Logo Universiteit Leiden.

nl en

In de collegebank bij prof. Cleveringa

Op woensdag 16 januari 2019 presenteert Kees Schuyt de door hem geschreven biografie van Rudolph Pabus Cleveringa Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid. Diezelfde dag opent de expositie In het spoor van Professor Rudolph Pabus Cleveringa in de oude UB, Rapenburg 70. Naar aanleiding hiervan organiseert Studium Generale een lezingenreeks om inzage te krijgen in de actualiteit van de protestrede van Cleveringa.

Het antwoord op de twee vragen in de titel wordt gegeven in dit openingscollege, dat uitvoerig zal ingaan op het leven en de levensloop van prof. mr. R.P. Cleveringa Jzn. (1894-1980). Dit leven bestond uit veel meer dan alleen de dag van de moedige protestrede van 26 november 1940. Wat gebeurde er na 26 november, in de gevangenis van Scheveningen? De moed van Cleveringa bleef niet beperkt tot alleen die protestrede. In de lezing komen de andere verzetsactiviteiten en vooral de andere perioden van het leven van Cleveringa ter sprake. Zijn vorming tot een goed jurist onder leiding van professor Meijers (1913 - 1919), zijn werk als bedrijfsjurist en rechter, tot zijn terugkeer naar Leiden als hoogleraar handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering. De belangrijke periode van vlak na de oorlog (het eredoctoraat aan Churchill, rector magnificus in 1946/47) wordt toegelicht aan de hand van zijn door de oorlogsjaren gerijpte opvatting van recht en rechtvaardigheid. Tenslotte worden zijn persoonlijke eigenschappen (beginselvastheid, nauwkeurigheid, onverschrokkenheid, fijnzinnigheid) ontleed, die tezamen zijn levenshouding bepaalden: opkomen voor vrijheid, gerechtigheid en waarheid. Deze eigenschappen en de waarden die hij nastreefde geven de actualiteit aan: die waarden zijn ook voor deze tijd en voor de jonge generaties niet “ouderwets” geworden.

Spreker

Prof.dr.mr. Kees Schuyt (1943), emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, bekleedde de Cleveringa-leerstoel in het jaar 2006/2007; auteur van de biografie R.P. Cleveringa, recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid, Boom, Amsterdam, 2019.

Plaats en Tijd

19.30 - 21.00 uur 
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Al haar hele carrière zet Corinne Dettmeijer-Vermeulen zich in voor de bescherming van slachtoffers en de vervolging van daders. Als Nationaal Rapporteur hield ze van 2006 tot eind 2017 de regering op de hoogte van de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Ze monitorde de effecten van het overheidsbeleid en deed aanbevelingen om de aanpak te verbeteren. Bij het uitspreken van haar Cleveringa-oratie had zij het over ‘Mensenhandel in 2018: over recht, vrijheid en verantwoordelijkheid´ en ze roept de maatschappij, maar ook de individuele burger op om verantwoordelijkheid te nemen en nog meer te doen aan preventie en bestrijding. In deze lezing wordt duidelijk dat mensenhandel zeker niet alleen in de rest van de wereld plaatsvindt, maar ook hier in Nederland. Want om mensen meer betrokken te maken met dit onderwerp is voorlichting nodig. Niet alleen door middel van cijfers en data, maar ook door verhalen achter die cijfers.

Spreker

Mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Cleveringa hoogleraar 2018-2019, vicevoorzitter van de pilot Slachtofferschap mensenhandel van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarnaast is zij lid van de Expert Advisory Group van de Global Fund To End Modern Slavery en van de Supervisory Board van Child Helpline International.

Plaats en Tijd

19.30 - 21.00 uur 
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Antisemitisme wordt vaak de oudste haat genoemd. De meeste auteurs laten de geschiedenis van het antisemitisme beginnen met de conflicten die in het begin van onze jaartelling ontstonden tussen joden en christenen. Dat betekent dat we te maken hebben met een geschiedenis van bijna 2000 jaar. In die periode maakte onze maatschappij enorme veranderingen door, zonder dat het antisemitisme verdween. Integendeel, het antisemitisme bleek flexibel, hardnekkig en vernieuwde zich voortdurend. De afschuwelijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten geen einde aan het antisemitisme. De weinige joodse overlevenden werden bij hun terugkeer onmiddellijk geconfronteerd met anti-joodse reacties. Dat gebeurde in bijna alle Europese landen. Recentelijk is er sprake van een hernieuwde sterke opleving van het antisemitisme. Hierin lijken twee ontwikkelingen van belang. In de eerste plaats een terugkeer van het traditionele Europese antisemitisme, waarin de jood wordt gezien als een kwaadaardige buitenstaander die door financiële manipulaties en samenzweringen de wereld in haar greep probeert te krijgen. Maar er is ook een nieuwe variant, die verbonden is aan afkeer van de staat Israël. Deze variant is populair in islamitische kringen en in linkse anti-imperialistische hoek. Joden worden hierin niet zozeer gezien als buitenstaanders, maar als de ultieme insiders, voorpost van het westers imperialisme. Beide varianten van het moderne antisemitisme lijken heel verschillend, maar blijken in de praktijk heel goed door elkaar te kunnen lopen.

Spreker

Dr. Chris Quispel, doceerde meer dan twintig jaar over de geschiedenis van het antisemitisme aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van racisme en vreemdelingenhaat.

Plaats en Tijd

19.30 - 21.00 uur 
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Spreken over de oorlog is lang heel moeilijk geweest. Ook aan de Universiteit Leiden herdenken we liever de heroïsche toespraak van Cleveringa dan wat er gebeurd is met de studenten en docenten die slachtoffer werden van de nazi’s. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk? En welke vormen van herinnering zijn er dan wel mogelijk? In deze lezing bespreken we hoe literatuur, kunst en film de Holocaust representeren en zo bijdragen aan Cultural memory van deze periode. Hoewel er lang een taboe rustte op fictie over de Holocaust, kan juist de verbeelding helpen om de gruwel in al haar betekenisloosheid onder ogen te zien en te herinneren. We gaan op deze avond ook na waar de morele en ethische grenzen liggen van deze werken: waarom is het een kitsch en het ander niet, waarom roept het een protest op en het ander niet?

Spreker

Prof.dr. Yra van Dijk, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief, Universiteit Leiden.

Plaats en Tijd

19.30 - 21.00 uur 
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie