Logo Universiteit Leiden.

nl en

Young Academy Leiden

Wetenschappers die de toekomst vormen

In een bruisende reeks lezingen presenteren jonge onderzoekers de meest actuele inzichten uit hun vakgebied. Al zijn de thema’s binnen deze reeks divers, de gemene deler is het enthousiasme dat deze onderzoekers hebben voor de wetenschap en de vertaalslag van hun werk naar de maatschappij. Tijdens elke lezing zal een jonge onderzoeker baanbrekend onderzoek bespreken en bediscussiëren wat de uitkomsten betekenen voor onze samenleving.

Deze serie is een samenwerkingsverband van Studium Generale met Young Academy Leiden (YAL). De YAL is een groep wetenschappers van de Universiteit Leiden die verschillende disciplines vertegenwoordigen. De YAL fungeert als een platform waar jonge, enthousiaste en gedreven academici bij elkaar kunnen komen. De leden komen uit alle faculteiten van de Universiteit Leiden. Ze werken samen binnen drie pijlers: interdisciplinariteit, outreach, en onderzoeks- en onderwijsbeleid.

Aanmeldprocedure

U moet zich voor iedere lezing apart, per persoon aanmelden.

Aanmeldformulier
DI|13|okt: Brexit, "Global Britain" en internationaal recht

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van het programma kan genieten willen we je vragen om de volgende regels in je achterhoofd te houden:

  • Als je symptomen hebt die kunnen wijzen op een besmetting met COVID-19, vragen we je thuis te blijven en je af te melden via studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl (tot 12u op de dag van de lezing).
  • Kom niet te vroeg. De zaal gaat een kwartier voor aanvang open. 
  • Bij binnenkomst vragen we je om je handen te ontsmetten.
  • Volg de looproutes aangegeven op de vloeren.
  • Houd 1,5 meter afstand tot de andere bezoekers.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Probeer toiletbezoek tijdens het evenement te voorkomen, doe dit voor je naar de zaal toegaat.
  • Luister naar de aanwijzingen van de aanwezige organisatoren en volg deze goed op.
  • Na afloop van het programma vragen we je met afstand tot de andere bezoekers de zaal te verlaten.

Sinds meer dan vier jaar is Europa in de ban van de Brexit. Op 31 december eindigt de overgangsperiode volgens het Terugtrekkingsakkoord. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de European Unie is echter niet alleen een intra-Europese problematiek. Integendeel heeft de Brexit een weerslag van mondiale reikwijdte. Ten eerste zullen honderden van internationale akkoorden die door de EU met derde landen zijn gesloten niet meer op het VK van toepassing zijn na het einde van de overgangsperiode. Ten tweede moeten de relaties tussen de EU en het VK in internationale organisaties zoals de WTO worden ontrafeld. Ten derde moeten de EU en het VK hun toekomstige betrekkingen vormgeven, inclusief de manier waarop ze op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid willen blijven samenwerken. Dus ook na het officiële einde van het Britse EU-lidmaatschap zijn veel vragen over de plaats van het VK en de EU op het wereldtoneel nog lang niet beantwoord.

Spreker

Dr. Joris Larik, universitair docent aan de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij doceert diverse vakken binnen de International Justice specialisatie van Leiden University College The Hague, waaronder vergelijkend constitutioneel recht en het recht der externe betrekkingen van de Europese Unie, en internationaal recht binnen de Master International Relations and Diplomacy.

Tijd en Plaats

19.30 - 21.00 uur
C131/Cleveringazaal
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Aanmelden is noodzakelijk vanwege de coronamaatregelen. Er is in de Cleveringazaal, waar normaal gesproken ruim 300 personen in kunnen, plaats voor 30 toehoorders.

By Captain Blood - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=930331

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich in de afgelopen decennia in rap tempo voltrokken. Met relatief nieuwe ontwikkelingen, zoals het ontstaan van de platformeconomie, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de trend van flexibilisering in de komende jaren verder zal worden voortgezet.

In deze lezing zal Olaf van Vliet eerst de oorzaken van flexibilisering bespreken, onder andere de arbeidsmarkteffecten van globalisering en technologische vooruitgang. De meeste economen verstaan onder arbeidsmarkteffecten het verdwijnen van banen in krimpsectoren en het opkomen van nieuwe banen in groeisectoren. Een effect van globalisering en technologische vooruitgang kan ook een toename van flexibele vormen van arbeid zijn. Dit heeft tot op heden relatief weinig aandacht gekregen, maar Leidse economen doen daar nu onderzoek naar. Een ander belangrijk nieuw inzicht om de relatief sterke mate van flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt te verklaren vormen de interactie tussen globalisering en technologische vooruitgang enerzijds en bestaande instituties (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de ontslagbescherming) anderzijds.

Vervolgens zal Van Vliet denkrichtingen verkennen voor de toekomstige beleidsvorming op dit terrein. Daarbij zullen ook recente beleidsvoorstellen worden bekeken, zoals de voorstellen van de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap).

Spreker

Prof.dr. Olaf van Vliet is hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. Hij is hoofd van de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden.

Tijd en Plaats

Iedereen welkom!
Gratis entree.

Deze website maakt gebruik van cookies.