Logo Universiteit Leiden.

nl en

Voordrachten en overige activiteiten

Lezingen, onderzoekspresentaties, studenten-onderzoeksproject en overige activiteiten van medewerkers van het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid.

Voordrachten en presentaties

2013

K. Caminada, Invited Guest Lecture Series Xiamen University Tan Kah Kee College, on Income redistribution in 20 countries over time; Poverty and Poverty Reduction; and Empirical Research Methods – Research Design, Xiamen, China, 16-20 december.

K. Caminada, voordracht over Advies naar een activerender belastingstelsel en één huishoudenstoeslag in 2017, 16e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden, Amersfoort, 12 december 2013.

K. Caminada, voordracht over Huishoudenstoeslag 2017: Hervorming fiscaal instrumentarium voor inkomensbeleid, symposium NGSZ ‘Rechtvaardige prijs of de prijs voor rechtvaardigheid?’, Eerste Kamer, Den Haag, 21 november 2013.

K. Caminada, discussiant van het paper ‘The stability of tax elasticities in The Netherlands’ van Leon Bettendorf & Duncan van Limbergen, CPB Lunchseminar, Den Haag, 29 oktober 2013.

K. Caminada, discussiant van het paper ‘Business cycle fluctuations and private savings in OECD countries: a panel data analysis’ van Yvonne Adema & Lorenzo Pozzi, Nederlandse Economendag, Amsterdam, 18 oktober 2013.

K. Caminada, expertmeeting Geld en (on)Gelijkheid, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag 3 oktober 2013.

K. Caminada, voordracht 'Inkomensherverdeling door sociale uitkeringen en belastingen: een internationale vergelijking', conferentie Amsterdam Institute for Advanced labour Studies: Inequality in the Netherlands and Europe, Top Incomes, Poverty and Social Policy, Amsterdam, 26 september 2013.

K. Caminada, voordracht over 'De toekomst van de (kwetsbare) verzorgingsstaat', Debat Centraal, Universiteit Leiden / Campus Den Haag, Den Haag, 20 juni 2013.

K. Caminada, presentatie van het paper ‘Measuring retirement savings adequacy in the Netherlands: a first multi-pillar approach’, 20th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security, Sigtuna, Sweden, 14 juni 2013.

Koen Caminada, presentatie ‘Disentangling income inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in LIS countries 1985-2005’, seminar UNU-MERIT / School of Governance, Maastricht, 21 februari 2013.

Koen Caminada, ‘Europe 2020: Poverty Alleviation / Income Redistribution by Social Transfers and Taxes as a Measurable Goal’, Jaarcongres Armoede en Schulden, Utrecht, 31 januari 2013.

K.P. Goudswaard, 'Inleiding over 'Het generatiedebat bij de pensioenen: ficties en feiten', APG seminar, Den Haag, 31 oktober 2013.

K.P. Goudswaard, coreferaat over 'Het nieuwe financieel toetsingskader voor de pensioenen', Montae, Rijswijk, 20 september 2013.

K.P. Goudswaard, 'Inleiding over de 'Miljoenennota 2014', VNO-NCW Miljoenenontbijt, Leiden, 18 september 2013.

K.P. Goudswaard, coreferaat over 'Langer doorwerken en pensioen', bijeenkomst Taskforce Montae, 4 juli 2013.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Bouwen Nederlanders voldoende pensioen op? Een empirisch onderzoek', Netspar Anniversary Meeting, Tilburg, 27 maart 2013.

K.P. Goudswaard, gastcollege 'Hervorming AOW en pensioenen in het licht van de vergrijzing', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 6 maart 2013.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De invloed van Europa op de sociale zekerheid', Symposium over het internationale arbeidsrecht, Leiden, 5 februari 2013.

K.P. Goudswaard, inleiding over "Een pensioen waarmee werkgevers en werknemers oud kunnen worden', Achmea Diner Pensant, Amsterdam, 23 januari 2013.

M.G. Knoef, coreferaat van het paper 'The retirement preparation of self-employed: an investigation of their wealth holdings and their choices', Netspar conference on Pensions, Retirement, and the Financial Position of the Elderly, Leiden, 29 november 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'Pensioen, consumptiebehoeften en ouderenzorg', Netspar Taskforce meeting, Amsterdam, 20 november 2013.

M.G. Knoef, coreferaat van het paper 'Retirement preferences and retirement planning: evidence from the care and welfare sector in the Netherlands', Netspar Pension day, Utrecht, 8 november 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'How to stimulate single mothers to leave welfare for work; evidence from a field experiment', Nederlandse Economendag, Amsterdam, 18 oktober 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'Are siblings’ caregiving decisions efficient? Inference from one and two child families', Workshop ‘The welfare state and the extended family’, Barcelona, Spanje, 4-6 oktober 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'How to stimulate single mothers to leave welfare for work; evidence from a field experiment', European Association of Labour Economists, Turijn, Italie, 19-21 september 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'Are siblings’ caregiving decisions efficient? Inference from one and two child families', European meeting of the Econometric Society, Gothenburg, Zweden, 26-30 augustus 2013.

M.G. Knoef, coreferaat van het paper 'Paying for Others' Protection: Causal Evidence on Wages in a Two-Tier System', Banco de Portugal labour market conference ‘Program Evaluation, Minimum Wage, and Firm Financing and the Labour Market’, Óbidos, Portugal, 15-16 juni 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'How to stimulate single mothers to leave welfare for work; evidence from a field experiment', IZA/OECD/World Bank Conference on Safety Nets and Benefit Dependence, Paris, 21-22 mei 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'How to stimulate single mothers to leave welfare for work; evidence from a field experiment', Meeting on Microdata Research on Labour and Social Security, Statistics Netherlands, The Hague, 16 mei 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'Can the Dutch Meet Their Own Retirement Expenditure Goals?', PHF-SAVE conference ‘Household Finances, Saving and Inequality: An International Perspective’, Eltville am Rhein, 21-22 maart 2013.

M.G. Knoef, coreferaat van het paper ‘Asset accumulation and decumulation over the life cycle; The role of financial literacy’, Netspar conference ‘Sensible and less sensible choices of pension consumers’, Rotterdam, 5 maart 2013.

M.G. Knoef, presentatie van het paper (met Been) 'The nature of self-employment towards retirement: necessity or opportunity? Revealed preference evidence from an unemployment insurance reform in the Netherlands', Netspar International Pension Workshop Amsterdam, 23-25 januari 2013.

O. van Vliet, presentatie van het paper ‘Private Social Security and International Economic Integration’, Workshop on Political Economy, University of Connecticut, Storrs, 17 december 2013.  

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Swank) 'Succumbing to peer pressure? European coordination of labour market policies and domestic policy change', Workshop Welfare States, Inequality and Parties, Harvard University, Cambridge, MA, 9 december 2013.    

O. van Vliet, coreferaat van het paper 'Mechanical and Psychological Effects of Electoral Reform', Workshop Welfare States, Inequality and Parties, Harvard University, Cambridge, MA, 9 december 2013.   

O. van Vliet, voordracht 'On the European agenda of welfare state reform: Does social investment reduce poverty?' , Seminar on Social Exclusion and Inclusion, Harvard University, Cambridge, MA, 5 december 2013.  

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Been) Does non-standard employment result in less early retirement across European countries?, ESPAnet 10th Conference, Poznań, 5-7 september 2013.    

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Caminada en Goudswaard) 'Does the role of political parties in unemployment benefit reform depend on economic conditions? ', ESPAnet 10th Conference, Poznań, 5-7 september 2013.

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Swank) ‘Succumbing to peer pressure? European coordination of labour market policies and domestic policy change’, ILERA 10th European Conference, Amsterdam, 20-22 June 2013. 

O. van Vliet, presentatie ‘Input for the models from Work Package 6’, NEUJOBS Workshop on Scenarios development, Brussel, 19 June 2013. 

O. van Vliet, gastcollege over 'Internationale vergelijking: De typen verzorgingsstaten', Verdiepingsleergang Sociale Zekerheid i.o.v. Ministerie SZW, Campus Den Haag, 6 maart 2013.

O. van Vliet, presentatie ‘The Political Economy of Labour Market Institutions’, NEUJOBS Mid-Project Conference, Brussel, 18 februari 2013.

Chen Wang, presentatie van het paper 'Determinants on income inequality among elderly in Australia, Canada, Denmark, Germany, Israel, Norway, the United Kingdom, and the United States', 11th ESPAnet Conference, Poznań, Poland, 5-7 september 2013.

Chen Wang, presentatie van het paper (samen met Van Vliet) 'Social investment and poverty reduction: A comparative analysis across 19 European countries', 11th ESPAnet Conference, Poznań, Poland, 5-7 September 2013.

Chen Wang, presentatie van het paper, 'Determinants of income inequality among elderly in eight OECD countries', 20th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security (FISS), Sigtuna, Sweden, 13rd - 15th June 2013.

2012

K. Caminada, presentatie van het paper (samen met Goudswaard en Wang), ‘Disentangling income inequality and the redistributive effect of taxes and transfers in 20 LIS countries over time’, CPB Lunch seminar, Den Haag, 23 oktober 2012.

K. Caminada, presentatie van het paper (samen met Goudswaard en Wang), ‘Disentangling income inequality and the redistributive effect of taxes and transfers in 20 LIS countries over time’, Nederlandse Economendag, Amsterdam, 19 oktober 2012.

