Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het team

Ontmoet de mensen van het Resilience Center

Anne-Laura van Harmelen
Anne-Laura van Harmelen

​Anne-Laura van Harmelen

Hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht

Anne-Laura's onderzoek richt zich op het begrijpen hoe we veerkracht kunnen vergroten bij jonge mensen met een geschiedenis van negatieve ervaringen in het vroege leven.Haar werk helpt bij het ontwikkelen van preventie- en interventiestrategieën om mentale gezondheidsproblemen en gedragsproblemen bij risicojongeren te verminderen.Anne-Laura is gepromoveerd in de psychologie aan de Universiteit Leiden en is nu hoogleraar Breinveiligheid en Veerkracht aan de Universiteit Leiden bij het Instituut voor Onderwijs en Kinderstudies.Buiten het lab werkt Anne-Laura hard aan het perfectioneren van haar handstandvaardigheden.

Meer over ​Anne-Laura van Harmelen ››

Elizabeth Buimer
Elizabeth Buimer

Elizabeth Buimer

Elizabeth is hersenonderzoeker. Haar onderzoek richt zich op de interactie tussen de sociale omgeving en hersenontwikkeling als voorspellers van kwetsbaarheid en veerkracht in adolescenten. Elizabeth behaalde een bachelordiploma in psychobiologie en een research masterdiploma in biomedische wetenschappen - neurobiologie beiden aan de Universiteit van Amsterdam.

In oktober 2023 voltooide ze haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Voor dit onderzoek onderzocht ze de relatie tussen jeugdervaringen en MRI-hersenmaten bij 1000 kinderen die deelnamen aan het YOUth onderzoek. Momenteel werkt ze als universitair docent aan de Universiteit Leiden bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Ze is actief betrokken bij het THRIVE-onderzoek naar mechanismen van veerkracht na jeugdtrauma. Daarnaast neemt ze deel aan het interdisciplinaire programma 'Sociale veerkracht en veiligheid' en het SSH-domein ‘Veerkracht in jeugd’. Elizabeth vindt het belangrijk om het brede publiek te betrekken bij haar onderzoek. Zo heeft ze haar PhD thesis samengevat voor jongeren, in samenwerking met een illustrator en een jongerenpanel.

Meer over Elizabeth Buimer ››

​Maximilian König
​Maximilian König

Maximilian König

Maximilian is een cognitieve neurowetenschapper die onderzoekt hoe sociale steun kan bijdragen aan het terugwinnen of behouden van welzijn in jongeren na blootstelling aan acute stress. Zijn promotieonderzoek richt zich op adolescenten en jongvolwassenen die ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt - bijvoorbeeld misbruik, verwaarlozing, pesten of ernstige armoede - om de onderliggende psychologische en neurobiologische mechanismen te begrijpen van wat sociale stressbuffering wordt genoemd.

Maximilian behaalde zijn BSc in psychologie aan de Goethe Universiteit Frankfurt en zijn MSc in cognitieve neurowetenschappen aan University College London. Voordat hij naar Nederland verhuisde, deed hij onderzoek aan de Universiteit van New York en de Universiteit van Oxford om de neurale en cognitieve mechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan leeftijdsgebonden veranderingen in leren en besluitvorming. In zijn vrije tijd houdt Maximilian van klimmen en het ontdekken van de prachtige stad Leiden. Ook vindt Maximilian wetenschapscommunicatie belangrijk.

Meer over ​Maximilian König ››

Pauline Wessels
Pauline Wessels

Pauline Wessels

Pauline behaalde haar bachelor in Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarna ze haar Research Master Psychologie (Cognitive Neuroscience) behaalde aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen is Pauline gaan werken als onderzoeksassistent voor het THRIVE-onderzoek. Verder is Pauline ook geïnteresseerd in slaap en geheugen onderzoek, maar ze vindt projecten die een duidelijke, praktische impact hebben en projecten die als doel hebben het leven van individuen die last hebben van mentale problemen te verbeteren ook erg interessant. Buiten het lab vindt Pauline het leuk om te rugbyen en te breien.

Meer over Pauline Wessels ››

Tara Peris
Tara Peris

Tara Peris

Tara Peris is universitair docent en vicevoorzitter onderzoek aan de David Geffen School of Medicine van UCLA. Naast deze functies is ze adjunct-directeur van de divisie kinder- en jeugdpsychiatrie en co-directeur van het programma voor OCD-, angst- en ticstoornissen bij kinderen.

Tara's onderzoeks- en klinische interesses liggen op het gebied van ontwikkelingspsychopathologie, met een focus op evidence-based beoordeling en behandeling van angst, OCD en aanverwante stoornissen bij kinderen en adolescenten. Ze is met name geïnteresseerd in het ontwikkelen van strategieën om het resultaat voor moeilijk te behandelen gevallen van deze aandoeningen te optimaliseren en in haar werk integreert ze methoden uit de klinische psychologie, affectieve neurowetenschappen en cognitieve wetenschappen om het ziektebeloop, de respons op de behandeling en mogelijke doelen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te begrijpen.

Meer over Tara Peris ››

 • Adrian Dahl Askelund, Former MPhil Student [Now: PhD Student in Oslo]
 • Oksana Berhe, Former Visiting PhD Student
 • Saphire Calista, Former Master Student
 • Nicole Creasy, Former Undergraduate Student [Now: PhD Student in Amsterdam]
 • Eugenia Davidson, Former Undergraduate Placement Student
 • Jessica Fritz, Former PhD Student [Now: Postdoctoral fellow in Cambridge]
 • Nadia Gonzalez Garcia, Former Visiting Researcher [Now: Medical Doctor in Mexico]
 • Alice Micale, Former Master Student Sophia Orellana Aguirre, Former MPhil Student [Now: PhD Student in Cambridge]
 • Samantha Sallie, Former MPhil Student [Now: PhD Student in Cambridge]
 • Rosalie Schrofer, Former Master Placement Student
 • Katja Schueler, Former Visiting PhD Student Alicia Smith, Former Research Assistant [Now: PhD Student in Cambridge]
 • Sophie Bellow, Former Research Coordinator
 • Sabine van der Laan, Former Collaborating PhD Student
 • Laura Moreno-Lopez, Former Postdoctoral Fellow
 • Maria Dauvermann, Former Postdoctoral Fellow
 • Zita de Snoo, Former Master Student [Now: Research Assistant at McMaster University]
Deze website maakt gebruik van cookies.