Logo Universiteit Leiden.

nl en

Keerpunt 1971

Een hoorcollege over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei door Edin Mujagić In samenwerking met Home Academy

Op zondag 15 augustus 1971 kondigt president Richard Nixon de belangrijkste economische gebeurtenis aan sinds de uitvinding van het geld, waardoor de economie en onze maatschappij voorgoed veranderen. De komst van de euro en de bitcoin, de negatieve spaarrente, werkende armen, de spanningen met China, de crisis sinds 2007 en nog veel meer, blijken veroorzaakt te zijn in 1971 met de loskoppeling van de goudstandaard; een keerpunt in onze geschiedenis.

Op basis van vele gesprekken door de jaren heen met onder andere de geestelijk vader van dat besluit in 1971, Paul Volcker (voormalig Fed-voorzitter en adviseur van president Obama) en lessen uit de historie, beschrijft Edin in zijn hoorcollege de ontwikkelingen en voorspelt hij daarnaast een nieuwe periode van economische bloei.

Tijd, Plaats, Aanmelden & Livestream

19.30 -22.00 
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Aanmelden:
20 januari
27 januari Deze avond gaat helaas niet door. Lezing 2 vindt nu plaats op 3 februari, lezing 3 op 10 februari!
3 februari
10 februari
Wanneer u de colleges via livestream wilt volgen hoeft u zich niet aan te melden. Hieronder vindt u de links naar de livestreams.

Livestream:
20 januari
3 februari
10 februari

(c) Edin Mujagić

20 januari

In dit hoorcollege zullen we kijken naar de bouw en het afbrokkelen van het internationale geldstelsel tussen 1944 en 1971. We zullen nagaan hoe dat stelsel eruitzag en waardoor het onhoudbaar bleek te zijn, om in de zomer van 1971 uit elkaar te vallen, meer precies op 15 augustus van dat jaar.

3 februari

In dit hoorcollege zullen we uitgebreid ingaan op de economische en niet-economische gevolgen van het besluit van de Amerikaanse president Richard Nixon in 1971, om de Amerikaanse dollar los te koppelen van goud. We zullen zien dat dat besluit verregaande gevolgen heeft gehad tot op de dag van vandaag en ons helpt vele economische, maatschappelijke en (geo)politieke ontwikkelingen te begrijpen en te duiden. Daarbij valt onder meer te denken aan toegenomen ongelijkheid, populisme, politieke versplintering en tanend vertrouwen in kapitalisme en democratie.

10 februari

In het derde hoorcollege zullen we, op basis van de lessen uit het verleden, ver vóór 1971, zien dat de toekomst zonnig is en dat we de lessen van de periode sinds 1971 nodig hebben om te weten wat wel en wat niet te doen om ervoor te zorgen dat iedereen in die zonnige toekomst profiteert van de nieuwe welvaart, iets wat sinds 1971 níet is gebeurd. 

Deze website maakt gebruik van cookies.