K. Caminada, presentatie van het paper (samen met Knoef, Been, Alessie, Goudswaard en Kalwij ‘De toereikendheid van pensioeninkomens in Nederland. Een meerpijlerbenadering’, Conferentie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over Nieuwe perspectieven en arrangementen voor wonen, zorg en pensioenen, Den Haag, 28 september 2012.

Koen Caminada, discussiant van het paper ‘The Causes and Consequences of the Flat Income Tax’ van Kan Ji en Jenny Ligthart, 68th Congress of the International Institute of Public Finance, Dresden, Germany, 16 August 2012.

Koen Caminada, presentatie van het paper (samen met Goudswaard en Wang), ‘Disentangling income inequality and the redistributive effect of taxes and transfers in 20 LIS countries over time’, 68th Congress of the International Institute of Public Finance, Dresden, Germany, 16 August 2012.

Koen Caminada, presentatie van het paper (samen met Wang), ‘Disentangling income inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in 36 LIS countries’, 19th International Research Seminar of the Foundation for International Studies on Social Security, Sigtuna, Sweden, 18 June 2012. 

K. Caminada, voordracht ‘De herverdelende werking van het stelsel van sociale zekerheid (in internationaal perspectief)’, Leergang Ongelijkheid en solidariteit, AIAS, Amsterdam, 22 mei 2012.

K. Caminada, gastcollege over 'Financing the Welfare State', Verdiepingsleergang Sociale Zekerheid i.o.v. Ministerie SZW, Campus Den Haag, 7 maart 2012. 

K. Caminada, voordracht bijeenkomst over Sociale Zekerheid, fiscaliteit en inkomenspolitiek, tijd voor meer realiteitszin en minder ambitie bij de vormgeving van het inkomensbeleid? Titel ' Fiscale balansverkorting; slimmere vormgeving van fiscaal inkomensbeleid' , Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid, Utrecht, 9 februari.

K.P. Goudswaard, Forumbijdrage over 'De verzorgingsstaat in beweging', Onderzoeksdag Instituut Gak, Bussum, 3 december 2012.

K.P. Goudswaard, Cleveringalezing over 'Hoe ingrijpend zijn de economische gevolgen van de vergrijzing, in het bijzonder voor de pensioenen?', Hilversum, 27 november 2012.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Waar staan we in het hervormingsproces van de pensioenen', congres Pensioenfederatie, Den Haag, 21 november 2012.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Solidariteit tussen generaties vraagt om nieuwe arrangementen', WRR conferentie Nieuwe perspectieven en arrangementen voor wonen, zorg en pensioenen, Den Haag, 28 september 2012.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Nieuwe pensioencontracten: waar staan we in het hervormingsproces?', Pensioen Forum, Den Haag, 25 september 2012.

K.P. Goudswaard, discussiant van het paper 'Redistribution, retirement and pension reform', 68th Congress of the International Institute of Public Finance, Dresden, 16 augustus 2012.

K.P. Goudswaard, forumbijdrage over 'Effecten van het pensioenakkoord en het nieuwe FTK', Netspar event, Den Haag, 22 juni 2012.

K.P. Goudswaard, actualiteitencollege over 'Vergrijzing en pensioenen: waarom ook "het beste stelsel in de wereld" hervormd moet worden', Benefactors Bijeenkomst Law Festival, Leiden, 19 juni 2012.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Het pensioenlandschap in de toekomst: 10 trends en 10 hervormingsopties', Retraite Nationale Nederlanden, IJmuiden, 20 mei 2012.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomst van de AOW in het licht van de vergrijzing', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 7 maart 2012.

K.P. Goudswaard, seminar over "Hervorming van de pensioenen", Seminarreeks Hervorming Sociale Zekerheid, Leiden, 3 februari 2012. 

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Pensioenhervorming: waarom en hoe?', Winteracademie Economie en Beleid, Rijksacademie voor Financiën en Economie, Den Haag, 31 januari 2012.

M.G. Knoef, presentatie van het paper ‘Retirement Savings Adequacy in the Netherlands: a Multi-pillar Approach’. Seminar Centraal Planbureau, Den Haag, 20 december 2012.

M.G. Knoef, presentatie van het paper ‘Retirement Savings Adequacy in the Netherlands: a Multi-pillar Approach’. Netspar taskforce meeting, Zeist, 19 december 2012.

M.G. Knoef, presentatie van het paper ‘Retirement Savings Adequacy in the Netherlands’. Stichting instutuut GAK onderzoeksdag, Bussum, 3 december 2012.

M.G. Knoef, coreferaat van het paper ‘Future pension entitlements in the Netherlands’, Netspar - CBS conference ‘Pensions, retirement and the financial position of the elderly’, Den Haag, 19 oktober 2012.

M.G. Knoef, coreferaat van het paper ‘Long term and spillover effects of health shocks on employment and income’, Netspar conference ‘Health and inequality across the life cycle: employment and behavioural pathways’, Rotterdam, 26-27 september 2012.

M.G. Knoef, presentatie van het paper ‘How to stimulate single mothers to leave welfare for work; evidence from a field experiment’, 27th annual conference of the European Economic Association (EEA), Malaga, Spanje, 27-31 augustus 2012. 

M.G. Knoef, presentatie van het paper ‘How to stimulate single mothers to leave welfare for work; evidence from a field experiment’, 26th annual conference of the European Society for Population Economics (ESPE), Bern, Zwitserland, 20-23 juni 2012.

M.G. Knoef, presentatie van het paper ‘Retirement Savings Adequacy in the Netherlands’. OECD-IOPS-Netspar research seminar, Parijs, Frankrijk, 6 juni 2012.

M.G. Knoef, coreferaat van het paper 'Retirement and cognitive development: Are the retired really inactive?', van Andries de Grip, Arnaud Dupuy, Jelle Jolles en Martin van Boxtel, Netspar International Pension Workshop Amsterdam, 25-27 januari 2012. 

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Wang), 'Investing in poverty? The social investment state and poverty in 19 European countries', Dutch ESPANET Research Day, Rotterdam, 4 oktober 2012.

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Caminada en Goudswaard), 'The political economy of labour market policies in Western and Eastern European countries', NEUJOBS Validation Conference, Bratislava, 26-29 September 2012.

O. van Vliet, voordracht over 'Nationale begrotingen in Europees referentiekader', conferentie Reinventing Global Order, Campus Den Haag, 20 september 2012.

O. van Vliet, presentatie van het paper (samen met Paetzold), 'Convergence without hard criteria: A cross-national analysis of labour market policy', 10th ESPAnet Conference, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk, 6-8 September 2012.

O. van Vliet, presentatie van het paper (samen met Wang), 'Are activation policies not helpful in reducing income inequality and poverty?', 10th ESPAnet Conference, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk, 6-8 September 2012.

O. van Vliet, gastcollege over 'Typen verzorgingsstaten en hervormingen', Verdiepingsleergang Sociale Zekerheid i.o.v. Ministerie SZW, Campus Den Haag, 8 maart 2012.

Chen Wang, presentatie van het paper, 'Investing in Poverty? The social investment state and poverty in 19 European countries', the Netherlands Institute of Government (NIG) annual work conference, Leuven, Belgium, 29th-30th November 2012.

Chen Wang, presentatie van het paper, 'Disentangling Income Inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in 20 LIS countries over time', Nederlandse Economendag, The Hague, The Netherlands, 19th October 2012.

Chen Wang, presentatie van het paper, 'Disentangling Income Inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in 20 LIS countries over time', Research Day Dutch ESPAnet, Rotterdam, The Netherlands 4th October, 2012.

Chen Wang, presentatie van het paper, 'Disentangling Income Inequality and the Redistributive Effect of Social Transfers and Taxes in 36 LIS countries', Luxembourg Income Study Aldi Hagenaars Memorial Lecture, Luxembourg, Luxembourg, 4th July 2012.

Chen Wang, presentatie van het paper ''Disentangling Income Inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in 20 LIS countries over time'. 19th International Research Seminar of the Foundation for Internatinonal Studies on Social Security (FISS), Sigtuna, Sweden, 18th - 20th June 2012. 

2011

C.L.J. Caminada, voordracht 'Ontwikkelingen in de sociale zekerheid', Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid, Utrecht, 16 november 2011.

C.L.J. Caminada, presentatie van het paper (samen met Goudswaard) 'The Impact of Aletrnative Measures of Social Spending on Poverty Rates in OECD Countries', seminar onderzoeksteam Hervorming Sociale Zekerheid, Leiden, 4 november 2011.

C.L.J. Caminada, chair plenary session International Conference on Reforming social protection systems in developing countries. Determinants and strategies of institutional change, Ruhr-University Bochum, 20-21 October 2011.

C.L.J. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) ‘Do Income Transfers Matter? Poverty Profiles in OECD Countries’, 67th Congress of the International Institute of Public Finance, Michigan / Ann Arbor, USA, 8 augustus 2011.

C.L.J. Caminada, voordracht ‘Belastinghervorming en inkomenspolitiek. Het al dan niet gelijk belasten van kapitaal- en arbeidsinkomen’, Congres Het fiscale inkomensbeleid, Rijksacademie voor Financiën en Economie, Den Haag, 1 juli 2011.

C.L.J. Caminada, voordracht ‘Op weg naar een optimale tarieflijn van de belasting op arbeidsinkomen?’, Cursus Fiscaal-economisch beleid, Rijksacademie voor Financiën en Economie, Den Haag, 28 juni 2011.

