Logo Universiteit Leiden.

nl en

Etalage

In deze rubriek worden lopende promotieprojecten in de kijker gezet.

Promotieprojecten in de mediëvistiek

Unveiling Sexual Identities in Renaissance Italy

(Promotoren: Prof. Dr. Peter Hoppenbrouwers en Dr. Susanna de Beer)

Wat is het hoofddoel van jouw project?

Mijn project is een mentaliteitsgeschiedenis naar de opvattingen over seksualiteit in Italië tussen c. 1450 en 1550. Ik stel daarin onder andere de vraag of we voor deze periode kunnen spreken van het bestaan van seksuele identiteiten, en welke restricties werden opgelegd voor seksueel verlangen en seksuele handelingen. Een belangrijk deel van het onderzoek betreft het reconstrueren van de (uiteenlopende en soms tegenstrijdige) gedragsnormen die bestonden voor mensen van verschillende leeftijden, genders, en sociale klassen, en het analyseren van de motieven en verdedigingen daarachter.

Wat vind je het leukste aan het doen van onderzoek?

Het leukste aan mijn onderzoek vind ik de grote diversiteit aan bronnen, van preken en anatomische traktaten, tot ridderromans en persoonlijke correspondentie. Het is heel interessant om de interactie tussen die teksten te zien, en hun verschillen en overeenkomsten te ontdekken. Daarnaast haal ik veel plezier uit het delen en bediscussiëren van de resultaten van mijn onderzoek met een breder publiek, door middel van blogs, interviews, en lezingen.

Wat is tot nu toe de grootste ‘eye-opener’ geweest?

Een van de dingen waardoor ik ben verrast is de grote hoeveelheid (en variatie aan) bronnen geschreven door vrouwen. Voordat ik met dit onderzoek begon, geleid door de traditionele canon, was ik me daarvan nog niet helemaal bewust, en ik ben erg blij met de aanvulling die deze teksten leveren. Een andere belangrijke realisatie, waar ik tijdens het schrijven steeds bewuster van ben geworden, is dat er binnen een samenleving, een tekstuele gemeenschap, of zelf in het hoofd van een individu, hele tegenstrijdige ideeën over eenzelfde onderwerp naast elkaar kunnen bestaan. Zo kon een homoseksuele voorkeur bijvoorbeeld tegelijkertijd als een aangeleerde levensstijl en als een aangeboren karaktereigenschap worden gezien.

Naar mijn webpagina

Deze website maakt gebruik van cookies.