Logo Universiteit Leiden.

nl en

Meest gestelde vragen

Een overzicht met de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden:

Meedoen aan onze studies is leuk en interessant! Behalve dat samen aan een studie deelnemen een leuke activiteit is, is uw deelname essentieel om meer te weten te komen over de ontwikkeling van baby's - u en uw baby dragen bij aan de wetenschap! De onderzoeken die we in onze labs uitvoeren, kunnen verdere impact hebben op kennis en beleid op het gebied van opvoeding, kinderopvang en onderwijs van kinderen. 

Een bezoek aan het Babylab duurt ongeveer 30 minuten. Sommige van onze onderzoeken kunnen iets langer of korter zijn, maar we houden altijd rekening met de aandacht en het humeur van uw baby. 

U kunt het formulier invullen op de aanmeldpagina of u kunt ons ook mailen op babylab@fsw.leidenuniv.nl. 

Informatie over aanmelden

Elk van onze onderzoeken onderzoekt baby's van een specifieke leeftijd of leeftijdscategorie. In de meeste onderzoeken is de doelgroep tussen de 6-24 maanden, maar er zijn ook onderzoeken naar jongere of juist oudere baby’s. U kunt uw baby op elke leeftijd aanmelden. We zullen contact met u opnemen met de details van een onderzoek wanneer uw baby de specifieke leeftijd voor dat onderzoek heeft bereikt.

Ja, u bent als ouder altijd aanwezig bij het onderzoek. 

U krijgt eventuele reiskosten vergoed en uw baby krijgt een boekje of speeltje als dank voor deelname.

In de meeste van onze onderzoeken kunnen we u de reactie van uw baby laten zien (zoals kijktijden of oogbewegingspatronen), maar de resultaten van een individuele baby zijn vaak niet interpreteerbaar omdat we de reacties van de groep onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken waaraan uw kind heeft deelgenomen,komen terecht in wetenschappelijke publicaties, en we berichten erover op onze website en andere sociale media. De persoonsgegevens van u of uw kind worden uiteraard niet gepubliceerd.  

Onze studies vinden plaats op één van de twee locaties van ons Babylab in Leiden

Info over locatie

U kunt zich op ieder gewenst moment terugtrekken van deelname zonder opgave van reden. Het onderzoek is geheel vrijwillig! Nadat de experimentele gegevens geanonimiseerd zijn, zijn de gegevens van uw baby niet meer te herleiden tot u en uw baby persoonlijk en dus ook niet meer intrekbaar.

Met een informatieblad wordt u bij elke studie goed geïnformeerd over uw deelnemersrechten en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. 

Voordat een onderzoek kan beginnen worden de uitgewerkte plannen eerst beoordeeld door een onafhankelijke ethische commissie van de Faculteit Sociale Wetenschappen of de ethische commissie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Deze commissies zijn samengesteld uit collega-onderzoekers uit verschillende disciplines. Het voorgestelde onderzoek wordt ook geëvalueerd door een privacyfunctionaris om er zeker van te zijn dat gegevensbescherming in het onderzoeksplan is ingebouwd. 

Overeenkomstig de Europese wetgeving van mei 2018 gaan we zeer zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. We hebben twee soorten gegevens: uw persoonlijke contactgegevens en, na een experiment, de gegevens van die experimentele sessie.

Wanneer u zich aanmeldt om opgenomen te worden in onze contactenlijst, worden uw gegevens geregistreerd in een beveiligde deelnemersdatabase. Die lijst is alleen toegankelijk voor een beperkte groep geautoriseerde Babylab-onderzoekers. De lijst met geautoriseerde onderzoekers wordt regelmatig herzien. U kunt uw opname in onze contactendatabase op elk moment intrekken. Daarnaast wordt er contact met u opgenomen wanneer uw kind de leeftijd van vijf jaar bereikt en wordt gevraagd of u zich wilt uitschrijven uit onze database.

De onderzoeksgegevens die voortkomen uit experimentele sessies worden apart van uw contactgegevens opgeslagen. De gegevens worden alleen anoniem opgeslagen met een code die niet herleidbaar is tot uw naam of de naam van uw kind. Het toestemmingsformulier dat u tijdens het onderzoek ondertekent, wordt op een veilige plaats bewaard totdat het onderzoek is afgerond. Daarna worden de formulieren op een veilige manier vernietigd

Per studie wordt een zelfstandig medewerker toegewezen bij wie u een klacht kunt indienen. U krijgt contactgegevens van deze persoon als wij contact met u opnemen voor deelname aan een onderzoek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.