C.L.J. Caminada, presentatie van het paper (met Van Vliet) 'Social Income Transfers and Relative Poverty Outcomes in the EU15 versus other OECD Countries', 18th International Research Seminar of the Foundation for Internatinonal Studies on Social Security (FISS), Sigtuna, Sweden, 8 juni 2011.

C.L.J. Caminada, Interactieve seminar opleidingstweedaagse bestuur Pensioenfonds Huntsman over de ‘Gevolgen van vergrijzing voor publieke voorzieningen’, Noordwijk, 13 april 2011.

C.L.J. Caminada, lezing ‘De toekomst van de economie. Gevolgen van vergrijzing voor publieke voorzieningen’, Studium Generale / Science Café, Leiden, 12 april 2011.

A. Eleveld, presentatie van het paper ‘The role of rhetoric and affect in policy changes’, 6th European Consortium for Political Research (ECPR) Conference, Reykjavik, 25th – 27th August 201'.

A. Eleveld, presentatie van het paper ‘The role of rhetoric and affect in policy changes’ , 11th Essex Conference in Critical Political Theory, ‘Global Challenges – new imaginaries’ , Department of Government, Essex University, 15th - 17th June 2011.

A. Eleveld, presentatie van het paper, ‘The emergence of an unusual discourse coalition’, research day, Network for European Social Policy, Dutch department (EspanetNL) Utrecht School of Governance, 15 May 2011.

K.P. Goudswaard, Cleveringalezing over 'Gevolgen van de vergrijzing voor de economie en de pensioenen', Zutphen, 24 november 2011.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Veranderingen in de pensioenen, verschuiving van de solidariteit?', Diner Pensant Achmea Corporate Relations, Ridderkerk, 3 november 2011

K.P. Goudswaard, bijdrage Hoorzitting Pensioenen, Tweede Kamer, Commissie SZW, 2 november 2011.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Kunnen we verder met het pensioenakkoord?', Delta Lloyd Congres Pensioenvisie 2011, Haarlem, 13 oktober 2011.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De Miljoenennota 2012', VNO-NCW / KPMG Miljoenenontbijt, Leiden, 21 september 2011.

K.P. Goudswaard, inleiding over ‘Het Pensioenakkoord: antwoorden maar ook vragen’, seminar Montae en Cardano, Rijswijk, 9 september 2011.

K.P. Goudswaard, lezing over ‘Komt er een definitief Pensioenakkoord en geeft dat antwoord op het rapport Goudswaard?’, Opleidingsdag Pensioenfondsen AVH en Dranken, Nootdorp, 9 september 2011.

K.P. Goudswaard; lezing over ‘Demografische uitdagingen en overheidsbeleid’, nieuwe Bachelorvariant Economie, Bestuur en Management, Leiden, 5 september 2011.

K.P. Goudswaard, discussiant paper ‘Lower and upper bounds of inequality of opportunity’, 67th Congress of the International Institute of Public Finance, Michigan / Ann Arbor, USA, 8 augustus 2011.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De betekenis van het pensioenakkoord', Stibbe Pensioenseminar, Amsterdam, 30 juni 2011.      

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Het actuele beleid ten aanzien van sociale zekerheid en arbeidsmarkt', MKB Leergang Arbeidsvoorwaarden, Tilburg, 26 mei 2011.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Nieuwe pensioencontracten', Avéro Achmea Pensioenseminar, Amerongen, 19 april 2011.

K.P. Goudswaard, forumbijdrage over 'Het nieuwe pensioendenken', Voorjaarscongres Kring van Pensioenspecialisten, Den Haag, 15 april 2011.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Naar nieuwe pensioencontracten: waarom en hoe?', Heinz Pensioenbijeenkomst, Zeist, 5 april 2011. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Het nieuwe pensioencontract', Montae pensioenseminar, Rijswijk, 16 februari 2011.

B.P. ter Haar, presentatie 'Collective Bargaining Rights in Times of a Globalized Economy', 10de Europese congres Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht, ILO, Sevilla, 21-23 september 2011.

B.P. ter Haar, openingslezing 'EU Youth Policy. The situation of young people in the process of European enlargement and integration', at the EZA seminar on 'Social Dialogue and Youth: A love/hate relationship', organised by the European Organization of World Organization of Workers & The European Centre for Workers' Questions, with support of the European Commission, 1-2 September 2011, Barcelona.

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'EU Youth Policy: A Waterfall of softness', 4th Seminar for young researchers on 'European Labour Law and Social Law', 12-15 May 2011, Szeged, Hungary.

B.P. ter Haar (met P. Copeland) presentatie van het paper 'The (In)Effectiveness of the European Employment Strategy', EUSA Twelfth Biennial International Conference, Boston, Massachusetts, 3-5 March 2011.

B.P. ter Haar, samen met P. Copeland, presentatie van het paper 'EU Youth Policy: A Waterfall of softness', EUSA Twelfth Biennial International Conference, Boston, Massachusetts, 3-5 March 2011.

M.G. Knoef, presentatie ‘De oudere werknemer’ (samen met Jim Been), Instituut GAK onderzoeksdag, Bussum, 7 december, 2011.

M.G. Knoef, presentatie 'Retirement savings adequacy in the Netherlands’, OECD, Paris, 30 november, 2011.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'The effects of cooperation; A structural model of siblings’ interactions', NAKE research day, Utrecht, 14 oktober, 2011.

M.G. Knoef, presentatie van het paper ‘Informele zorg, arbeid en interacties tussen broers en zussen', Nederlandse Arbeidsmarktdag, Den Haag, 6 oktober 2011.

M.G. Knoef, presentatie van het paper 'The effects of cooperation; A structural model of siblings’ interactions'. 23th annual conference of the European Association of Labour Economists (EALE), Paphos, Cyprus, 22-24 september 2011.

M.G. Knoef, verdediging van het proefschrift ‘Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health', Tilburg, 2 september 2011.

M.G. Knoef, presentation of the paper 'The effects of cooperation; A structural model of siblings’ interactions'. Netspar pension workshop, Amsterdam, 26-28 January 2011.

H. Nijboer, voordracht (met Brilman) ‘Gedragseconomie en beleid’, Congres gedragseconomie, Rijksacademie, Den Haag, 11 november 2011.

H. Nijboer, referent polinar CPB ‘Did you really save so little for your retirement? An analysis of retirement savings and unconventional retirement accounts’, door Mauro Mastrogiacomo, 11 oktober 2011.

H. Nijboer, gastcollege (met Brilman) ‘Gedragseconomie en (fiscaal) beleid’, Universiteit van Tilburg, 3 februari 2011.

O. van Vliet, presentatie 'Labour relations and modes of employment', NEUJOBS Methodological Workshop, Wenen, 10-11 november 2011.

O. van Vliet, presentatie van het paper 'Private Social Security and International Economic Integration', NAKE Research Day, Utrecht, 14 oktober 2011.

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Been, Caminada en Goudswaard) 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', 18th International Research Seminar of the Foundation for Internatinonal Studies on Social Security (FISS), Sigtuna, Sweden, 9 juni 2011.

O. van Vliet, coreferaat van het paper 'The graying of the median voter: Ageing and the politics of the welfare state in OECD countries', van David Hollanders en Ferry Koster, seminar Technische Universiteit Delft, 17 januari 2011.

2010

J. Been, presentatie ‘Unemployment in OECD countries during The Great Recession’ bij het Centraal Planbureau (CPB) als onderdeel van de Policy-seminar reeks, 28 september 2010.

K. Caminada, gastcollege over 'Financing the Welfare State', Leergang Sociale Zekerheid i.o.v. Ministerie SZW, Campus Den Haag, 1 december 2010.

K. Caminada, voordracht 'Op weg naar welvaartsverhogende belastingpolitiek?’, Congres De herziening van het belastingstelsel: Het al dan niet gelijk belasten van kapitaal- en arbeidsinkomen, Tilburg, 17 november 2010.

K. Caminada, voordracht ‘Europe 2020: Poverty Reduction as a Measurable Goal’, seminar Countdown to Europe 2020: Towards ‘Appropriate Indicators’ to Measure Poverty Reduction in the EU, International symposium Center for Parliamentary Studies, Brussels, June 29th, 2010.

K. Caminada, voordracht ‘Towards an Indicator of Public Policy Effectiveness on Poverty Alleviation?’, seminar Countdown to Europe 2020: Towards ‘Appropriate Indicators’ to Measure Poverty Reduction in the EU, International symposium Center for Parliamentary Studies, Brussels, June 29th, 2010.

K. Caminada, voordracht ‘Herverdeling in de verzorgingsstaat: nationaal perspectief’, workshop Herverdeling in de verzorgingsstaat, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 juni 2010, Den Haag.

K. Caminada, lezing ‘Gevolgen van vergrijzing voor publieke voorzieningen’, Science Café, Leiden, 16 februari 2010.

K. Caminada, coreferaat van het paper ‘Changes in the income distribution of the Dutch elderly between 1989-2020: a microsimulation’, van Marike Knoef, Rob Alessie and Adriaan Kalwij, Netspar Pension Workshop, Amsterdam, 29 januari 2010.

A. Eleveld, presentatie paper 'Democratic deficits and challenges in the coordinative discourse', seminar georganiseerd door Amsterdam Centre for Conflict Studies, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 15 oktober 2010.

A. Eleveld,  presentatie paper ‘Towards a post-structuralist based critical explanatory model for post-postivistic policy analysis’, 5th Interpretative Policy Analysis Conference ‘Discourse and Policy Practices’, Grenoble, 25 juni 2010

A. Eleveld, presentatie paper ‘Emancipatiebeleid  en getallen: een kritisch onderzoek naar de werking van de numerieke metafoor, Seminar Project Hervorming Sociale Zekerheid, Universiteit Leiden, 17 mei 2010.

