Logo Universiteit Leiden.

nl en

Passie voor de ander!?

Tien jaar geleden ondertekenden de Gemeente Leiden en een aantal Leidse organisaties het Charter for Compassion. Deze verklaring was door de Engelse theologe Karen Armstrong wereldwijd ingebracht als oproep om ‘elkaar te benaderen zoals we zelf benaderd willen worden', om daarmee de vrede tussen mensen te bevorderen.

Maar als je over compassie spreekt, reageren veel mensen geïrriteerd. Soft, klef en niet van deze tijd, nu het voor velen gaat om eigen welzijn en welvaart. Daarbij is bescherming van de privacy een groot goed en wordt bemoeienis niet gewaardeerd. Tegelijk bestaat er dringende behoefte aan zorg. En er is groeiende armoede, zowel financieel als aan contact. Verbinding, ook door simpel luisteren naar elkaar, geeft verlichting. Maar hoe doe je dat met respect voor de ander? Over deze zaken gaan de zeven lezingen die Studium Generale en de Leidse Studenten Ekklesia  aanbieden.

In het kader van de lezingen Passie voor de ander!? heeft de Leidse Ekklesia in september drie zondagse vieringen rond dit thema voorbereid. Op 8, 15 en 22 september bent u van harte welkom in de Hooglandse Kerk. Aanvang steeds om 11.45 uur.

Op vrijdag 20 september is om 16.00 in de Lokhorstkerk de opening van een expositie van kunstwerken over 'Passie voor de ander!?' Ook zaterdag 21 september en zondag 22 september is de expositie van 12.00 tot 18.00 uur vrij toegankelijk. Zaterdagavond is er een muziekprogramma.

Kunst is een stille of soms juist heel luidruchtige kompaan, een medereiziger in allerlei etappes van het leven. Kunst kan stilzetten of juist activeren, je terugwerpen op jezelf of meetrekken naar onbekende oorden, je onvermoede en onverwachte inzichten geven of indringend bevragen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Als kompaan moet je haar leren kennen en haar ook willen leren kennen. Dat is – om met Levinas te spreken – respect voor het gelaat van de ander. Daartoe nodigt kunst je uit. Kitty Zijlmans wil dit laten zien aan de hand van voorbeelden van hedendaagse, mondiale kunstpraktijken.

Spreker:

Prof.dr. Kitty Zijlmans, hoogleraar Hedendaagse kunstgeschiedenis en Theorie / Wereld Kunstwetenschappen, LUCAS, Universiteit Leiden

Tijd en plaats

Lezingen op maandagavond
23 september
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd? Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf en elkaar als homo economicus opvatten en zij zichzelf gaan begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen?
In gesprek met filosofen uit alle tijden - van Aristoteles tot Heidegger, van Kant tot Arendt en van Bentham tot Latour toont filosoof Ad Verbrugge een prikkelend perspectief op de prangende vragen van vandaag.

Spreker:

Dr. Ad Verbrugge, docent Sociale- en Culturele Filosofie en Filosofie van de Economie, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en Centrum Ethos

Tijd en plaats

Lezingen op maandagavond
30 september
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Leiden heeft tien jaar geleden als één van de eerste steden wereldwijd en als eerste in Nederland het ‘Handvest voor Compassie’ ondertekend. Waarom voelden B en W plus de Leidse gemeenteraad, als vertegenwoordiging van de Leidse burgers, zich door dit handvest aangesproken? Wilden zij tekenen als blijk van hun inzet voor een rechtvaardige samenleving, waarin mensen (Leienaars dus) naar elkaar omkijken? Wilden ze het begrip voor elkaar onder de Leidse burgers vergroten? Als burgemeester van Leiden heeft Henri Lenferink regelmatig zijn nek uitgestoken wanneer het ging om een beslissende houding ten aanzien van medemenselijkheid. Meestal werd hij erom geprezen, soms verketterd. Hij werpt zichzelf nadrukkelijk op als Burgervader en zal ons vanavond vertellen hoe hij tot zijn keuzes komt.

Spreker:

Burgemeester Henri Lenferink, opgeleid als historicus en sinds 2003 burgemeester van Leiden

Tijd en plaats

Lezingen op maandagavond
7 oktober
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Goede zorg is de Ander echt ontmoeten. Dat is compassie en dat is altijd spannend. Nijhoff waarschuwde er al voor: 'Een mens, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid, dieper weerkaatst in de ogen van een ander.' Voor compassie is geen protocol en dat maakt veel mensen zenuwachtig. Toch is compassie meer dan ooit nodig in de zorg. Pieter Barnhoorn; huisarts, seksuoloog, docent en onderzoeker aan het LUMC legt uit waarom en hoe.

Spreker:

Drs. Pieter Barnhoorn, huisarts-seksuoloog, docent en onderzoeker, werkzaam in een praktijk in Roelofarendsveen en bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC

Tijd en plaats

Lezingen op maandagavond
14 oktober
19.30-21.00 uur
Zaal 019 
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Is compassie iets puur menselijks, of komen we dit ook tegen bij andere diersoorten? En dan alleen bij mensapen of is het wijder verspreid? Wat is het nut van compassie en empathie bij dieren? Wat betekent het voor overlevingskans van wilde dieren en welzijn van gehouden dieren? Op al deze vragen hoopt Bas Rodenburg antwoord te geven.

Spreker:

Prof.dr.ir. Bas Rodenburg, bioloog, hoogleraar Dierenwelzijn, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Tijd en plaats

Lezingen op maandagavond
21 oktober
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Door Fruggo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1777563

Compassie in de praktijk

Joantine Berghuijs gaat in haar lezing, in navolging van het Handvest voor compassie, vooral in op religie/spiritualiteit en compassie in de praktijk, zich uitend in verbondenheid, naastenliefde en sociale betrokkenheid in woord en daad. In haar onderzoek merkt ze vaak dat religieuze mensen (naasten)liefde als de kern van religie(s) beschouwen, als iets universeels. Somm igen hebben daar ook prachtige uitspraken en idealen bij. Maar vertonen religieuze mensen nu ook echt meer compassie dan anderen in hun daden?

Spreker:

Dr.ir. Joantine Berghuijs, promoveerde in 2014 op het onderwerp New spirituality and social engagement. Tot voor kort was zij onderzoeker op het gebied van hedendaagse religie en nieuwe vormen van spiritualiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Compassie en nabijheid

In haar lezing stelt Renée van Riessen de vraag wat compassie nu eigenlijk is. Het is een emotie, maar hoe moeten we deze emotie plaatsen en karakteriseren? Momenteel lijkt compassie vooral gezien te worden als een nuttige emotie die ingezet kan worden om sociale cohesie te realiseren, en nabijheid tot stand te brengen. Ze zal betogen dat in deze nabijheid een element zit dat compassie losmaakt uit het denken in termen van nut en bruikbaarheid, en dat we daar het eigene van compassie op het spoor zijn.

Spreker:

Prof.dr. Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie, Universiteit Leiden en universitair hoofddocent godsdienstfilosofie, Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Groningen

Tijd en plaats

Lezingen op maandagavond
28 oktober
19.30-22.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Door Vogler - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51689812

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie