Logo Universiteit Leiden.

nl en

Frans 7 Plus

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ook aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben om zonder problemen te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Taal
Frans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1.2
Doelniveau
B2.1
Startdata
September
Instructietaal
Frans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

Frans 7 Plus is een cursus voor kleine groepen van maximaal 7 personen. Dit betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de cursisten. Na het volgen van deze cursus is men in staat nieuwsberichten op radio en t.v. en programma’s over actuele zaken te begrijpen alsmede artikelen die betrekking hebben op eigentijdse problemen te lezen. In discussies kan men zijn standpunten uitleggen en verdedigen. Wat betreft de schrijfvaardigheid kan men een gestructureerde tekst en formele brieven schrijven. 

Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het Franse leven en de Franse gewoonten. De cursist bestudeert de grammatica en vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context.

Tijdens de lessen zal het Frans in principe de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een mondelinge/schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Denyer e.a., Version Originale 4, B2, Méthode de français, Livre de l'élève + Cahier d'exercices. ISBN 9789460303388 + ISBN 9789460303395.
  • Boulares e.a., Grammaire progressive du français avec 400 exercises niveau avancé, 3e ou 4e édition. CLE International. ISBN 9789462933446.
  • Boulares e.a., Corrigés grammaire progressive du français 400 exercises niveau avancé, 3e ou 4e édition. CLE International. ISBN 9789462933453.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

U kunt aan deze cursus deelnemen indien u de cursus Frans 6 succesvol heeft afgerond of indien u kunt aantonen dat u een vergelijkbaar niveau heeft. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 3, het maximum 8.
  • De studielast van deze cursus bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.