A. Eleveld, presentatie paper ‘Christians, feminists, liberals, socialists, workers and employers: The emergence of an unusual discourse coalition’, Workshop from Political Positions to Texts, Vrije Universiteit, 9 april 2010.

A. Eleveld, presentatie ‘De opkomst van de levensloopregeling’, promovendidag Levenbach instituut, Universiteit van Tilburg, 10 maart 2010. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Pensioenperikelen', Symposium Bedrijfswetenschappen in dialoog met Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 17 december 2010.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De gevolgen van het regeerakkoord voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid', Achmea, De Meern, 8 december 2010.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Pensioenen in de actualiteit', Onderzoeksdag 2010 Instituut Gak, Bussum, 6 december 2010.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomst van de AOW in het licht van de vergrijzing', Leergang Sociale Zekerheid i.o.v. Ministerie SZW, Den Haag, 1 december 2010.

K.P. Goudswaard, Cleveringalezing over 'Pensioenperikelen in de polder', Luxemburg, 28 november 2010.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Sociaal-economische ontwikkelingen en het nieuwe regeerakkoord', Achmea Vitale, De Meern, 24 november 2010.

K.P. Goudswaard,  inleiding over 'Naar nieuwe pensioencontracten: waarom en hoe?', Pensioencongres Algemene Werkgeversvereniging Nederland, Arnhem, 11 november 2010.

K.P. Goudswaard, inleiding en discussie over 'De actuele pensioenproblematie', Hoorzitting Tweede Kamer, Den Haag, 3 november 2010.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomstbestendigheid van het Nederlandse pensioenstelsel', Masterclass Pensioenen Financiële Journalistiek, Duisenberg School of Finance, Amsterdam, 2 november 2010.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen', Symposium Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt', Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 15 oktober 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Pensioencrisis: analyse en aanpak', Seminar pensioenbestuurders, TKP Pensioenbeheer, Zeist, 8 oktober 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Naar houdbare pensioencontracten', Deelnemersraad Rabobank Pensioenfonds, Haarlem, 30 september 2010

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Aanpak van de pensioencrisis', Platform Actuariële Bureaus, Enkhuizen, 24 september 2010.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De Miljoenennota 2011 en de agenda voor de sociale zekerheid', VNO-NCW / KPMG Miljoenenontbijt, Leiden, 22 september 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Naar houdbare pensioenen', AEGON Pensioenseminar, Den Haag, 3 juni 2010.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt', Congres brede heroverwegingen, Wim Dreesstichting, Den Haag, 11 mei 2010.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'SER-advisering over verhoging van de AOW-leeftijd', Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 26 april 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Achmea Corporate Relations, Lisserbroek, 20 april 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Syntrus Achmea, Utrecht, 13 april 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Aeconsultancy, Nunspeet, 9 april 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Seminar Blue Sky Group, Utrecht, 30 maart 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Hoorzitting pensioenen, Tweede Kamer, Den Haag, 22 maart 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Symposium De toekomst van de pensioenen, Rijksacademie voor Financiën en Economie, Den Haag, 11 maart 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Delta Lloyd Adviesraad, Amsterdam, 10 maart 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', APG Seminar, Den Haag, 26 februari 2010.

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Netspar discussiemiddag, Den Haag, 8 februari 2010.

B.P. ter Haar (met P. Copeland), presentatie 'Busting the myth that European soft coordination methods create no "ripples" in national legal orders', Harvard-Stanford International Junior Faculty Forum, Stanford 7-9 Oktober 2010.

B.P. ter Haar (met P. Copeland), presentatie 'Busting the myth that European soft coordination methods create no 'ripples' in national legal orders', ECPR Fifth Pan-European Conference, Porto 24-26 June 2010.

B.P. ter Haar (met A. Garcia-Muñoz Alhambra en A. Kun), presentatie 'Soft on the outside, hard on the inside? The normative effect of new forms of international labour law', 3rd Seminar for young researchers on "European Labour Law and Social Law", Trento 27-30 mei 2010

B.P. ter Haar, voordracht 'The open method of coordination and a social Europe: a legal analysis', Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010.

G.J.J. Heerma van Voss, voordracht voor hoofdbestuur FNV en voorzitters van FNV-bonden over de toekomstvvan het sociaal europa, 4 oktober 2010.

F. Koster, presentatie van het paper (met Wittek) 'Economic globalization and the management of human resources. A multilevel study across 24 European countries', ISA World Congres of Sociology, 11-17 July, Gothenburg.

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'EU citizens and the European Social Model, 2002-2008. A Multilevel investigation', ISA World Congres of Sociology, 11-17 July, Gothenburg.

F. Koster, presentatie van het paper (met Rudi Wielers) 'Arbeidsmotivatie en bestaanszekerheid: Een internationaal vergelijkend perspectief', Dag van de Sociologie, 10 juni 2010. 

F. Koster, presentatie van het paper (met David Hollanders) 'The graying of the median voter. Aging and the politics of the welfare state in the OECD', Dag van de Sociologie, 10 juni 2010.

F. Koster, coreferaat bij ‘Does popular support for welfare states depend on their outcomes?’, van Wim van Oorschot en Bart Meuleman, REFLECT seminar, Tilburg, 20 mei 2010.

F. Koster, coreferaat bij ‘Organizational structure, investments in employability and mobility within the banking sector’, van Pascal Dérogée, ESPAnet AIO-onderzoeksdag, Amsterdam, 22 & 23 april 2010.

F. Koster, presentatie van het paper 'Safe European Home. Job Security, Unemployment Spending, and Economic Integration in the EU', Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010.  

F. Koster, presentatie van het paper 'Worker's risks in the world market. A multilevel study of economic globalization, social spending and job insecurity', CPB, 28 januari 2010. 

H. Nijboer,  ‘De sociale zekerheid van de toekomst’, Leergang Sociale Zekerheid, i.o.v. Ministerie SZW, Campus Den Haag, 1 december 2010.

H. Nijboer, voordracht ''Het fiscale stelsel vanuit gedragseconomisch perspectief' (met J.D. Brilman), CPB Polinar, Den Haag, 4 november 2010.

H. Nijboer, 'Gedragseconomische inzichten: wat kunnen die betekenen voor PGGM?' Product- en Marketingcommissie Coöperatiebestuur PGGM, Zeist, 17 mei 2010. 

O. van Vliet, voordracht ‘International economic integration and the political economy of welfare state reforms’, Marquette University Brown Bag Seminar, Milwaukee, United States, 1 december 2010.

O. van Vliet, voordracht 'Convergentie en Europeanisering van sociaal- en werkgelegenheidsbeleid', Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010

2009

B. Barentsen, lezing 'WIA en deskundigen', Studiedag voor deskundigen bij de Centrale Raad van Beroep, 4 april 2009.

K. Caminada, voordracht ‘Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek’, Studiecommissie belastingstelsel, Den Haag, 17 december 2009.

K. Caminada, 'Expertmeeting Heroverweging Toeslagen', Den Haag, 15 december 2009.

K. Caminada, coreferaat paper ‘Individual income and remaining life expectancy at the statutory retirement age of 65 in the Netherlands’, van Adriaan Kalwij, Rob Alessie, and Marike Knoef, Netspar theme seminar Labour Force Participation and Well-being of the 50+ Population, Utrecht, 17 september 2009.

K. Caminada, presentatie van het paper 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. An Empirical Analysis', 16th International Research Seminar on Issues in Social Security, Social Security, Poverty and Exclusion in Rich and Poor Countries, FISS, Sigtunahöjden, Sweden, 18 juni 2009.

K. Caminada, seminar ‘Social Income Transfers and Income Poverty Alleviation in the EU and in the USA: An Empirical Analysis of Effectiveness of Poverty Reduction’, Institute for Research on Poverty, University Wisconsin - Madison, 15 mei 2009.

K. Caminada, gastcollege over 'Financing the Welfare State', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 15 januari 2009.

A. Eleveld, presentatie paper ‘The rise and the fall of the life course perspective. A discourse analysis of Dutch social security’, 5 th Graduate Conference in Political Science, International Relations and Public Policy, Hebrew University Jerusalem, 10 december 2009.

A.Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario's in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 23 november 2009.

A. Eleveld, presentatie van het paper 'Government and the formation of the subject', Foucault twenty-five years later, Erasmus University Rotterdam, 12 juni 2009. 

A. Eleveld, presentatie 'The Dutch Life Course Arrangements', Colloquy on European Labor Law and Social Security Law for Young researchers, University College Utrecht,  8-10 mei 2009.

K.P. Goudswaard, Cleveringalezing over 'Is de vergrijzing erg?', Zandvoort, 25 november 2009.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomst van de AOW', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Campus Den Haag, 24 november 2009.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De arbeidsmarkt voor oudere werknemers', Diner Pensant Achmea Corporate Relations, Santpoort, 19 november 2009.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De gevolgen van de Miljoenennota 2010 voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid', Achmea Adviesraad Sociale Zekerheid, De Meern, 17 september 2009. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hoe ziet de moderne volksverzekering er uit?', SVB Ronde Tafel Dialoog, Wassenaar, 10 september 2009.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Is de WIA een succes?', Seminar Avéro Achmea, Kamerik, 9 juni 2009.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Het functioneren van de SER', Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 11 mei 2009.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Is participatiebeleid in crisistijd nog wel relevant?', Conferentie Berenschot, Amerongen, 16 april 2009.

