Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoek per universiteit

Hieronder wordt per deelnemende universiteit een kort overzicht van lopende programma's en projecten gegeven.

Introductie

Het Leidse onderzoek op het terrein van de middeleeuwen is ondergebracht in twee overkoepelende onderzoeksprogramma's.

Twee onderzoekprogramma's

Het Leidse onderzoek op het terrein van de geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, historische taalkunde en literatuurgeschiedenis van de middeleeuwen is ondergebracht in twee overkoepelende onderzoeksprogrammas, te weten:

  1. Europe 1000-1800: Collective Identities and Transnational Networks
  2. Medieval and Early Modern Studies.

Het eerste programma maakt deel uit van het Instituut voor Geschiedenis, terwijl het tweede deel uitmaakt van LUCAS (Leiden University Centre for Arts in Society).

Beide programma's onderstrepen de keuze die is gemaakt binnen de afdelingen geschiedenis, kunstgeschiedenis en westerse talen om in zowel het master onderwijs als het onderzoek late middeleeuwen en vroegmoderne tijd te integreren.

Enkele onderzoeksprojecten

Binnen genoemde onderzoekprogramma's houden individuele onderzoekers (vaste staf, postdocs en promovendi) zich bezig met sterk uiteenlopende onderwerpen (zie hiervoor de persoonlijke webpagina's van de deelnemers aan deze programma's).

Extern gefinancierde projecten zijn op dit ogenblik: Leaving a Lasting Impression. The Impact of Incunabula on Late Medieval Spirituality, Religious Practice and Visual Culture van VENI-laureaat Anna Dlabacova; Hoven in Holland dat wordt geleid door Hans Mol en Robert Stein; en Land, adel en boeren in middeleeuws Friesland dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Fryske Akademy onder supervisie van Hans Mol en Gilles de Langen.

Ander onderzoek

Aan de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen wordt verder ook vanuit afdelingen die niet participeren in de Onderzoekschool door gerenommeerde specialisten opmerkelijk veel aandacht besteed aan de periode 500-1500. Men denke aan het werk van de islamologe-middeleeuws egyptologe Petra Sijpesteijn; van iranologen Gabriƫlle van den Berg en Ashgar Seyed Gohrab; van sinologe Hilde de Weerdt; van Korea-specialist Remco Breuker, en aan dat van filosoof Frans de Haas.

Buiten de Faculteit Geesteswetenschappen zijn de middeleeuwen prominent aanwezig in de Faculteit Archeologie, onder andere in het onderzoek van emeritus hoogleraar Frans Theuws, van de byzantologe Joanita Vroom, en van VENI-laureaten Roos van Oosten en Rachel Schats.

Onderzoeksresultaten

In deze situatie levert regelmatige samenwerking meerwaarde voor onderwijs en onderzoek op. Die samenwerking krijgt onder andere gestalte in bijdragen aan collegereeksen en symposia, gezamenlijke publicaties en bijdragen aan het Leiden Medievalists Blog.

Deze website maakt gebruik van cookies.