Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoek

Om optimale zorg te verlenen gebaseerd op up-to-date kennis, is wetenschappelijk onderzoek cruciaal. Het team van wetenschappers binnen TRIXY zorgt ervoor dat er belangrijke kennis verzameld wordt over kwetsbaarheden bij deze kinderen, met name op het gebied van de cognitieve, emotionele, en sociale ontwikkeling, in relatie tot risico op gedragsproblemen.

Deze kennis hebben we nodig om vroege signalen van risico’s in de ontwikkeling eerder te kunnen herkennen, beter in staat te zijn om kwetsbare kinderen gericht te  ondersteunen in hun ontwikkeling, en nieuwe interventies te ontwikkelen die optimaal aansluiten bij wat kinderen met deze trisomieën nodig hebben.

TRIXY Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek dat wij binnen TRIXY doen is bijzonder omdat we veel verschillende methodieken gebruiken om  de ontwikkeling van deze kinderen goed en gedetailleerd in kaart te brengen.  Wij maken niet alleen gebruik van gedragsobservaties en vragenlijsten, waarmee we het functioneren in het dagelijks leven in kaart kunnen brengen, maar daarnaast gebruiken wij ook technieken die inzicht geven in waarom dit soms een grote uitdaging is. We meten de cognitieve functies (denkvermogen), de emotionele reacties (hartslag), hoe kinderen hun omgeving bekijken en analyseren (eyetracking), de hormonale status (hormoonmetingen), en hoe de verbindingen in de hersenen liggen (MRI).

Internationale samenwerking

Aanvoerder van het wetenschappelijk onderzoek is Sophie van Rijn. Zij is sinds 2002 actief in het wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en volwassenen met deze trisomieën, met veel  internationale samenwerkingen, waaronder AXYS en de Extraordinary Kids Clinic in de Verenigde Staten.