Logo Universiteit Leiden.

nl en

Apocalyps

Voor dit onderwerp hebben Leidse Studenten Ekklesia en Studium Generale de handen ineengeslagen.

Behalve de lezingen en filmavond die u hier vindt, kunt u van 19 september tot en met 19 oktober een expositie van diverse kunstenaars bekijken op Stationsweg 31-33, Leiden (openingstijden: zie Leidse Studenten Ekklesia)
Er zijn vijf zondagse vieringen in de Hooglandse kerk, Middelweg 2 in Leiden (aanvang 11.45 uur) op 26 augustus, 16, 23 en 30 september en 7 oktober.
En op 8 september is er ‘Apocalyps in de Pieterskerk’. Ieder half uur, van 13.00 tot 16.30 uur, zal er daar een toelichting zijn op ‘Het laatste oordeel’ van Lucas van Leyden.

Eeuwenlang kende Europa apocalyptisch geweld dat van christelijke signatuur was. In de achttiende eeuw verdween dit grotendeels en maakte nadien plaats voor ideologisch geïnspireerd apocalyptisch geweld in de vorm van communisme en nationaalsocialisme. Toch verdween christelijk apocalyptisch geweld niet geheel; het is terug te vinden bij christelijke milities in de Verenigde Staten. Daarnaast liet de recente tijd voorbeelden van islamitisch geïnspireerde apocalyptisch narratieven en geweld zien, in het bijzonder in het Iran van president Ahmadinedjad en bij Islamitische Staat. Bob de Graaff zal betogen dat al deze tot geweld leidende apocalyptische narratieven dezelfde verhaalelementen bevatten, die in een telkens wisselende verhouding en aan tijd en omstandigheden aangepast, tot leven worden gebracht.

Spreker: Prof.dr. Bob de Graaff, hoogleraar intelligence and security studies, Universiteit Utrecht

Tijd en Plaats

Lezing op maandagavond 24 september
19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Vrees voor de Apocalyps pleegt toe te nemen in tijden van sociale en politieke onrust en instabiliteit, om van oorlogsdreiging maar niet te spreken. Schrijvers reageren in dat opzicht niet anders dan de gemiddelde burger. Geen wonder dus dat de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw meebeweegt met de grote maatschappelijke beroeringen. In zijn lezing zal Jaap Goedegebuure daarvan wat voorbeelden uit het werk van auteurs als Marsman, Vestdijk, Mulisch, Burnier en Komrij geven en zich concentreren op drie kernmomenten: de periode 1933-1945, de Koude Oorlog en de laatste decennia van de eeuw.

Spreker: Prof.dr. Jaap Goedegebuure, emeritus hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde, Universiteit Leiden

Tijd en plaats

Lezing op maandagavond 1 oktober
19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

De Apocalyps heeft kunstenaars, gelovigen en zinzoekers van alle tijden geïnspireerd: van Doom Day Sects tot en met Dante's Goddelijke Komedie. Het is het enige Bijbelboek dat expliciet over de toekomst handelt, en daarmee laat het alle ruimte voor creativiteit en inspiratie. Dat geldt zeker ook voor videogames, de focus van Bosmans lezing. Games als Fallout 3 en 4, Rage, Brink, Metro Last Light en The Talos Principle spelen zich af tegen de achtergrond van een wereldvernietigende ramp, die eigenlijk altijd door de mensheid zelf veroorzaakt is (oorlog, milieuvervuiling, enzovoorts). Frank Bosman laat de deelnemers met andere ogen kijken naar de wondere wereld van videogames.

Spreker: Dr. Frank Bosman, rooms-katholiek cultuurtheoloog, Tilburg Cobbenhagen Center, Tilburg University

Tijd en Plaats

Lezing op maandagavond 8 oktober
19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

De Franse componist Olivier Messiaen (1908-1992) was – zoals hij het zelf ook zag – een geboren katholiek, die vrijwel zijn gehele oeuvre ten dienste van zijn geloof heeft gesteld. Daarin spelen verscheidene malen ook verwijzingen naar de Apocalyps een rol, zoals in het vermaarde Quatuor pour la fin du temps (1940), maar ook in de Visions de l’Amen (1943), de Couleurs de la Cité Céleste (1963), Et expecto resurrectionem mortuorum (1964) en Le Livre du Saint Sacrement (1984). Leo Samama zal nader op deze werken en Messiaens muzikale beeldvorming ingaan.

Spreker: Leo Samama doceert muziekfilosofie aan de Fontys Hogeschool en was daarvoor docent aan diverse conservatoria en aan de Rijksuniversiteit Utrecht, artistiek coördinator van het Residentie Orkest en directeur van het Nederlands Kamerkoor. Hij schreef vele boeken, artikelen en composities. Zijn hoorcolleges zijn verschenen bij Home Academy.

Tijd en Plaats

Lezing op maandagavond 15 oktober
19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Met een korte inleiding door Norbert Peeters MA
‘Mijn ziel is zo zwaar dat geen gedachte haar meer kan dragen, geen wiekslag haar meer kan opheffen in de ether’, schrijft de Deense filosoof Søren Kierkegaard in zijn boek Of/Of (1843). Filmregisseur Lars von Trier zou zich in de zwartgalligheid van zijn landgenoot kunnen vinden. Von Trier gaf zelf met een cinematisch drieluik gestalte aan zijn depressies. Het middelste luik verscheen in 2011 op het bioscoopdoek onder de naam Melancholia. De film begint met slow-motion scènes op de omineuze tonen van de prelude van Tristan en Isolde van Richard Wagner: de planeet Melancholia ligt op ramkoers met de aarde. Na deze proloog ontvouwt het verhaal zich als een tweeledige terugblik op de dagen voor de Apocalyps. De film vertelt het verhaal van twee zussen. Zus Justine (Kirsten Dunst) gaat trouwen en zus Claire (Charlotte Gainsbourg) heeft haar upperclass bruiloft geregeld op een prachtig landgoed. Melancholia laat onder meer zien hoe mensen op verschillende wijzen omspringen met het onheilspellende bericht van de naderende armageddon. Sommigen blijven ijzig kalm, terwijl anderen in paniek raken. Alleen de wetenschappers zijn optimistisch: volgens hun berekeningen zal de planeet vlak langs de aarde scheren, dus zij maken zich op voor een spectaculair schouwspel.

Tijd en Plaats

Filmvertoning op donderdagavond 18 oktober
21.00 uur
Het Kijkhuis
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Kaartjes kunt u kopen bij het Kijkhuis
Kosten
€ 9 per kaartje
Kosten Cineville
€ 0 per kaartje

The Tjolöholms Castle at Åsa, just outside Gothenburg, Sweden. Door Peter EA Lindström - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18045835

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie