier dan ook te beïnvloeden. Baby’s leren altijd van u. Wanneer u bijvoorbeeld naar een bepaald deel van het scherm gaat kijken, zullen ze u imiteren en daar ook naar gaan kijken, waardoor we de ware voorkeur van uw kind niet kunnen vastleggen!

Mocht u het experiment om welke reden dan ook moeten stoppen of pauzeren, dan kunt u dat doen door op de spatiebalk te drukken.

U kunt ook op elk moment van het experiment besluiten om uw deelname in te trekken door het tabblad van de browser te sluiten.

Gelieve het experiment slechts één keer uit te voeren, zelfs als uw baby niet altijd op het scherm was gefocust. Elke video kan ons helpen om te begrijpen hoe baby's de wereld waarnemen!

Na uw deelname kunt u de video van uw baby bekijken door te klikken op 'Your past studies' op het lookit-platform in de rubriek studies ››
 

Wat zal mijn baby zien?

In de Biologische bewegingsstudie zal uw baby eerst korte video's (gedurende 5 seconden) zien van beelden met sociale informatie (gezichts- of handgebaren) of beelden met niet-sociale informatie (zoals bewegende tandwielen). Deze worden gevolgd door twee video's van bewegende lichtpunten die naast elkaar worden gepresenteerd (gedurende 15 seconden). Deze reeks wordt vier keer herhaald. Het hele experiment duurt ongeveer 5 minuten. Wanneer u deelneemt aan het onderzoek kunt u deze video's eerst zelf bekijken zonder uw baby.

Onderzoekers die Lookit gebruiken gaan akkoord met het handhaven van een gemeenschappelijke reeks aan standaarden over hoe gegevens worden beschermd en gedeeld. Lookit heeft als topprioriteit om de deelnemersgegevens te beschermen. Al uw gegevens, inclusief video’s, worden gecodeerd en via een beveiligde HTTPS-verbinding naar de Lookit-opslag verzonden.

U kunt het experiment op elk gewenst moment beëindigen door het browsertabblad te sluiten. Als u besluit dat u zich niet prettig voelt bij het delen van uw video's, kunt u ook besluiten de video’s aan het einde van het experiment in te trekken. Als dit het geval is, worden de video's automatisch verwijderd.

Informatie over verschillende niveaus van privacy

Aan het einde van het experiment wordt u gevraagd om twee verschillende beslissingen te nemen over het delen van uw video's.
Ten eerste wordt u gevraagd of u uw video wilt delen met Databrary. Databrary is een databibliotheek met beperkte toegang die gespecialiseerd is in het opslaan, streamen en delen van opnames (audio en video) die zijn verzameld voor onderzoek of documentatie. Het delen van gegevens zal leiden tot snellere vooruitgang van onderzoek naar menselijke ontwikkeling en gedrag. Onderzoekers aan wie toegang is verleend tot de Databrary bibliotheek moeten ermee instemmen de gegevens met dezelfde hoge standaard van zorg te behandelen als in hun eigen laboratoria. Lees meer over de missie van Databrary.

Ten tweede wordt u gevraagd om een privacy niveau te kiezen voor uw video's, waaronder:

 1. Privé: Dit privacy niveau zorgt ervoor dat uw videoclips alleen worden bekeken door bevoegde wetenschappers (Lookit-medewerkers, onze onderzoeksgroep en, als u ervoor heeft gekozen om uw gegevens te delen met Databrary, geautoriseerde gebruikers van Databrary). We zullen de video's bekijken om informatie vast te leggen over het gedrag van uw kind tijdens het onderzoek - bijvoorbeeld 9 seconden kijken naar afbeelding A en 7 seconden naar afbeelding B.
 2. Wetenschappelijk en educatief: Dit privacy niveau geeft toestemming om uw videoclips te delen met andere onderzoekers of studenten voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld een videoclip laten zien tijdens een lezing op een wetenschappelijke conferentie. Het kan ook gebruikt worden voor onderwijs over cognitieve ontwikkeling. Een afbeelding/link naar de video-opname kan tevens in een wetenschappelijk artikel worden opgenomen. In sommige gevallen kunnen video’s of afbeeldingen online beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als aanvullend materiaal bij een wetenschappelijk artikel. Het delen van video's met onderzoekers helpt andere groepen om ons werk te vertrouwen en erop voort te bouwen.
 3. Publiek: Dit privacy niveau is bedoeld voor gezinnen die het geweldig zouden vinden om hun kind op de Lookit-website of in het nieuws te zien! Als u dit privacy niveau selecteert krijgen wij toestemming om uw videoclips te gebruiken en met het publiek te communiceren over ontwikkelingsstudies of het Lookit-platform. We kunnen bijvoorbeeld een korte videoclip posten op de Lookit-website, onze Facebook-pagina of in een persbericht. Uw video zal nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Als u om wat voor reden dan ook geen privacy niveau selecteert, behandelen we de gegevens als 'privé' en delen we deze niet met Databrary. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen "Hoe wordt onze informatie veilig en vertrouwelijk gehouden?" en "Wie zal onze video zien?".

Wat voor informatie wordt er verzameld en wie krijgt die te zien? Wanneer u zich registreert op het Lookit-platform, wanneer u uw kind toevoegt en wanneer u deelneemt aan een onderzoek, verzamelen wij verschillende soorten informatie:

 1. Accountgegevens: contactgegevens die uw e-mailadres, naam, postadres en contactvoorkeuren kunnen bevatten.
 2. Gegevens van het kind: informatie over uw kind, inclusief naam, geboortedatum en (optioneel) zwangerschapsduur bij de geboorte.
 3. Demografische gegevens (alleen indien u deze heeft opgegeven): achtergrond en biografische informatie zoals uw moedertaal, etniciteit, leeftijd, opleidingsachtergrond, en de familiegeschiedenis van bepaalde medische aandoeningen.
 4. Onderzoeksgegevens: gegevens die zijn verzameld tijdens bepaalde onderzoeken die op Lookit zijn uitgevoerd waaronder de webcam-video-opname van degenen die aan het onderzoek deelnemen, de tekst die in formulieren is ingevoerd, de specifieke beelden die zijn getoond en het tijdstip van de deelname aan het onderzoek.

Deze gegevens worden verzameld door het platform, veilig opgeslagen in de Lookit-opslag en gedeeld met de onderzoekers die het experiment uitvoeren. Uw gegevens worden door het platform gebruikt voor de ontwikkeling en verbetering ervan. Onze onderzoekers zullen de gegevens gebruiken om bepaalde wetenschappelijke vragen te beantwoorden. Er zijn enkele basisregels over hoe onderzoekers uw gegevens kunnen gebruiken. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld geen gebruikersnamen, namen van kinderen of contactgegevens gebruiken als onderwerp van een onderzoek. Voor een volledig overzicht van het gebruik van persoonlijke informatie, zie de sectie "Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?" in de Privacyverklaring.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lopende onderzoek, neem dan contact op met de hoofdonderzoeker van dit onderzoek, dr. Szilvia Biro: sbiro@fsw.leidenuniv.nl

Als u vragen heeft over het platform, of als u technische problemen heeft, kunt u een e-mail sturen naar Isabella Saccardi: i.saccardi@fsw.leidenuniv.nl

Als u voor vragen of klachten contact wilt opnemen met een gekwalificeerd persoon buiten de studie, mail dan naar dr. Arnout Koornneef: a.w.koornneef@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.