Logo Universiteit Leiden.

nl en

Partners

Hieronder vindt u de organisaties waarmee het TRIXY Expertisecentrum samenwerkt.

AXYS

De Vereniging voor X- en Y-variaties (AXYS) is een belangenbehartigings-, onderwijs- en ondersteuningsorganisatie voor personen met X- en Y-chromosoomvariaties en hun families. Namens het TRIXY Expertisecentrum is Sophie van Rijn lid van het AXYS Clinic and Research Consortium (ACRC). Sinds 2015 werken de wetenschappers en onderzoekers binnen het ACRC samen, delen ze informatie en onderzoeken ze mogelijkheden om deel te nemen aan gezamenlijke onderzoeksprojecten. Daarnaast organiseert AXYS jaarlijkse bijeenkomsten van het consortium waar leden elkaar ontmoeten om onderwerpen te bespreken die belangrijk zijn voor de X & Y-variatiegemeenschap.

www.genetic.org