Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans 5

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De lessen vinden een keer per week plaats.

Taal
Spaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2
Doelniveau
B1.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Spaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De vaardigheden spreken, lezen en schrijven komen het meest aan bod. Tijdens de cursus worden de als moeilijk ervaren aspecten van de Spaanse grammatica (verleden tijden, preposities, Subjuntivo) uitgebreid behandeld, en zal er kritischer gelet worden op het correct formuleren.

Naast het tekstboek, wordt in de lessen gebruik gemaakt van authentieke teksten uit de Spaanse kwaliteitspers, fragmenten uit Spaanstalige films en literatuur. Zo wordt de woordenschat ook vanuit de praktijk uitgebreid. In de lessen wordt zowel klassikaal als in kleine groepjes geconverseerd.

Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur. Na de cursus is men in staat zich in alle belangrijke gesprekssituaties te redden, en teksten te begrijpen over vertrouwde onderwerpen.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien men minimaal 80% van de lessen aanwezig is geweest, actief aan de lessen heeft deelgenomen en minimaal een zes voor de toets heeft behaald, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Corpas e.a., Aula internacional - nueva edicion 3 libro del alumno/de ejercicios + cd-audio. Intertaal. ISBN 9789460306495.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is een kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Spaans 4 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Deze website maakt gebruik van cookies.