Logo Universiteit Leiden.

nl en

Fataal Geweld

Wat maakt een mens tot moordenaar?

Moord betreft een universeel fenomeen. Het is tegelijkertijd de ernstigste vorm van criminaliteit en wekt, naast gevoelens van onbegrip, onmacht en onveiligheid, ook vragen op, zoals: hoeveel moorden worden er gepleegd? Wie zijn de daders? Waarom doodden zij? Wie zijn de slachtoffers? En: hoe kan dit fenomeen, los van alle sensatie, verklaard worden? In deze serie behandelt Marieke Liem, universitair hoofddocent, Institute of Security and Global Affairs, Faculty of Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden, deze en andere vragen, gebruik makend van een aantal bekende en minder bekende moordzaken. Per avond wordt een ander perspectief gebruikt, om zo een genuanceerd en volledig beeld te krijgen van dit extreem type geweld, variërend van (1) geografische; (2) geschiedkundige tot (3) relationele perspectieven.

Hoe ziet fataal geweld er wereldwijd uit? Hoe kunnen we moord ‘hot spots’ op de wereldkaart verklaren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan Venezuela, Mexico, en El Salvador. Maar ook gebieden in de voormalige Sovjetunie, Groenland en Finland. En: hoe is de Nederlandse aard en omvang van moord vergeleken met landen om ons heen? Welke rol spelen alcoholgebruik, drugshandel en georganiseerde criminaliteit? In dit college proberen we antwoorden te vinden op deze en andere vragen, waarbij we stilstaan bij recente internationale en nationale politieke, sociaal-culturele, economische en demografische ontwikkelingen.

Tijd en Plaats

19.30 - 21.00 uur
Zaal 2.02
Wijnhaven
Turfmarkt 99
Den Haag

De menselijke geschiedenis kent een enorme ontwikkeling op het gebied van geweld. Op deze avond staan we nader stil bij de aard en omvang van fataal geweld over de tijd heen, startend bij de jagers-verzamelaars, tot fataal geweld anno 2018. We proberen te verklaren hoe en waarom de moordratio heden ten dage ongeveer 500 keer zo laag is vergeleken met een aantal eeuwen geleden. Waarom leven we nu in relatief vreedzame tijden? En, omgekeerd, waarom was de moordratio destijds zo hoog? Zijn we nu op het laagste punt in decennia beland, of kunnen we een nog veiligere toekomst creëren? 

Tijd en Plaats

19.30 - 21.00 uur
Zaal 2.01
Wijnhaven
Turfmarkt 99
Den Haag

De moorden op Anne Faber, Els Borst, Nicky Verstappen. Deze ernstige delicten voedden onze angst voor de onbekende moordenaar. Hoe veelvoorkomend zijn dergelijke zaken? Dit afsluitende college introduceert fataal geweld als een horizontaal fenomeen: mannen doden mannen, vaak van ongeveer dezelfde leeftijd, van dezelfde etnische achtergrond, met eenzelfde sociaaleconomische achtergrond. In de loop van de geschiedenis veranderde moord van een relatief publieke kwestie tussen mannen in het openbaar, tot een relatief private kwestie, tussen familieleden, kennissen en vrienden. Dit proces staat ook wel bekend als de privatisering van geweld.  Met andere woorden, voor zover geweld nog plaatsvindt, met name in Nederland en West-Europa, vindt dit voornamelijk plaats tussen mensen die sterk aan elkaar gerelateerd zijn, en niet zozeer tussen vreemden en onbekenden. De vraag die hierop volgt is, hoe moorden tussen vrienden, geliefden en familieleden verklaard kunnen worden?

Tijd en Plaats

19.30 - 21.00 uur
Zaal 2.02
Wijnhaven
Turfmarkt 99
Den Haag

Foto: Andre van den Bos

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie