Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans 5

Taal
Spaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2
Doelniveau
B1.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Spaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Uiterlijk een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Spaans 5 wordt als klassikale cursus aangeboden.

De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

De cursus Spaans 5 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Spaans 4 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A2) hebben. Vanaf het begin wordt er in de les in het Spaans gecommuniceerd.
In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: over gewoontes praten; vertellen over gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden; spreken over de toekomst; het uitdrukken van voorschriften en verplichtingen; het uiten van wensen; het geven van adviezen en instructies. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen  waarin de taal wordt gesproken: Spanje en Latijns Amerika.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de belangrijkste punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, tijdens de studie en in de vrije tijd. Men kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Men kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Men kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. De eindtoets bestaat uit een schriftelijk examen, een luistertoets en een presentatie. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Aula Internacional Plus 3, J. Corpas e.a.; Libro del alumno + MP3 versión original. Hoofdstuk 1 t/m 6
    Talenland B.V., ISBN 9788418032226
     

Het lesboek Aula internacional Plus 3 dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 12 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u van A2 naar niveau B1 te begeleiden. De inhoud wordt over twee cursussen verdeeld. Na de cursus Spaans 5 bereikt u niveau B1.1 en na het volgen van de cursus Spaans 6 niveau B1.2 (B1).     

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim van tevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. U kunt aan deze cursus deelnemen indien u bij het Academisch Talencentrum de cursus Spaans 4 heeft gevolgd. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.