Logo Universiteit Leiden.

nl en

Tot nu toe

De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden, Archol en Gemeente Oss werken al tientallen jaren samen. In 2021 is er een project opgestart om veldonderzoek uit te voeren in Oss. Dit project heet Field School, waarbij een groep studenten, docenten van de Universiteit Leiden en medewerkers van Archol enkele weken samenwerken om de grond met de daarin aanwezige resten te onderzoeken.

Vondsten

Sinds het opstarten van de Field School in Oss in 2021 zijn er een hoop vondsten gedaan. Over enkele van deze vondsten kun je hieronder lezen. Nieuwsgierig naar meer? Neem dan een kijkje bij ons mini-museum op locatie.

De vondsten die hier gedaan zijn dateren van de periodes bronstijd, ijzertijd, Romeinse  tijd en de Middeleeuwen. 

Het team tijdens de tweede week van de opgraving in 2021

De Field School van 2021

In het eerste jaar gebeurde er al gelijk een hoop. Corona speelde een grote rol tijdens de  opgraving. Met enkele strenge regels, van de 1,5 meter tot zelftesten. Daarnaast was er ook een  week met tropische dagen. Je kan je misschien wel voorstellen dat de brandende zon in  combinatie met veel graven best wel zwaar kan zijn.

Door profielen te maken van de grond zijn wij erachter gekomen dat de bodem bestaat uit drie verschillende lagen (zie figuur 3). De bovenste laag is gemaakt door mensen in het heden  (landbouw). De middelste laag bestaat uit organisch materiaal en is afkomstig uit de  Romeinse tijd. De laatste laag dateert uit de Bronstijd.

Er zijn tijdens deze opgraving een paar bijzondere vondsten ontdekt. Ten eerste, een vrij grote  grafheuvel. Daarnaast een waterput afkomstig uit de Bronstijd. Ook zijn er heel  indrukwekkende sporen gevonden zoals enkele ploeg markeringen, delen van een transportweg (kruising), een boom afdruk en morsvlekken.

Bovenaanzicht van de locatie 2021

De Field School van 2022

In dit jaar zijn er in totaal 262 vondsten verzameld. Het grootste gedeelte van de vondsten was prehistorisch aardewerk, met maar liefst 147 stuks. Daarnaast zijn er drie hele bijzondere resten gevonden: een waterput (Figuur 3), neolithisch graf (Figuur 4) en vuurstenen mes (Figuur 5).

In het bijzonder zijn er tijdens deze opgraving van dit terrein veel sporen en structuren  gevonden die bij een prehistorisch grafveld horen. Er zijn hierbij met name greppels ontdekt  die onderdeel zijn van deze grafstucturen (in totaal 9).

Waterput met boomstam als beschoeiing
Neolithisch graf
Vuurstenen mes uit het neolithisch graf

De Field School van 2023

Ook dit jaar wordt er weer een Field School georganiseerd.

Kom jij ook langs om onze prachtige vondsten in het echt te zien?!

Vuurstenen

Tijdens de tweede week van de opgraving zijn er enkele stukken vuursteen gevonden. In het bijzonder, een vuursteen kern waar een stuk van is afgeslagen. Dit is gebruikt voor het maken van gereedschappen, denk hierbij aan pijlen, messen, bijlen etc. (te vinden in ons mini-museum).

Vuursteenkern

Huisplattegrond

In de derde week is er een huisplattegrond uit de bronstijd gevonden. Door middel van de verkleuringen in de grond weten wij dat hier meerdere houten palen destijds hebben gestaan. De reconstructie van zo’n boerenhuis is te vinden in ons mini-museum.

Hek

In week 4 is er een spoor van een hek ontdekt dat gebruikt wordt om het vee binnen te houden.

Waterput

Ook dit jaar zijn er waterputten aangetroffen, zelfs meerdere bij elkaar. De waterputten zijn gevormd door het hol maken van een stuk boomstam. Daarna zijn ze in de grond geplaatst, vlak boven het waterniveau waardoor het water makkelijk hierin kon stromen. Deze zijn te vinden in verschillende formaten: van redelijk kleine tot hele grote.

Deze website maakt gebruik van cookies.