Logo Universiteit Leiden.

nl en

VIPP-SD

VIPP-SD is een kortdurende (preventieve) interventie voor opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. Tijdens 7 bezoeken van ongeveer 2 uur die plaatsvinden bij gezinnen thuis leren opvoeders van kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud de wereld te zien door de ogen van hun kind en krijgen zij handvatten voor sensitief opvoedgedrag, het stellen van grenzen en reguleren van lastig gedrag.

VIPP-SD is ontwikkeld aan het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden door Prof. dr. Femmie Juffer, Prof. dr. Marian Bakermans-Kranenburg en Prof. dr. Marinus van IJzendoorn. Het doel van de interventie is het verbeteren van de opvoeder-kind relatie en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij het kind. Bij opvoeders van baby’s tussen de 6 en 12 maanden oud kan het programma worden ingezet zonder de ‘Sensitive Discipline’ component.  

Tijdens de bezoeken worden enkele filmopnames gemaakt van de opvoeder en het kind in alledaagse (spel)situaties. Vervolgens worden de beelden van het vorige bezoek teruggekeken en besproken door de opvoeder en de ondersteuner. Tijdens het bespreken van de filmopnames wordt gewerkt aan:  

  1. het vergroten van de observatievaardigheden van de opvoeder.
  2. het vergroten van de kennis van de opvoeder over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.
  3. het versterken van het vermogen van de opvoeder zich in het kind in te leven.
  4. het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag in de vorm van sensitieve responsiviteit en sensitief disciplineren.

VIPP Video feedback Intervention to promote Positive Parenting, een impressie van de bezoeken

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

VIPP-SD is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby (1969) en Ainsworth (Ainsworth et al., 1974) en principes uit de ‘coercion’ theorie van Patterson (1982).

Effectieve elementen zijn het gebruik van video-feedback, waardoor de opvoeder het eigen model is en wordt erkend als de expert van het kind. De focus ligt op het verhogen van sensitiviteit door middel van bekrachtiging van sterke kanten van het opvoedingsgedrag, positief kindgedrag en positieve opvoeder-kind interacties. De training tot VIPP-SD ondersteuner wordt sinds 2008 aangeboden via het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum. 

De interventie bestaat uit een kort kennismakingsbezoek gevolgd door 6 bezoeken met video-feedback. Tijdens het kennismakingsbezoek krijgt de opvoeder informatie over de manier van werken met video-feedback en worden de eerste opnames gemaakt van enkele alledaagse (spel)situaties. In de daaropvolgende bezoeken worden telkens eerst nieuwe filmopnames gemaakt (m.u.v. bezoek 7), daarna worden de filmopnames van het vorige bezoek teruggekeken en besproken door de opvoeder en ondersteuner. In bezoek 2 tot en met 5 gebeurt dit aan de hand van vaststaande thema’s voor sensitiviteit en disciplineren, bezoek 6 en 7 betreffen herhalingsbezoeken waarin alle thema’s nogmaals aan bod komen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste thema’s per bezoek:

  Sensitiviteit Disciplineren
Bezoek 2 Gehechtheid en exploratie Inductie (uitleggen) en afleiden
Bezoek 3 Verplaatsen in het kind Positieve bekrachtinging
Bezoek 4 Sensitiviteitsketen Sensitieve time-out
Bezoek 5 Delen van emoties Empathie voor het kind

De doelgroep bestaat uit opvoeders die problemen ervaren met sensitief opvoeden of grenzen stellen bij een kind in de leeftijd van 1 tot 6 jaar, resulterend in problemen in de opvoeder-kindrelatie en/of (een verhoogd risico op) externaliserende gedragsproblemen zoals agressie, oppositioneel en overactief gedrag bij het kind.

De interventie kan na training worden uitgevoerd door hbo- en wo-professionals die werken met opvoeders van jonge kinderen, zoals (ortho)pedagogen, psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pedagogisch medewerkers, consultatiebureaumedewerkers, kinderpsychiaters, gedragswetenschappers en degenen die voor deze functies in opleiding zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.