Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kosten en vergoeding

De specialistische GGZ hulpverlening die vanuit het LUBEC geboden wordt aan kinderen, jongeren en hun ouders, wordt in de meeste gevallen vergoed. De vergoeding valt dan onder de gemeente waarin het kind of de jongere woont..

Het LUBEC van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is één van de landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens gemeenten afspraken mee heeft gemaakt, de zogeheten raamovereenkomst. Met het sluiten van deze raamovereenkomst met de VNG is deze vorm van zorg dus gecontracteerde zorg waarnaar door heel Nederland verwezen kan worden.

Dit betekent dat, ook als u niet in de regio Leiden/Den Haag woont, u toch de specialistische hulp kunt krijgen die noodzakelijk is.

Verwijsbrief

Voor de specialistische hulp van het LUBEC is het nodig dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, medisch specialist of het Centrum Jeugd en Gezin. In de verwijzing moet expliciet aangegeven staan dat het gaat om specialistische GGZ hulpverlening naast het vermoeden of aanduiding van een DSM-IV of DSM-5 stoornis.

Op basis van de intake wordt met de ouders en/of jongere mondeling afgesproken wat het vervolgtraject is en wordt een beschikking bij de gemeente aangevraagd.

Welke gegevens worden aan de gemeente doorgegeven?

  • Naam van de jeugdige;
  • BSN van de jeugdige;
  • Verwijzing naar de overeenkomst; in het bijzonder artikel 2.1. (inroepen);
  • Prestatie die in rekening wordt gebracht;
  • Gemiddelde behandelduur behorende bij de prestatie.

Gedeeltelijke vergoeding

Als het gaat om hulpverlening die niet onder de specialistische GGZ valt, zoals onderzoek en behandeling naar dyslexie en dyscalculie, dan wordt dit een enkele keer (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering, als u die hebt. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag van te voren wilt weten waar u aan toe bent. Het is dan mogelijk om voorafgaande aan het hulpverleningstraject hierover informatie te krijgen, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar een mogelijke vergoeding.

Kosten bij het afzeggen van een afspraak

Wij verzoeken u om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer afspraken binnen 24 uur worden geannuleerd of u zonder bericht afwezig bent, ontvangt u een factuur van € 45 per afspraak. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

In periodes van coronamaatregelen kunt u bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten uw afspraak kosteloos verplaatsen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.