Logo Universiteit Leiden.

nl en

Veelgestelde vragen

Binnen JobMotion kennen wij meerdere manieren waarop jouw gewerkte uren verwerkt kunnen
worden, namelijk:

 • Urendeclaraties: Jij zet jouw gewerkte uren in het “HelloFlexportaal”. Vervolgens bied je de uren aan ter goedkeuring bij de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft tot dinsdag 17.00 uur de tijd om de gewerkte uren goed te keuren. Hou hiermee rekening bij het aanbieden van de gewerkte uren aangezien niet goedkeurde uren niet uitbetaald kunnen worden.
 • Mandaat: Jouw opdrachtgever werkt met Mandaat. Dit betekent dat JobMotion jouw vaste contracturen per week verwerkt.
 • Surveillanten: JobMotion verwerkt de gewerkte uren volgens de surveillantenplanning in Clevergig.

Klik hier voor de betalingskalender van 2024.

JobMotion betaalt wekelijks en 4-wekelijks uit.
Indien je urendeclaraties invult en wekelijks wordt uitbetaald, geldt dat uren die op dinsdag voor 17:00 uur geaccordeerd zijn door de opdrachtgever, op woensdag worden uitbetaald.

De universiteit kent feestdagen en verplichte sluitingsdagen. Feestdagen gaan niet van je vakantiegoed af. Voor verplichte sluitingsdagen kun je wel uren opnemen indien je deze uitbetaald wilt krijgen.

Op de feestdagen krijg je (een deel van) je loon doorbetaald als je normaliter op deze dagen had moeten werken. Indien je variabel werkt bepalen we het recht op feestdagvergoeding door te kijken of je de periode van 13 weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag, minimaal 7 keer op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest. Indien dit het geval is, dan krijg je een feestdagvergoeding uitbetaald. 

Op feestdagen hoef je niet te werken, tenzij dit in het belang van de universiteit is. Je bent op deze dag vrij zonder dat je daarvoor vakantie-uren hoeft op te nemen:

 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Goede Vrijdag (29 maart)
 • Eerste en Tweede Paasdag (31 maart en 1 april)
 • Koningsdag (d.w.z. de dag waarop Koningsdag wordt gevierd, 27 april)
 • Bevrijdingsdag (5 mei)
 • Hemelvaartsdag (9 mei)
 • Eerste en Tweede Pinksterdag (19 en 20 mei)
 • Leidens Ontzet (3 oktober)
 • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december)

3 Oktober is een Leidse feestdag. Als 3 oktober op een zondag valt, wordt het 3 oktober-feest op maandag 4 oktober gevierd en geldt die dag als de feestdag.

Op een verplichte sluitingsdag kun je vakantie opnemen. Het kan overigens zijn dat je op een verplichte sluitingsdag (wel) moet werken. In dat geval is er sprake van een gewone werkdag. De verplichte sluitingsdagen zijn:

 • Vrijdag 10 mei
 • Vrijdag 4 oktober
 • Vrijdag 27 december
 • Maandag 30 december
 • Dinsdag 31 december

Wie in Nederland woont en/of werkt is verplicht een Nederlandse basis zorgverzekering af te sluiten. Dit geldt ook
wanneer je al een zorgverzekering hebt in het buitenland/land van herkomst. Een studentenverzekering of
Europese verzekering zijn niet de juiste verzekeringen om voor JobMotion te mogen werken. Kom je in Nederland
wonen of werken en ben je nog niet ingeschreven bij een zorgverzekeraar dan moet je dit binnen 4 maanden
geregeld hebben. Hiervoor ben jij zelf verantwoordelijk. Wanneer je dit niet geregeld hebt, riskeer je een boete van
het CAK.

Na iedere loonuitbetaling ontvang je een loonstrook. De loonstrook kun je vinden in jouw HelloFlexportaal. Op de
loonstrook staat gespecificeerd wat er voor jou verwerkt is, bij welke opdrachtgever en tegen welk bruto uurloon.
Daarnaast vind je terug wat je het lopende jaar hebt verdiend, welke premies er zijn ingehouden en hoeveel
reserveringen je hebt opgebouwd.
Uiterlijk eind februari van het nieuwe kalenderjaar ontvang je een jaaropgave over het voorgaande kalenderjaar.
Deze kun je vinden in het HelloFlexportaal.

Je hebt recht op 232 vakantie-uren per jaar bij een fulltime werkweek van 38 uur conform de CAO Nederlandse
Universiteiten. Hiervan zijn 152 uur wettelijk en 80 bovenwettelijk. Wanneer je niet een volledig jaar werkt of geen
38 uur per week werkt, heb je recht op een evenredig deel daarvan. Vakantiedagen bouw je eerst op voordat je ze
kunt opnemen. Wanneer je vakantieverlof op wenst te nemen bespreek je dit tijdig met jouw opdrachtgever. Op de urendeclaratie kun je aangeven hoeveel vakantieuren je wenst op te nemen. Wanneer jouw opdrachtgever werkt met Mandaat (JobMotion voert de uren in), kun je de opgenomen vakantie dagen doorgeven via een taak in het HelloFlexportaal of via Info@jobmotion.leidenuniv.nl

Je hebt recht op 8% vakantiegeld conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Het moment van uitbetalen vindt
standaard plaats eind mei. JobMotion kan hier niet van afwijken mits de arbeidsovereenkomst eerder eindigt. Bij
einde arbeidsovereenkomst worden alle opgebouwde reserveringen uitbetaald. Op jouw loonstrook en op jouw
persoonlijke dashboard in Helloflex kun je zien hoeveel je opgebouwd hebt.

Wanneer jij in dienst komt bij JobMotion dan neem je automatisch vanaf de eerste werkdag deel aan de
pensioenregeling Doenpensioen van A.S.R. Dit geldt voor iedere werknemer van 18 jaar of ouder tot en met de
pensioengerechtigde leeftijd. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website mijndoenpensioen@asr.nl
en 030-2789590. Verder ontvang je van Doenpensioen het pensioenreglement.

Wanneer je wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat bent, of indien je weet dat je binnenkort niet in staat zal
zijn om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dien je dit persoonlijk te
laten weten aan volgende personen:

 • Direct leidinggevende bij de opdrachtgever voor aanvang van de werktijd voor 10:00 uur ’s ochtends.
 • JobMotion tussen 08:30 uur en 10:00 uur via: Payroll: 071-5277220 of Detachering 071-5274092.
 • Wanneer je tijdens werktijd ziek naar huis gaat meld jij je persoonlijk af, zowel bij jouw direct leidinggevende bij de opdrachtgever als bij JobMotion via 071-5277220 (Payroll) of via 071-5274092 (Detachering).
 • Indien je in het weekend of op een vrije dag ziek wordt, dien jij dit onmiddellijk dan wel op de eerste dag waarop JobMotion en jouw direct leidinggevende bereikbaar zijn te melden. Surveillanten kunnen het noodtelefoonnummer bellen.

Wanneer je wilt stoppen met de werkzaamheden via JobMotion dien je dit, na afstemming met jouw
leidinggevende, schriftelijk aan JobMotion mede te delen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar: info@jobmotion.leidenuniv.nl Vermeld hierbij in ieder geval jouw NAW gegevens en de opzegdatum van het contract.
Je hebt 1 maand opzegtermijn en jij kunt jouw contract beëindigen op elke kalenderdag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.