Logo Universiteit Leiden.

nl en

Modules

VIPP/VIPP-SD (de standaardmethode) kan gebruikt worden in de meeste gezinssituaties. Er zijn inmiddels ook enkele aanpassingen (‘modules’) ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. Professionals kunnen zich, na het volgen van de vierdaagse basistraining VIPP-SD, in deze modules laten trainen. Wij werken hiervoor samen met verschillende partners. VIPP/VIPP-SD en de modules staan hieronder kort beschreven.

Momenteel worden er - in samenwerking met (inter)nationale onderzoekers – enkele nieuwe modules en toepassingen getest in gerandomiseerde studies, onder andere VIPP-SD voor vaders en ouderparen, gezinnen met een tweeling (ouder dan 6 jaar) en de inzet van VIPP-SD bij het maken van beslissing omtrent de uithuisplaatsing van kinderen. Ook worden er modules getoetst om (professionele) opvoeders te helpen bij de begeleiding van baby’s tijdens de start in de kinderopvang en de introductie van vast voedsel.

NAAM
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

DOELGROEP:
Opvoeders van kinderen met (een verhoogd risico op) gedragsproblemen en/of problemen in de opvoeder-kind relatie in de leeftijd van 1 tot 6 jaar.

EFFECTIVITEIT:
De effectiviteit van VIPP-SD op sensitief opvoedgedrag is aangetoond in een reeks gerandomiseerde studies.

FOCUS:
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de opvoeder.

WERKWIJZE:
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één kind.

TRAINING:
Er worden jaarlijks trainingen aangeboden in VIPP-SD. Zie voor aankomende trainingen de trainingskalender.

NAAM:
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting

DOELGROEP:
Opvoeders van een baby van 6 tot 12 maanden met (een verhoogd risico op) problemen in de opvoeder-kind relatie.

EFFECTIVITEIT:
In diverse gerandomiseerde studies bleek VIPP effectief in het verbeteren van de sensitiviteit van de opvoeder en de kwaliteit van de opvoeder-kindrelatie.

FOCUS:
Verbeteren van de sensitiviteit van opvoeders (herkennen van signalen, juist interpreteren en adequaat reageren op signalen van de baby) en de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie.

WERKWIJZE:
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding (VIPP-SD, er is een babyprotocol beschikbaar op aanvraag waarin aanpassingen t.o.v. de VIPP-SD worden omschreven). Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één baby.

TRAINING:
VIPP voor baby’s kan worden uitgevoerd door ondersteuners die gecertificeerd zijn in VIPP-SD.

Zie voor aankomende VIPP-SD trainingen de trainingskalender

NAAM:
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism

DOELGROEP:
Opvoeders met een kind met (een vermoeden van) Autisme Spectrum Stoornis (ASS) tot 6 jaar

EFFECTIVITEIT:
In een gerandomiseerde studie is VIPP-AUTI getoetst en op verschillende aspecten van opvoeder-kind interactie effectief gebleken.

FOCUS:
In VIPP-AUTI wordt rekening gehouden met de gedragskenmerken van jonge kinderen met ASS. Opvoeders leren het gedrag van het kind beter te begrijpen. VIPP-AUTI heeft tot doel de kwaliteit van de opvoeder-kind interactie te bevorderen en optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen met ASS.

WERKWIJZE:
5 huisbezoeken met video-opnames aan de hand van een handleiding. Voorafgaand aan de interventie maakt de thuisbegeleider een voorbereidende filmopname van 15 minuten bij het gezin thuis of in de zorginstelling. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één kind.

TRAINING:
De training in de module VIPP-AUTI bestaat uit enkele trainingsdagen en het doorlopen van een oefentraject met een gezin in de doelgroep onder supervisie. De training kan gevolgd worden door gecertificeerde VIPP-SD ondersteuners en mensen met een bewijs van deelname aan de vierdaagse basistraining VIPP-SD.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden als u geïnteresseerd bent in training

NAAM:
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Child Care (VIPP-CC)

DOELGROEP:
Pedagogisch medewerkers in de gastouderopvang en kinderdagverblijven.

EFFECTIVITEIT:
In twee gerandomiseerde studies is VIPP-CC getoetst in de gastouderopvang en in kinderdagverblijven. De methode is op verschillende aspecten van de kwaliteit van de opvang en sensitiviteit van de pedagogisch medewerkers effectief gebleken.

FOCUS:
De interventie richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de pedagogisch medewerker, zoals in de VIPP-SD methode.

WERKWIJZE:
7 bezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één pedagogisch medewerker en vier tot zes kinderen in de opvang.

TRAINING:
Trainingen in de module VIPP-CC worden momenteel niet actief aangeboden. Indien er voldoende vraag is kan er mogelijk een training worden georganiseerd (beschikbare talen: Nederlands, Engels en Spaans). Als ingangseis geldt het certificaat VIPP-SD ondersteuner/een bewijs van deelname aan de vierdaagse basistraining VIPP-SD.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden als u geïnteresseerd bent in training.

NAAM: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Foster Care (VIPP-FC)

DOELGROEP: 
Pleegouders met een pleegkind van 0-6 jaar.

EFFECTIVITEIT: 
Wordt onderzocht

NAAM:
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting in Foster Care (VIPP-FC)

DOELGROEP:
Pleegouders met een pleegkind van 1-6 jaar.

EFFECTIVITEIT:
Publicatie van de eerste resultaten wordt op korte termijn verwacht.

FOCUS:
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de pleegouder zoals in de VIPP-SD, waarbij aandacht is voor de pleegzorgsituatie en de gedragskenmerken van pleegkinderen.

WERKWIJZE:
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één pleegouder en één pleegkind.

TRAINING:
Trainingen in deze module wordt aangeboden op verzoek en vindt doorgaans minimaal eens per jaar plaats in Belgie. De training kan ook in-company worden aangevraagd. De training kan gevolgd worden door mensen met een bewijs van deelname aan de vierdaagse basistraining VIPP-SD en gecertificeerde VIPP-SD ondersteuners.

Deze website maakt gebruik van cookies.