K.P. Goudswaard, lezing over 'De Nederlandse levensloopregeling: ervaringen en lessen', Studiedag Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 27 maart 2009.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Verder met Bakker?', Debatbijeenkomst Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid, Amersfoort, 5 maart 2009.

K.P. Goudswaard, lezing 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU', Seminarie CSB, Antwerpen, 12 februari 2009.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De financiering van de verzorgingsstaat in demografisch perspectief', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 15 januari 2009.

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'The growing potential integration capacity of the acquis of the European Social Model', Colloquy on European Labour Law and Social Security Law for young researchers, Utrecht, 7–10 May 2009.

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'Soft law or no law: How to determine the legal status of the open method of coordination?', Lunchseminar ReflecT, Universiteit Tilburg, 19 maart 2009.

G.J.J. Heerma van Voss, 'Aansprakelijkheid van werkgever en werknemer', Masterclass arbeidsrecht Academie voor de rechtspraktijk, Den Haag, 2 juni 2009.

F. Koster, lezing 'Solidair of solitair', Pensioennetwerkgroep, Nationale Nederlanden, 19 november 2009.

K. Koster, lezing 'Globalisering en verzorgingsstaat. De rol van baanonzekerheid', Werkgroep Heroverweging Werkloosheid, 3 november 2009.

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', 21st Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics, Paris, France, 16-18 July 2009.

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', 21st Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics, Paris, France, 18-19 June 2009.

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', TRALEG Workshop, Amsterdam, the Netherlands, 18-19 June 2009.

F. Koster, presentatie van het paper (met Van Vliet) 'Welfare State Change in the European Union: The Role of Globalization, Regionalization and Domestic Developments', 8th Annual Dutch Political Science Conference, Nijmegen, the Netherlands, 28-29 May 2009.

F. Koster, presentatie van het paper (met K. Gërxhani) 'Dissonance or harmony? The institutional and relational embeddedness of welfare state attitudes', Annual Meeting of the European Public Choice Society, Woensdagmiddagseminar Sociologie, Amsterdam, 8 April, 2009.

F. Koster, presentatie van het paper (met K. Gërxhani) 'Dissonance or harmony? The institutional and relational embeddedness of welfare state attitudes', Annual Meeting of the European Public Choice Society, Athens, 2-5 April, 2009.

F. Koster en O. Van Vliet, presentatie van het paper 'Explaining welfare state convergence in the European Union. The role of globalization, regionalization and domestic developments', IMPALLA-ESPANET Congress, Luxembourg, 6-7 March 2009.

H. Nijboer, 'Free lunches voor beleid, wat beleidsmakers kunnen leren van gedragseconomen', SIG-onderzoekersdag, 7 december 2009. 

H. Nijboer, 'Gedragseconomie en beleid', A-directie Dag', Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 21 april 2009. 

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘How work affects care’, Internationale conferentie Taskforce DeeltijdPlus “24 or more”, November 2009.

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘How work affects care’, seminar Centraal Plan Bureau, Den Haag, oktober 2009.

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘Complementarity in work and care in the Netherlands, the USA, and Norway’, conferentie ESPAnet, Urbino – Italië, September 2009.

O. van Vliet, lezing over 'Convergence and Europeanisation: The political economy of social and employment policies', AIAS, Amsterdam, 22 oktober 2009.

O. van Vliet, presentatie van het paper 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social and Employment Policies', Nederlandse Arbeidsmarktdag: Arbeid in Crisis?, Den Haag, 14 oktober 2009.

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Koster) 'Europeanisation and the Political Economy of Active Labour Market Policies', 8th Annual Dutch Political Science Conference, Nijmegen, the Netherlands, 28-29 May 2009.

O. van Vliet, presentatie van het paper 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social and Employment Policies', Dutch ESPANET Research Day, Tilburg, 21 april 2009.

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Nijboer) 'Flexicurity in the European Union: Flexibility for Outsiders, Security for Insiders', 2nd ASPEN / ETUI Conference, Brno, Tsjechië, 20-21 March 2009.

2008  

B. Barentsen, lezing ‘Re-integratie en Wajong’, Studiemiddag Wajong en arbeidsparticipatie, Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid, Utrecht, 24 januari 2008.

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) 'Effectiveness of poverty reduction in the EU. A descriptive analysis', Onderzoeksdag Instituut ak, Amsterdam, 1 december 2008.

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard), 'Effectiveness of poverty reduction in the EU', Nake Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008.

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard), ‘Effectiveness of poverty reduction in the EU’, 66th International Atlantic Economic Conference, Montreal, Canada, 11 oktober 2008.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en O. van Vliet, presentatie van het paper 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU: Is There Convergence?', Nake Research Day, Session: The Welfare State, Utrecht, 24 October 2008.

A. Eleveld, Cursus over toekomstscenario's in de sociale zekerheid, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 28 oktober 2008.

A. Eleveld, coreferaat 'Employment Equity with the Focus on affirmative Action: The South African context’, from Prof. S. van Eck, Amsterdam, 13 juni 2008.

A. Eleveld, presentatie van het paper 'Government through Freedom: The technology of the Life Cycle Arrangement', Global Conference Evil, Law & the State at the interface, Salzburg, 7-9 March 2008.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Vergrijzing en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat', Leergang P-government, Campus Den Haag, 19 december 2008.

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper 'The redistributive impact of public and private social expenditures', Onderzoeksdag Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 2008.

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hogere arbeidsparticipatie: waarom en hoe?', Congres Achmea Vitale, Utrecht, 2 oktober 2008.

K.P. Goudswaard, inleiding over: 'De Miljoenennota 2009 en het arbeidsmarktbeleid', KPMG Prinsjesdagontbijt, Leiden, 17 september 2008.

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper (met Caminada en Van Vliet), 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU: Is There Convergence?', 64e Congres van het International Institute of Public Finance, Paphos, Cyprus, Maastricht, 24 augustus 2008.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Sociale zekerheid en demografische ontwikkeling', ProgreSZ Hogeschool voor Sociale Zekerheid, De Meern, 3 juli 2008.

K.P. Goudswaard, keynote speech over 'Stand van zaken bij de hervormingsagenda sociale zekerheid', ProgreSZ Debat Sociale Zekerheid, Amersfoort, 18 juni 2008.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Solidariteit tussen generaties', themabijeenkomst / diner pensant Achmea, Amsterdam, 11 juni 2008.

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'The redistributive impact of public and private social expenditures', University of Fribourg, Zwitserland, 13 mei 2008. 

B.P. ter Haar, presentatie van het paper (met Copeland), 'The Future Prospects of the European Social Model: the case of equal opportunities and employment policy', UACES Conference 'The Future of European Law & Policy', Birmingham, Verenigd Koninkrijk, 3-4 juli 2008.

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'The growing potential integration capacity of the acquis of the European Social Model', Onderzoeksdag Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 2008.

G.J.J. Heerma van Voss, inleiding op symposium scholing, Leiden, 16 december 2008

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Europese regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid’, lezing voor Masterstudenten Progresz, Hogeschool voor sociale zekerheid, De Meern, 5 juni 2008.

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'Aansprakelijkheid werkgever en werknemer', Masterclass arbeidsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Den Haag, 27 mei 2008.

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'Aansprakelijkheid werkgever en werknemer', Masterclass arbeidsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Rhoon, 27 mei 2008.

F. Koster, presentatie 'Schijnbare tegenstellingen in verzorgingsstaatonderzoek', SIG onderzoekersdag, Amsterdam, 1 december 2008.

F. Koster, presentatie 'Economische openheid, baanonzekerheid en de verzorgingsstaat. Nederland in vergelijkend perspectief', DANS, Den Haag, Tweede Workshop ESS, 13 november 2008.

F. Koster, presentatie 'Solidariteit tussen jong en oud, van jong en oud en van jong naar oud', Vakbond de Unie, Culemborg, 12 november 2008.

F. Koster, voordracht van het paper 'Globalization and insecurity', ISS World Congres, Boedapest, Hongarije, 26-30 juni 2008.

F. Koster, voordracht van het paper 'Have welfare state attitudes converged in Europe? A cross-national and longitudinal analysis', IIS World Congres, Boedapest, Hongarije, 26-30 juni 2008.

F. Koster, voordracht 'Globalisering, solidariteit en netwerken', La Red, Delft, 19 Juni 2008.

F. Koster, presentatie Economic openness, job insecurity, and the welfare state. A multilevel analysis in 25 European countries, Dag van de Sociologie, Leuven, België, 29 mei 2008.

F. Koster, voordracht van het paper 'Globalization, solidarity and the welfare state', UvT Seminar, Tilburg, 26 februari 2008.

H. Nijboer, presentatie van het paper ‘Free lunches for policymakers: Optimizing the design of Dutch welfare state institutions’, NAKE Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008.

H. Nijboer, presentatie ‘Sociale zekerheid: verzekeren of sparen?’, Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid, Studiemiddag, Utrecht, 22 oktober 2008.

H. Nijboer, posterpresentatie ‘Free lunches for policymakers: Optimizing the design of Dutch welfare state institutions’, Workshop on What is the behavioral in behavioral economics?, Trento, Italië, 5-6 June 2008.

M.C. Versantvoort, lezing over ‘Analysing time use variations using a life course perspective', Netspar, Tilburg, maart 2008.

