Logo Universiteit Leiden.

nl en

Russisch 2

Taal
Russisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
PRE A1
Doelniveau
A1.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Engels/Russisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Uiterlijk een week voor de start van de wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Russisch 2 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Russisch 1 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (pre A1) hebben. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: iets kopen, een brief/pakje verzenden, een telefoongesprek voeren, het lezen van aankondigingen en advertenties. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na deze cursus is men in staat om enkele vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen te gebruiken. Men kan zichzelf voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Men kan op simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereid is om te helpen.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Paspoort voor Rusland 1, Hoofdstuk 5 en 6. Tekstboek. ISBN 9789061433491 .
  • Paspoort voor Rusland 1, Hoofdstuk 5 en 6. Werkboek. ISBN 9789061433507.

For English speakers:

  • Passport to Russia 1 textbook, Lessons 5 and 6. M Louwerse/L. Lubotsky. ISBN 9789061433576
  • Passport to Russia 1 workbook, Lessons 5 and 6. M. Louwerse/L. Lubotsky. ISBN 9789061433583

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 15 hoofdstukken en correspondeert met twee complete niveaus van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u naar A2 te begeleiden. De inhoud wordt over 5 cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Russisch 1 bereikt u niveau PRE A1 en na het volgen van Russisch 2 niveau A1.1.  Na Russisch 3 wordt niveau A1.2 (A1)  bereikt, na Russisch 4 niveau A2.1 en na Russisch 5 niveau A2.2 (A2)       

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Deelnemers die de cursus Russisch 1 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.  Een basiskennis van het Engels is vereist.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.