Logo Universiteit Leiden.

nl en

Modules

VIPP/VIPP-SD (de standaardmethode) kan gebruikt worden in de meeste gezinssituaties. Er zijn inmiddels ook enkele aanpassingen (‘modules’) ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. Professionals kunnen zich, na het volgen van de vierdaagse basistraining VIPP-SD, in deze modules laten trainen. Wij werken hiervoor samen met verschillende partners. VIPP/VIPP-SD en de modules staan hieronder kort beschreven.

Momenteel worden er - in samenwerking met (inter)nationale onderzoekers – enkele nieuwe modules en toepassingen getest in gerandomiseerde studies, onder andere VIPP-SD voor vaders en ouderparen, gezinnen met een tweeling (ouder dan 6 jaar) en de inzet van VIPP-SD bij het maken van beslissing omtrent de uithuisplaatsing van kinderen. Ook worden er modules getoetst om (professionele) opvoeders te helpen bij de begeleiding van baby’s tijdens de start in de kinderopvang en de introductie van vast voedsel.

NAAM
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

DOELGROEP:
Opvoeders van kinderen met (een verhoogd risico op) gedragsproblemen en/of problemen in de opvoeder-kind relatie in de leeftijd van 1 tot 6 jaar.

EFFECTIVITEIT:
De effectiviteit van VIPP-SD op sensitief opvoedgedrag is aangetoond in een reeks gerandomiseerde studies.

FOCUS:
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de opvoeder.

WERKWIJZE:
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één kind.

TRAINING:
Er worden jaarlijks trainingen aangeboden in VIPP-SD. Zie voor aankomende trainingen de trainingskalender.

NAAM:
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting

DOELGROEP:
Opvoeders van een baby van 6 tot 12 maanden met (een verhoogd risico op) problemen in de opvoeder-kind relatie.

EFFECTIVITEIT:
In diverse gerandomiseerde studies bleek VIPP effectief in het verbeteren van de sensitiviteit van de opvoeder en de kwaliteit van de opvoeder-kindrelatie.

FOCUS:
Verbeteren van de sensitiviteit van opvoeders (herkennen van signalen, juist interpreteren en adequaat reageren op signalen van de baby) en de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie.

WERKWIJZE:
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding (VIPP-SD, er is een babyprotocol beschikbaar op aanvraag waarin aanpassingen t.o.v. de VIPP-SD worden omschreven). Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één baby.

TRAINING:
VIPP voor baby’s kan worden uitgevoerd door ondersteuners die gecertificeerd zijn in VIPP-SD.

Zie voor aankomende VIPP-SD trainingen de trainingskalender

NAAM:
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism

DOELGROEP:
Opvoeders met een kind met (een vermoeden van) Autisme Spectrum Stoornis (ASS) tot 6 jaar

EFFECTIVITEIT:
In een gerandomiseerde studie is VIPP-AUTI getoetst en op verschillende aspecten van opvoeder-kind interactie effectief gebleken.

FOCUS:
In VIPP-AUTI wordt rekening gehouden met de gedragskenmerken van jonge kinderen met ASS. Opvoeders leren het gedrag van het kind beter te begrijpen. VIPP-AUTI heeft tot doel de kwaliteit van de opvoeder-kind interactie te bevorderen en optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen met ASS.

WERKWIJZE:
5 huisbezoeken met video-opnames aan de hand van een handleiding. Voorafgaand aan de interventie maakt de thuisbegeleider een voorbereidende filmopname van 15 minuten bij het gezin thuis of in de zorginstelling. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één kind.

TRAINING:
Training in de VIPP-AUTI wordt aangeboden via de RINO groep. De opzet van deze training (3,5 dag zonder ingangseis m.b.t. deelname aan de vierdaagse basistraining VIPP-SD) is echter niet overeenkomstig aan de opzet van de training ten tijde van de effectiviteitsstudie naar de VIPP-AUTI (deelname aan 4-daagse basistraining VIPP-SD gevolgd door 2 dagen training in de VIPP-AUTI module). Het is dan ook niet zeker of de training die momenteel wordt aangeboden even effectief is. Met het oog op kwaliteitsbewaking raden wij professionals dan ook ten zeerste aan eerst deel te nemen aan de 4-daagse basistraining VIPP-SD (indien men niet nastreeft ook het VIPP-SD certificaat te halen kan dit tegen gereduceerd tarief), alvorens deel te nemen aan de VIPP-AUTI training.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden als u geïnteresseerd bent in training

NAAM:
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Child Care (VIPP-CC)

DOELGROEP:
Pedagogisch medewerkers in de gastouderopvang en kinderdagverblijven.