O. van Vliet en F. Koster, presentatie van het paper 'Europeanisation and the Political Economy of Active Labour Market Policies', NIG Annual work conference, Enschede, 20-21 november 2008.

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Caminada en Goudswaard), 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU: Is There Convergence?', Nake Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008.

O. van Vliet en F. Koster, presentatie van het paper 'Europeanisation and the Political Economy of Active Labour Market Policies', 6th ESPAnet Annual Conference, Helsinki, Finland, 18-20 september 2008.

O. van Vliet en B. ter Haar, presentatie van het paper ‘The Face of Europe’s Active Labour Market Policy Agenda’, IAB International Conference, Nuremberg, Duitsland, 15-16 mei 2008.

O. van Vliet, presentatie van het paper ‘Convergence of Social Expenditures and Social Policies in the European Union’, ECPR Joint Sessions of Workshops, Rennes, Frankrijk, 11-16 april 2008.

2007

C.L.J. Caminada, voordracht ‘Financing the Welfare State’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 8 oktober 2007.

C.L.J. Caminada, presentatie van onderzoek (met De Kam) naar de 'Inkomensverdeling en de verdeling van de belastingdruk en sociale premies', Symposium Belasting met beleid, Universiteit Leiden / Ministerie van Financiën, Leiden, 26 juni 2007.

A. Eleveld, lezing over ‘Verzekeringen en discriminatie’, Jaarvergadering van het Verzekeringsrechtelijk Genootschap, Amsterdam, 19 oktober 2007.

A. Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario’s in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 10 oktober 2007.

A. Eleveld, presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens een expertmeeting naar aanleiding van een onderzoeksopdracht betreffende de verzekering van zwangerschap in de private verzekering, Utrecht, 8 maart 2007.

K.P. Goudswaard, inleiding over ‘De financiering van de sociale zekerheid in het licht van de vergrijzing’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 8 oktober 2007.

K.P. Goudswaard, coreferaat over ‘Individualisering, globalisering en solidariteit’, Symposium De Burcht, Amsterdam, 4 oktober 2007.

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper 'Fiscaal beleid, pensioenen en vergrijzing', Symposium Belasting met Beleid, Universiteit Leiden / Ministerie van Financiën, Leiden, 26 juni 2007.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Wordt het nog wat met de participatieplannen?', Themabijeenkomst Arbeidsvoorwaarden en het nieuwe regeerakkoord, Achmea, Utrecht, 13 juni 2007.

K.P. Goudswaard, actualiteitencollege 'Arbeidsmarkt en sociale zekerheid in het regeerakkoord', MKB Leergang Arbeidsvoorwaarden, De Meern, 19 april 2007.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Arbeidsmarkt: trends en beleid', Nationaal Arbeidsmarktdebat, Elsevier Congressen, Den Haag, 3 april 2007.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Samen Werken, maar hoe?', Invitational Conference, MarketConcern, Zeist, 22 maart 2007.

B.P. ter Haar, presentatie van het paper ‘The Legal dimension of Social Europe’, ESPANet Young Researchers Workshop on The European Social Model and Beyond, Göttingen, Duitsland, 6-8 december 2007.

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'Open Methods of Coördination: a new stepping stone in the international and European legal order', Conference New International Law, Conferentiehotel Soria Moria, Oslo, Noorwegen, 15-18 maart 2007.

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Sickness and Disability’, Congres Dutch Labour and Tax Law, RPMS Amsterdam, 8 november 2007.

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Topics sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, SZW-Academie, Den Haag, 18 september 2007.

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘De WIA’, Kantoor Wessel, Tiedeman & Stassen, Den Haag, 5 september 2007.

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Aansprakelijkheid werkgever en werknemer’, PAO-Maastricht, Maastricht, 22 juni 2007.

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Aansprakelijkheid werkgever en werknemer’, Kluwer specialisatiecursus, Arosa, 18 maart 2007.

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Re-integratie’, Congres Beroepsziekten en arbeidsongevallen, Elsevier, Den Haag, 15 maart 2007.

M. Kaeding, presentatie van het paper (met Anderson), 'Pension Systems in the EU: Variable Patterns of Influence in Italy, the Netherlands and Belgium', EUSA conference, Montreal, Canada, 17-19 mei 2007.

M. Kaeding, presentatie 'The European Parliament and the social dimension of globalization: The European Union Globalisation adjustment fund', Workshop on The EU and the Social Dimension of Globalization, Lissabon, Portugal, 1-3 maart 2007.

H. Nijboer, presentatie van het paper ‘De rol van de overheid bij individuele spaarsystemen in de sociale zekerheid’, Symposium Belasting met beleid, Universiteit Leiden / Ministerie van Financiën, Leiden, 26 juni 2007. 

M. Versantvoort, 'Studying time use variations using a life course perspective', paper prepared for the IATUR-2007 Conference, Washington D.C., USA, 18 oktober 2007, 22 p. 

O.P. van Vliet, presentatie van het paper (met Kaeding), ‘Globalisation, European Integration and Social Protection – Patterns of Change or Continuity?’, Annual Work Conference of the Netherlands Institute of Government, Tilburg, 8 november 2007.

O.P. van Vliet, presentatie van het paper 'Convergence of Social Policy in the European Union - Old and New Member States Compared', London School of Economics and Political Science, Londen, Verenigd Koninkrijk, 5-6 oktober 2007.

2006

C.L.J. Caminada, presentatie van het paper (samen met Goudswaard), 'Convergence of net social protection levels', 62e congres van het International Institute of Public Finance, Paphos, Cyprus, 30 augustus 2006.  
  
C.L.J. Caminada, 'Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving', oratie, Leiden, 27 januari 2006.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Naar een participatie van 80%', Conferentie over arbeidsparticipatie van vrouwen, Ministerie van SZW, Den Haag, 13 december 2006.

K.P. Goudswaard, lezing over 'Naar nieuwe vormen van sociale zekerheid', Delta Lloyd, Amsterdam, 20 november 2006.

K.P. Goudswaard, lezing over ‘Europese Unie: economisch én sociaal?’, Jubileumsymposium Sociaal Maandblad Arbeid, Amstelveen, 19 oktober 2006.

K.P Goudswaard, discussant paper 'Social security reform with heterogeneous agents and an aging Japan', 62e congres van het International Institute of Public Finance, Paphos, Cyprus, 30 augustus 2006.

K.P. Goudswaard, lezing 'Wordt het Nederlandse pensioenstelsel bedreigd?', seminar pensioenactualiteiten, Aecum Pensioenmanagement, Amersfoort, 23 juni 2006. 

K.P. Goudswaard, keynote lecture 'Recommendations on Dutch welfare state policies', Netspar/CPB/SER Conference Reinventing the Welfare State, The Hague, April 28, 2006.  

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'Beroepsziekten en Arbeidsongevallen', Elsevier, 16 maart 2006.

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'De nieuwe WAO', Congresorganisatie RPMS, 31 januari 2006.

M. Kaeding, presentatie over 'Transposition of EU legislation - some secrets revealed', EU-in-Leiden conference, University of Leiden, Leiden, december 2006.

B. van Riel, lezing over ‘SZW in Europa’, Den Haag, 16 mei 2006.

Overige publicaties en activiteiten (niet in de kern van, maar wel gelieerd aan het onderzoeksprogramma)

2013

K. Caminada en S. Veldhuizen, ‘Hervorming van het fiscale instrumentarium voor inkomensbeleid’, Liberaal Reveil, oktober 2013, pp. 162-168. 

G.J.J. Heerma, van Voss, bijdrage aan: ELLN, B. Waas (red),  Regulating the employment relationship in Europe: A guide to Recommendation No. 198, International Labour Office, Governance and Tripatism Department and European Labour Law Network (ELLN), Geneva: ILO, 2013.

G.J.J. Heerma, van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, 9e druk, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013, 337 p.

2012

B. Barentsen, annotatie kantonrechter ’s-Gravenhage 21 december 2011, JAR 2012/42 (geen aansprakelijkheid voor val op stoep voor kantoorpand werkgever melding)

B. Barentsen, annotatie Europees Hof voor de Rechten 13 maart 2012, (EHRC 2012/110 ouderdomspensioen en discriminatieverbod)

B. Barentsen, annotatie Gerechtshof Arnhem 27 maart 2012, JAR 2012/128 (aansprakelijkheid voor nierbekkenkanker; causaliteitsbewijs)

B. Burgoon, F. Koster and M. van Egmond. 'Support for redistribution and the paradox of immigration', Journal of European Social Policy, 28(3), pp. 288-304, 2012. 

K. Caminada en A.P. Ros (2012), ‘Belastingfaciliteiten’, in: C.A. de Kam en J.H.M. Donders (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2012, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 157-182.

M.A. García-Munõz Alhambra, B.P. ter Haar and A. Kun (2012), ' Dúctil en el interior; fuerte hacia el exterior. Un análisis de la naturaleza legal de los nuevos instrumentos de Derecho Laboral Internacional ', 18:1 Revista, Ius et Praxis, 2012, pp. 361-396.

G.J.J. Heerma, van Voss, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht (red. met F.J.L. Pennings), 3e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

G.J.J. Heerma van Voss & B.P. ter Haar, ‘Common Ground in European Dismissal Law’, European Labour Law Journal, 2012/3, pp. 215-229.

G.J.J. Heerma van Voss, 'De commissies van beroep in het bijzonder onderwijs in een zich wijzigende arbeidsrechtelijke omgeving', in: W.T.G. Dresscher e.a. (red.), Langzaam maar zeker. Maar wel zeker!, Opstellen over onderwijs- en arbeidsrecht, Brekelmansbundel, Utrecht: Algemene Onderwijsbond 2012, p. 267-272.

