Logo Universiteit Leiden.

nl en

UAF

Met de Leiden Science Run willen wij zoveel mogelijk geld ophalen voor het UAF (stichting voor vluchtelingstudenten).

Scholars at Risk beschermt bedreigde wetenschappers

Wereldwijd worden wetenschappers met de dood bedreigd vanwege hun ideeën, onderzoek en maatschappelijke positie. De bescherming van deze wetenschappers en het principe van academische vrijheid is belangrijk. Simpelweg omdat het recht van ieder mens om te denken, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen, de basis is voor wetenschap en een vrije en welvarende samenleving.

Daarom gaat de opbrengst van de Leiden Science Run 2019 naar Scholars at Risk, het UAF-programma dat bedreigde wetenschappers een tijdelijke mogelijkheid biedt hun onderzoekswerk voort te zetten in een veilige academische omgeving. Als de situatie in het land van herkomst veilig is, keren de wetenschappers weer terug. Is terugkeer geen optie, dan zoekt het UAF samen met de wetenschappers naar alternatieve mogelijkheden om het werk in het buitenland voort te zetten. Het UAF begeleidt momenteel 30 wetenschappers. De meesten komen uit Syrië en Turkije. Aan de Universiteit Leiden werken drie bedreigde wetenschappers.

Lees meer over het project op: www.uaf.nl/scholars en bekijk hier een video.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. De stichting begeleidt hen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleit ze de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. De stichting baseert haar activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie