Logo Universiteit Leiden.

nl en

Russisch 5

Taal
Russisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2.1
Doelniveau
A2
Startdata
September, februari
Instructietaal
Nederlands/Engels/Russisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Russisch 5 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Russisch 4 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A2.1) hebben. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: eten in een restaurant, vragen hoe laat het is, kaartjes voor het theater reserveren, overnachten in een hotel, het lezen van advertenties en korte artikelen. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen te begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang. Men kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Men kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.       

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Paspoort voor Rusland 1, Hoofdstuk 13 t/m 15. Tekstboek. ISBN 9789061433491 .
  • Paspoort voor Rusland 1, Hoofdstuk 13 t/m 15. Werkboek. ISBN 9789061433507.
  • Nederlands-Russisch / Russisch-Nederlands woordenboek. ISBN 9789061432449.

For English speakers:

  • Passport to Russia 1, Lessons 13-15. Textbook, M Louwerse/L. Lubotsky. ISBN: 9789061433576
  • Passport to Russia 1, Lessons 13-15. Workbook, M. Louwerse/L. Lubotsky. ISBN: 9789061433583

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 15 hoofdstukken en correspondeert met twee niveaus van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u naar A2 te begeleiden. De inhoud wordt over vijf cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Russisch 1 bereikt u niveau PRE A1 en na het volgen van Russisch 2 niveau A1.1 (A1). Na Russisch 3 wordt niveau A1.2 bereikt, na Russisch 4 niveau A2.1 en na Russisch 5 niveau A2.2.     

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

Deelnemers die de cursus Russisch 4 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.