Logo Universiteit Leiden.

nl en

Bescherming gegevens en privacy

Bij Psychologielab op Wielen nemen we je privacy en de veiligheid van je persoonlijke gegevens zeer serieus. We willen je verzekeren dat alle informatie die tijdens dit onderzoek wordt verzameld, zal worden behandeld in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

De General Data Protection Regulation (GDPR) regelt de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en behandeld in de Europese Unie (EU). Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare, levende persoon. GDPR is van toepassing op elke persoon of organisatie die binnen de EU met persoonlijke gegevens omgaat. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Bescherming en beveiliging van je gegevens

Psychologielab op Wielen geeft prioriteit aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonlijke gegevens. We willen je ervan verzekeren dat we solide veiligheidsmaatregelen hebben genomen om je informatie te beschermen tijdens de duur van dit onderzoek.

Hoe we met je gegevens omgaan

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. Uw persoonlijke informatie en alle identificeerbare gegevens worden gepseudonimiseerd en gedurende 10 jaar veilig opgeslagen. Alleen bevoegde onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek hebben toegang tot de gegevens.

Toestemming

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Door deel te nemen, geeft u ons uw geïnformeerde toestemming om de verzamelde gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken.

Anonimiteit

De resultaten van ons onderzoek kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties, maar we zullen ervoor zorgen dat uw persoonlijke identiteit anoniem blijft in alle gepubliceerde resultaten of rapporten die voortvloeien uit dit onderzoek. Alle gegevens die voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, zullen worden gepresenteerd in een geaggregeerd en geanonimiseerd formaat, zodat individuele deelnemers niet kunnen worden geïdentificeerd.

Bewaren van gegevens

De verzamelde gegevens worden veilig opgeslagen voor een specifieke periode zoals vereist door onze onderzoeksprotocollen. Na deze periode worden alle gegevens permanent verwijderd om de privacy en bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Delen van gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij vereist door de wet of als onderdeel van een goedgekeurde onderzoekssamenwerking waarbij strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten van kracht zijn.

Recht op terugtrekking

U hebt het recht om u op elk moment zonder opgaaf van reden terug te trekken uit het onderzoek. Uw beslissing om u terug te trekken heeft geen negatieve gevolgen en alle gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden geanonimiseerd en opgenomen in de algehele analyse.

Recht op toegang

U hebt het recht om een verzoek tot toegang tot uw persoonlijke gegevens in te dienen en wij zijn verplicht om hieraan te voldoen. 

Contact functionaris voor gegevensbescherming

Als u zich zorgen maakt over gegevensprivacy, vragen heeft over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, of als u uw rechten onder de GDPR wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Leiden via privacy@fsw.leidenuniv.nl.

Beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen

Encryptie

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, inclusief video-opnamen en eventuele bijbehorende documenten, worden versleuteld met behulp van versleutelingsalgoritmen. Dit zorgt ervoor dat zelfs bij onbevoegde toegang de gegevens onleesbaar en beschermd blijven.

Veilige gegevensopslag

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met beperkte toegang. Deze servers worden beschermd door sterke verificatiemechanismen en strenge toegangscontroles om onbevoegde toegang te voorkomen. Alleen bevoegde onderzoekers die direct betrokken zijn bij het onderzoek hebben toegang tot de gegevens. Zij zijn getraind in gegevensbescherming en privacy procedures en zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten.

Wachtwoordbeveiliging

Alle apparaten die worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens worden beveiligd met een wachtwoord en de toegang is beperkt tot bevoegd personeel. Voor elke map worden sterke, unieke wachtwoorden gebruikt om het risico van onbevoegde toegang te beperken.

Regelmatige inspecties

We voeren regelmatig inspecties uit van onze databeveiliging om eventuele kwetsbaarheden te identificeren en ervoor te zorgen dat onze systemen en procedures up-to-date blijven met de nieuwste beveiligingsstandaarden.

Beveiligde communicatie

Alle communicatie waarbij persoonlijke gegevens betrokken zijn, vindt plaats via beveiligde kanalen via VPN om onderschepping of onbevoegde toegang te voorkomen. We maken gebruik van gecodeerde e-mail en protocollen voor beveiligde bestandsoverdracht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen.

Contact functionaris voor gegevensbescherming

We begrijpen het belang van het handhaven van het hoogste niveau van beveiliging en privacy voor uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen heeft over onze maatregelen voor gegevensbeveiliging, aarzel dan niet om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Leiden via privacy@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.