Logo Universiteit Leiden.

nl en

Meest gestelde vragen

Een overzicht met de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden:

Info over hoe belangrijk het is....

Uitleg over hoeveel tijd een deelnemer kwijt is.

Informatie over aanmelden

Leeftijdsinformatie

Ja, u bent als ouder aanwezig bij het onderzoek. 

Waarom is dat eigenlijk?

U krijgt eventuele reiskosten vergoed en uw baby krijgt een boekje of speeltje als dank voor deelname.

De resultaten van het onderzoek waar uw kind aan heeft deelgenomen kunt u lezen via de website en in wetenschappelijke publicaties. Uiteraard wordt de privacy van uw kind gerespecteerd.

Bij de meeste onderzoeken op het Babylab zijn de resultaten van één enkel kind niet interpreteerbaar. 

Info over locatie

U kunt zich op ieder gewenst moment terugtrekken van deelname zonder opgave van reden. Het onderzoek is geheel vrijwillig!

Overeenkomstig de Europese wetgeving van mei 2018 gaan we zeer zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. We hebben twee soorten gegevens. Wanneer u zich aanmeldt bij het babylab komen uw naam en adresgegevens in onze deelnemerslijst terecht. Die lijst staat op een beveiligde pagina van de universitaire website, waar alleen geautoriseerde personen toegang toe hebben. Uw gegevens worden uit de lijst verwijderd wanneer uw kind 3 jaar wordt, of wanneer u aangeeft uit de deelnemerslijst verwijderd te willen worden.

Alle onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd opgeslagen, met een code die niet herleidbaar is tot uw naam of die van uw kind. Het formulier dat u bij het onderzoek ondertekent voor goedkeuring aan deelname van het onderzoek door uw kind, wordt op een veilige plek bewaard tot het onderzoek afgesloten is. Daarna worden de formulieren op veilige wijze vernietigd.

Informatie over klachtenregeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.