G.J.J. Heerma van Voss, Asser-serie deel 7-V*, Arbeidsovereenkomst, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Kosten van normalisering’. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2012/1.

2011

B. Barentsen, Annotatie Ktr. Lelystad 22 juli 2011, Uitspraken Sociale Zekerheid 2011/260 (1%-ziekmelding), 2011.

B. Barentsen, annotatie Europees Hof Europees Hof voor de Rechten 7 juli 2011, (zaak Stummer, pensioenrechten ex-gedetineerden (European Human Rights Cases), 3 oktober 2011.

A. Eleveld en B.P. ter Haar, 'Uittreksels Jurisprudentie Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2011, 260 p.

B.P. ter Haar, ‘Beloning in beweging: verslag van plenaire sessies’, in: Bundel Belonging in beweging, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2011.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, 'Kroniek van het sociaal recht', NJB, 2011, pp. 2299-2306.

G.J.J. Heerma van Voss, 'Inleiding Nederlands sociaal recht', Den Haag: Boom juridische uitgevers, 8e druk, 2011.

F. Koster, J. McQuinn, I. Siedschlag and O. van Vliet, 'Labour Market Models in the EU', NEUJOBS Special Report No. 1, Leiden University/ESRI, 2011.

2010

B. Barentsen, Bewerking commentaar in losbladige Kluwer-uitgave 'Arbeidsovereenkomst', art. 7:629 BW.

B. Barentsen, annotatie Europees Hof voor de Rechten 4 mei 2010, ECHR 2010.

J.D. Brilman en H. Nijboer, 'Het fiscale stelsel vanuit gedragseconomisch perspectief', Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 1, 2010, pp. 46-54.

K. Caminada, ‘Discussie: Toptarief te hoog of niet?’, De Aanslag 20(1), 2010, pp. 28-29.

C.L.J. Caminada en C.A. de Kam, ‘Op weg naar de volgende belastingherziening’, in: C.A. de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (red.), Miljardendans in Den Haag. Overheidsuitgaven en belastingen in analyse, Dreesforum 4, Sdu, Den Haag, 2010, pp. 221-248.

C.L.J. Caminada, ‘Bouwstenen van de Studiecommissie Belastingstelsel’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 42 (2), 2010, pp. 101-116.

A.C. Damsteegt, 'De Loonsanctie', annotatie bij CRvB 18 november 2009, nr. 08/4004, 08/4006 WIA, LJN BK3713, Tijdschrift Recht en Arbeid (rubriek actualiteit), 2010 nr. 2, p 26-28.

A.C. Damsteegt, 'Beleidsregel Boete werknemer 2010', Tijdschrift Recht en Arbeid, 2010, p. 28-30.

A.C. Damsteegt, Commentaar bij art. 15-21 en 30-41 WW,  Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren, Tijdelijke regeling buitentoepassingverklaring artikel 1, onderdeel f, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren, Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren, Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers, Regeling gelijkstelling weken, Besluit verlaagde wekeneis en arbeidsverledeneis WW en Wia, Besluit nadere regeling eindigen recht op uitkering werkloosheidswet, Besluit voorschotverstrekking WW 1999, Regeling herlevingstermijn WW, Uitkeringsreglement WW 2009, Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening, Beleidsregel terug- en invordering, Besluit beleid toetsing verblijfstitel in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Tekst en Commentaar socialezekerheidrecht, 2e druk, Kluwer: Deventer 2010. 

K.P. Goudswaard, A. van Selm, N. Achterberg en H. ten Berge, 'Een integrale hervorming van de woningmarkt', TPE-digitaal (Tijdschrift voor Politieke Economie), 4(2), 2010, pp. 56-72.

B.P. ter Haar, ‘Bedingen in de arbeidsovereenkomst in beweging: verslag van plenaire sessies’, in Bundel Bedingen in de arbeidsovereenkomst in beweging, Den Haag: Sdu Uitgevers bv, 2010, pp. 85-107.

G.J.J. Heerma van Voss e.a., ‘Begroot, schat, vergoed en bewonder: de begroting van de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding na 12 februari 2010’, TRA 2010, 47.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 775, 2010, pp. 944-953.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB, 2010, pp. 2199-2204. 

C.A. de Kam en C.L.J. Caminada, 'Fiscaal instrumentarium voor economisch herstelwerk', Socialisme & Democratie 67 (1/2), 2010, pp. 20-34. 

2009

B. Barentsen, annotatie Kantonrechter Haarlem 12 februari 2009, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2009/163.

B. Barentsen, annotatie Hof Leeuwarden 3 maart 2009, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2009/164.

B. Barentsen, annotatie Kantonrechter Heerlen 15 juli 2009, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2009.

A.C. Damsteegt, ‘De re-integratievisie een besluit’, Tijdschrift Recht en Arbeid (rubriek actueel), 2009, nr. 39, aflevering 4, pp. 26-28.

A.C. Damsteegt, Noot bij Centrale Raad van Beroep 11 maart 2009, Uitspraken sociale zekerheid, uitspraaknummer 2009/114 (schending informatieplicht. Herziening uitkering en boete).

G.J.J. Heerma van Voss, ‘De procedure in de onderneming voorafgaand aan ontslag’, hoofdstuk 5 in: M.S. Houwerzijl & S.S.M. peters (red.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van  de dienstbetrekking (bundel Asscher-Vonk), Serie Onderneming en recht, deel 50, Deventer: Kluwer 2009, p. 97-108.

G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, 7e druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2009, 333 p.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2009, 14(689), pp. 874-880.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2009, 34(1703), pp. 2189-2197.

F. Koster, H. Goudriaan and C. van der Schans, Shame and punishment. An international comparative study on the effects of religious affiliation and religiosity on attitudes to offending, European Journal of Criminology, 6(6), 2009, pp. 481-495.

L. van der Laan en M. Versantvoort (red.), Netwerken en regionale analyse, Eburon, Delft, 2009, 161 p.

H. Nijboer, 'Naar een brede stimulering van ondernemerschap', Weekblad Fiscaal Recht, 14 mei 2009, pp. 597-598.

L.G.M. Stevens en C.L.J. Caminada, ‘Mogelijkheden voor vernieuwend belastingbeleid’ in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2009, pp. 157-176.

M.P. Vink and O. van Vliet, 'Not Quite Crisp, Not Yet Fuzzy? Assessing the potentials and Pitfalls of Multivalue OCA', Field Methods 21(3), pp. 265-289.  

2008

B. Barentsen, annotatie HR 14 maart 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2008/112.

A.C. Damsteegt, ‘Aanzegging van functies en de bestuursrechtelijke traagheid’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2008, pp. 261-263.

A.C. Damsteegt, ‘De werkloze zelfstandige’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2008, pp. 164-166.

A.C. Damsteegt, ‘Het verwijtbaar werkloosheidscriterium in de praktijk’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2008, pp. 27-31.

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 4 juni 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2008/242 (Schending informatieplicht).

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 4 juni 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2008/243 (Inschrijving als werkzoekende. Buiten toepassing laten maatregelenbesluit).

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 22 februari 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2008/86 (CBBS-5. Intepretatiekader CBBS).

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 29 november 2007, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2008/26 (Profvoetballer).

A.C. Damsteegt, Commentaar bij art. 15-21 WW; Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid, en artikel 24, vijfde lid, WW 2006, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken, Besluit verlaagde wekeneis WW en Wet WIA en Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidwet in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Tekst & Commentaar socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 17-77; 167-204.

A.C. Damsteegt, Commentaar bij art. 16 WW in: P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten en E. Verhulp (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008.

J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada, 'De successiebelasting vanuit economisch perspectief', Weekblad Fiscaal Recht, 18 december 2008, pp. 1423-1429.

G.J.J. Heerma van Voss, Asser-serie deel 7-V*, Arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst en ondernemingsovereenkomst, Kluwer, Deventer, 2008.

G.J.J. Heerma van Voss (red.), Decent Work op de Agenda, Nederland en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 2008, 274 p.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Hoofdstuk 10. Maritieme verdragen’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Decent Work op de Agenda, Nederland en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, Ministerie SZW, 2008, pp. 207-258.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2008, 802, afl. 16, pp. 969-978.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2008, 1734, afl. 34, pp. 2137-2144.

G.J.J. Heerma van Voss, noot bij o.a. HR 11 april 2008 (Tarioui/Vendrig-IJsselstein B.V. en Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.), NJ 2008, 465 (arbeidsongeval, werkgeversaansprakelijkheid)

R.L.O. Linschoten, K.P. Goudswaard en J.A. Kamps, 'Verkeerd verbonden. Naar houdbare voorzieningen in de jeugdzorg', Taskforce AWBZ-zorg voor jeugd, Den Haag, 2008, 31 p.

B. van Riel, ‘Grenzen aan de interne markt?’, in:  F. Becker, M. Hurenkamp en M. Sie Dhian Ho (red.), WBS-Jaarboek 2008. Het ongemak van Europa, Amsterdam: Mets & Schilt / WBS, 2008, pp. 36-57. 

2007

C.L.J. Caminada en H. Vording, 'Belasting als beleidsinstrument', in: C.L.J. Caminada, A.H. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, 2007, pp. 1-14.

C.L.J. Caminada en C.A. de Kam, ‘Sleutelen aan de verdeling van de belastingdruk’, in: C.L.J. Caminada, A.H. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, 2007, pp. 303-321. 

