Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wat is ons heilig?

Ekklesia Leiden ism Studium Generale

Maar al te graag zien we onszelf als autonome individuen. We bepalen zelf de grote lijnen in ons leven, lopen niet meer in de voetsporen van (groot-)ouders, kiezen onze eigen partner en andere relaties. Autonomie is ons heilig. 
Maar we maken ook vanaf onze geboorte deel uit van een samenleving. 
Juist de laatste maanden werden we geconfronteerd met het gemis aan dat vanzelfsprekende geheel. We misten de groep waarmee we wekelijks aan conditietraining of yoga deden. We misten de concerten, het theater en de musea waar we met anderen genoten van schoonheid. We misten ook de gedeelde opwinding van sportwedstrijden en grote evenementen. En we leden er onder. 
Dat heeft ons mogelijk meer dan eens getoond wat ons eigenlijk 'heilig' is en dat we regelmatig autonoom en welbewust toch onderdeel van een geheel willen zijn. En daarin onze medestanders tot groepsgenoten maken. 
Sport, religie, politiek activisme, vegetarisme, biologische producten of de zorg voor onze aarde verbindt ons met anderen. We staan ergens voor en hebben een gezamenlijk streven. Maar het kan ook ons werk zijn dat 'heilig' verklaard wordt als we daar een grotere waarde aan hechten dan aan onze relaties of gezondheid. 
In samenwerking met Studium Generale biedt Ekklesia Leiden een serie lezingen aan. Daarin belichten een antropoloog, een filosoof en een kunsthistoricus vanuit hun vakgebied wat naar hun idee de betekenis is van dat wat ons heilig is.

  • Wij vertrouwen erop dat u zichzelf test voor de bijeenkomsten om vast te stellen dat u niet bent besmet. Uiteraard blijft u bij een positieve test thuis.
  • Om fysiek onderwijs mogelijk te maken is de afstand van 1.5 meter wanneer u in de collegezaal zit losgelaten. De universiteit heeft de collegelokalen voorzien van een goede ventilatie, ook wanneer deuren en ramen gesloten zijn.
  • Wanneer u zich verplaatst in de gebouwen wordt u verzocht afstand te bewaren. Er zijn looproutes aangegeven.
  • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Voel u echter vrij er wel een te dragen wanneer u daar behoefte toe voelt.
  • Er gelden nog steeds hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen en het hoesten en niezen in de elleboog.

Hier vindt u het complete campusprotocol

Er geldt geen maximum aantal personen per zaal meer, maar voorlopig blijven wij met aanmeldformulieren werken.
Hieronder kunt u zich per lezing inschrijven. Een dag voor de lezing zult u een herinneringsmail ontvangen. Kunt u zich niet meer aanmelden, omdat de lezing is volgeboekt, stuur dan een mail naar Studium Generale. Wij zetten u dan op een wachtlijst. 

8|11: Ype de Boer over: Giorgio Agamben 

Dinsdag 12 oktober
19.30-21.00
‘De aarde helpen baren’
Jeroen Windmeijer, schrijver en antropoloog

Maandag 8 november
19.30-21.00 
Ype de Boer, docent metafysica en filosofische antropologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Dinsdag 14 december
19.30-21.00 
Prof.dr. Kitty Zijlmans, Emeritus Hoogleraar Hedendaagse kunstgeschiedenis en Theorie / Wereld Kunstwetenschappen, LUCAS, Universiteit Leiden

Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Als student Culturele Antropologie woonde schrijver Jeroen Windmeijer zes maanden in een kleine gemeenschap van  aan de oevers van het Titicacameer op de Boliviaanse hoogvlakte. Hij werd getroffen door hun levensbeschouwing, waarbij zij de wereld om zich heen als levend beschouwen. Pacha Mama staat hierin centraal, Moeder Aarde. Het gaat om evenwicht - niet meer nemen dan iemand kan missen - en om reciprociteit - jij geeft mij, ik geef jou.
In zijn roman ‘De Offers’ heeft Windmeijer deze thematiek in de vorm van een spannend verhaal verder uitgewerkt. Hij zal onder meer vertellen over dit boek, zijn veldwerk en de het geven van giften in het algemeen.

Spreker

Jeroen Windmeijer, schrijver en antropoloog

De hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben betoogt dat de moderne secularisatie niet tot minder, maar tot een enorme expansie van sacrale praktijken heeft geleid: in de politiek, economie, de entertainmentindustrie en consumptiemaatschappij. In verzet tegen deze ‘sacralisering’ van het bestaan stelt Agamben een wijdverbreide praktijk van ‘profanatie’ (ook wel heiligschennis) voor, die een nieuw en vrij gebruik van het menselijke leven mogelijk maakt.

Spreker

Ype de Boer (1989) is filosoof, schrijver en vertaler. Hij doceert aan de Radboud Universiteit en rond daar momenteel zijn proefschrift over het werk van Giorgio  Agamben af. *In 2017 debuteerde hij met Murakami en het gespleten leven, een filosofische ontvouwing van de verhalen-*wereld van de Japanse grootmeester Haruki Murakami. *In 2019 verscheen Het erotisch *experiment, waarin hij de moderne erotische atmosfeer bevraagt en in wisselwerking met kunst en literatuur uit andere tijden en culturen op zoek gaat naar de Idee van het erotische.

Deze website maakt gebruik van cookies.