EFFECTIVITEIT:
In twee gerandomiseerde studies is VIPP-CC getoetst in de gastouderopvang en in kinderdagverblijven. De methode is op verschillende aspecten van de kwaliteit van de opvang en sensitiviteit van de pedagogisch medewerkers effectief gebleken.

FOCUS:
De interventie richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de pedagogisch medewerker, zoals in de VIPP-SD methode.

WERKWIJZE:
7 bezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één pedagogisch medewerker en vier tot zes kinderen in de opvang.

TRAINING:
Trainingen in de module VIPP-CC worden momenteel niet actief aangeboden. Indien er voldoende vraag is kan er mogelijk een training worden georganiseerd (beschikbare talen: Nederlands, Engels en Spaans). Als ingangseis geldt het certificaat VIPP-SD ondersteuner/een bewijs van deelname aan de vierdaagse basistraining VIPP-SD.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden als u geïnteresseerd bent in training.

NAAM: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Foster Care and Adoptive Families  (VIPP-FC/A)

DOELGROEP: 
Opvoeders met een pleeg- of adoptiekind van 0-6 jaar.

EFFECTIVITEIT: 
De VIPP-FC/A is in een gerandomiseerde studie, uitgevoerd in Italië, effectief gebleken in het bevorderen van positief ouderschap van adoptieouders en verminderen van probleemgedrag van adoptiekinderen. De effectiviteit van de FC/A module voor pleeggezinnen wordt onderzocht in studies in Nederland, België en Engeland. De studie in Nederland laat geen effect op de sensitiviteit van pleegouders, resultaten met betrekking tot gehechtheid en probleemgedrag van de kinderen worden binnenkort verwacht. De studies in België en Engeland lopen nog.

FOCUS:
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de opvoeder zoals in de VIPP-SD, waarbij aandacht is voor de (pleegzorg)situatie en de gedragskenmerken van pleeg- en adoptiekinderen.

WERKWIJZE:
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één pleeg- of adoptiekind.

TRAINING:
Training in deze module kan op verzoek worden aangeboden aan professionals die werken met adoptieouders. De training duurt 1 dag en wordt gevolgd door een oefentraject onder supervisie. De training kan ook in-company worden aangevraagd. Ingangseis is een bewijs van deelname aan de vierdaagse basistraining VIPP-SD of certificaat als VIPP-SD ondersteuner. Training in de module wordt (nog) niet aangeboden aan professionals die werken met pleeggezinnen, aangezien de effectiviteit in die context nog wordt onderzocht. Uiteraard kunnen pleegzorgmedewerkers wel getraind worden in de basismethode VIPP-SD.

 

NAAM: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting in parents of children with Visual or visual-and-intellectual disabilities (VIPP-V)

DOELGROEP: 
Ouders van kinderen met een visuele- of visuele-en -verstandelijke beperking in de leeftijd van 0-6 jaar die veel stress ervaren en/of onzeker zijn over hun manier van aansluiten bij hun kind. 

EFFECTIVITEIT: 
Een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van VIPP-V liet zien dat het gevoel van competentie als ouder significant toeneemt en de mate van ouderlijke stress afneemt. 

FOCUS:
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit, het verbeteren van de communicatie en het delen van gevoelens en gedachten zoals in de VIPP, waarbij er aandacht is voor de specifieke gedragskenmerken van communicatie bij kinderen met een visuele beperking.

WERKWIJZE: 
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één ouder en één kind.

TRAINING: 
Er wordt momenteel gezocht naar mogelijkheden voor het verzorgen van de ontwikkeling van een training in de VIPP-V module voor medewerkers van Bartiméus en Koninklijk Visio (organisaties voor mensen met een visuele beperking). Bij interesse kan de training op termijn mogelijk ook worden aangeboden aan professionals buiten deze organisaties die met de beoogde doelgroep werken. Als ingangseis geldt het certificaat VIPP-SD ondersteuner/een bewijs van deelname aan de vierdaagse basistraining VIPP-SD. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden als u geïnteresseerd bent in training.

Deze website maakt gebruik van cookies.