Logo Universiteit Leiden.

nl en

Frans 7

Taal
Frans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1
Doelniveau
B2.1
Startdata
September
Instructietaal
Frans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken.Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Frans 6 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1) hebben. Vanaf het begin wordt er in de les in het Frans gecommuniceerd. Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: een mening beargumenteren, een conflict oplossen, spreken over gezondheid, het lezen van literatuur, het bespreken van actualiteiten. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst te begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Men kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Men kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen. Men kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Entre nous 4,  Livre de l’élève + Cahier d’activités + CD, A. Avanzi en C. Malorey, Unités 1 t/m 4,    
    Version Premium,  ISBN 9788417249762
  • Boulares e.a., Grammaire progressive du français avec 400 exercises niveau avancé, 3e édition. CLE International. ISBN 9789054511571.
  • Boulares e.a., Corrigés grammaire progressive du français 400 exercises niveau avancé, 3e édition. CLE International. ISBN 9789054511588.

Het lesboek Entre nous 4 dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 8 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ ERK. Het boek is bedoeld om u van niveau B1 naar B2 te begeleiden. De inhoud wordt over twee cursussen verdeeld. Na de cursus Frans 7 Plus bereikt u niveau B2.1 en na het volgen van de cursus Frans 8 Plus niveau B2.2 (B2)    

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

U kunt aan deze cursus deelnemen indien u de cursus Frans 6 succesvol heeft afgerond of indien u kunt aantonen dat u een vergelijkbaar niveau heeft. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.