A.C. Damsteegt, ‘Sollicitatieverplichting voorafgaande aan het recht op uitkering’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2007, pp. 138-140.

A.C. Damsteegt, ‘Eindiging arbeidsovereenkomst tijdens ziekte. Een benadelingsbehandeling?’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2007, pp. 265-268.

A.C. Damsteegt, Noot bij CRvB 18 juli 2007, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2007/229 (verzekeringsarts in opleiding).

A.C. Damsteegt Noot bij Rechtbank Roermond 20 juli 2007, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 2007/266 (verwijtbare werkloosheid na 1 oktober 2006).

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Ter Visie: Het grijze gebied van het arbeidsrecht’, SR, nr. 442007, pp. 191-192.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, Nederlands Juristenblad, 2007, pp. 761-772.

G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, 6e druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, 348 p.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, Nederlands Juristenblad, 2007, pp. 2200-2208.

G.J.J. Heerma van Voss (red.), S.R. Spoelder en V.J.A Sütő, Rapport Wetgevingsimplicaties Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag 2006, Leiden 2007.

G.J.J. Heerma van Voss (red.) en S.R. Spoelder, Rapport Medegelding Maritiem Arbeidsverdrag Nederlandse Antillen en Aruba 2006, Leiden 2007.

F. Häge and M. Kaeding, ‘Reconsidering the European Parliament’s Legislative Power: Formal vs. Informal Procedures’, Journal of European Integration 29(3), 2007, pp. 341- 361.

M. Kaeding, Better regulator in the European Union - Lost in translation or Full Steam ahead?, (proefschrift Leiden), Leiden University Press, 2007.

M. Vink and O. van Vliet, 'Not quite crisp, not yet fuzzy? Assessing the potentials and pitfalls of multi-value QCA', COMPASSS Working Papers, WP 2007-52, 29 p.

H. Vording en C.L.J. Caminada, 'Lastenverschuiving van overdracht naar bezit van een eigen woning', in: Y.E. Gassler (red.), De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader, Kluwer, Deventer, 2007, pp. 71-76.

2006

A.C. Damsteegt, ‘Het aangepaste CBBS’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2006, pp. 369-372.

K.P. Goudswaard en G.J.J. Heerma van Voss, ‘Handhaving in de sociale zekerheid’, in: F.C.M.A. Michiels en E.R. Muller (red.) Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, Kluwer, Deventer, 2006, pp. 639-652.

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NederlandsJuristenblad, 2006, pp. 1763-1770.

G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, 5e druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, 350 p. 

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NederlandsJuristenblad, 2006, pp. 497-506.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Stille revolutie in het arbeidstijdenrecht’, in: S. Klosse (red.) e.a., Arbeid en Gezondheid, Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming, HadGeers het geweten!, Maastricht 2006, p. 81-88.

G.J.J. Heerma van Voss, Annotatie bij CRvB 16 augustus 2006, USZ 2006/288-289 (recht op ziekengeld uitzendkracht).   

M. Kaeding, 'EU Transport Policy', in: C. Egenhofer, L. van Schaik, M. Kaeding, A. Hudson en J. Nunza Ferrer (red.), Policy Coherence for Development in the EU Council; Strategies for the Way Forward, Brussel: CEPS, 2006, pp. 113-116.

Overig

 • C.L.J. Caminada, Academic Partner Centraal Planbureau, sinds 2013.
 • C.L.J. Caminada, Lid Belastingcommissie Inkomstenbelasting en Toeslagen, 2012-2013.
 • C.L.J. Caminada, Extern lid Interdepartementale werkgroep presentatie en definitie koopkracht. Departementen SZW, Financiën, EZ, AZ, BZK en VWS, in nauwe samenwerking met Centraal Planbureau, en Centraal Bureau voor de Statistiek, Nibud en wetenschap, sinds 2013.
 • C.L.J. Caminada, Board of Governors of the Foundation of International Studies on Social Security (FISS), sinds 2010
 • C.L.J. Caminada, Country expert project European Commission on the role and impact of labour taxation (penvoerder: University Bocconi, Italië), 2010.
 • A. Eleveld en M.C. Versantvoort, Deelname expertsessie over de arbeidsparticipatie van vrouwen Directie Emancipatie, Afdeling Dagindeling en Levensloop, Project Tijdbeleid , Den Haag, 7 juni 2010
 • A. Eleveld, Rapporteur internationale dag Levenbachinstituut Seminar omtrent het boek van B.A. Hepple/B. Veneziani – The Transformation of Labour Law in Europe, Oxford: Hart Publisher, 2009.
 • K.P. Goudswaard, lid Klankbordgroep onderzoek langetermijnvisie pensioenen, Verbond van Verzekeraars, 2013
 • K.P. Goudswaard, lid SER Werkgroep Inzet van vermogen voor zorgarrangementen, 2012-2013
 • K.P. Goudswaard, schriftelijk Advies over de Wet Werken naar Vermogen, op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor SZW, 2012.
 • K.P. Goudswaard, Lid Begeleidingscommissie Onderzoeken Uitwerking Pensioenakkoord, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2011.
 • K.P. Goudswaard, wetenschappelijke evaluatie van 'Keuzes in kaart', analyse door het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma's politieke partijen, 2011.
 • K.P. Goudswaard, Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid Pensioenen t.b.v. Minister van SZW, 2009-2010.
 • K.P. Goudswaard, Lid SER-Commissie AOW-leeftijd, 2009.
 • K.P. Goudswaard, Lid Taskforce AWBZ Zorg voor Jeugd, Ministerie van Jeugd en Gezin en Ministerie van VWS, 2008.
 • K.P. Goudswaard, Lid Klankbordgroep Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, n.a.v. preadvies over intergenerationele solidariteit, 2008.
 • K.P. Goudswaard, Onafhankelijk deskundigenoordeel over de Beleidsdoorlichting Arbeid en Zorg, Ministerie van SZW, ten behoeve van de Tweede Kamer, 2006.
 • B.P. ter Haar, Rapporteur internationale dag Levenbachinstituut Seminar omtrent het boek van B.A. Hepple/B. Veneziani – The Transformation of Labour Law in Europe, Oxford: Hart Publisher, 2009.
 • B.P. ter Haar, Promovendilid OIA-opleidingscommissie van het Levenbachinstituut.
 • G.J.J. Heerma van Voss, Lid SER-Commissie Arbeid, onderneming en medezeggenschap.
 • G.J.J. Heerma van Voss, adviserend lid SER-Commissie Onderwijs en Arbeidsmarktvraagstukken, ten behoeve van het in 2011 verschenen SER-advies over baanbaanmobiliteit
 • G.J.J. Heerma van Voss heeft samen met collega prof. B. Waas uit Frankfurt het ‘European Labour Law Network’ (ELLN) opgericht. Dit netwerk heeft een studiegroep ingesteld die onderzoek doet naar een ‘Restatement’ van het Europese arbeidsrecht. In de studiegroep hebben arbeidsrechtdeskundigen uit alle EU- en EEA-lidstaten zitting. Het netwerk wordt gecoördineerd in Leiden en Frankfurt. Het ELLN houdt jaarlijks conferenties en bereidt een reeks boeken voor waarin de resultaten worden gepubliceerd. De Europese Commissie heeft het netwerk vanaf 2008 tot en met 2011 een subsidie toegekend van jaarlijks ruim 1,1 miljoen euro om als netwerk van experts van de Commissie te dienen op het gebied van het individuele en collectieve arbeidsrecht. Deze subsidie is vanaf 2012 verlengd, in beginsel voor wederom een periode van vier jaar voor een bedrag van bijna 1 miljoen euro per jaar. In dat kader worden de jaarlijkse seminars voor een groter publiek gehouden en wordt een website bijgehouden waarop maandelijks wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen in de lidstaten en de EU opc het gebied van het arbeidsrecht. In 2008 vond in Noordwijk een seminar plaats over ‘Crossborder mobility’, in 2009 in Bad Homburg (Duitsland) over ‘the employment contract’, in 2010 in Den Haag over ‘Labour Law during Crisis and Restructuring’, in 2011 in Frankfurt over ‘Dismissal and Employment protection met Ter Haar’, in 2012 in Den Haag over ‘Labour Law in a Greying Labour Market’. De aanwezigheid van het netwerk is ook van nut bij de organisatie van contacten in het kader van rechtsvergelijkend onderzoek voor het project Hervorming Sociale Zekerheid. Zie verder de website van het ‘European Labour Law Network’ www.labourlawnetwork.eu.
 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht 2012/2013, 10e druk, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2012 (eerdere drukken: 3e druk 2006, 4e druk 2007, 5e druk 2008, 6de en 7de druk 2009, 8e druk 2010, 9e druk 2011).
 • S.H. Thewissen en O. van Vliet, Nederlandse bijdrage aan een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen, naar de ontwikkeling van minimuminkomens en bijstandsuitkeringen in 25 Europese landen: ‘CSB Minimum Income Protection Indicators database’, 2012.
 • O.P. van Vliet en K.P. Goudswaard, Nederlandse bijdrage aan studie van het Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen, naar de ontwikkeling van minimum(bijstand)uitkeringen in 25 Europese landen, 2010. Onderzoeksproject Working Europe. Onder leiding van Beryl ter Haar en Olaf van Vliet hebben Leidse studenten het onderzoek
 • "Working Europe? European Coordination of the Labour Market in an Era of Crisis and Ageing" uitgevoerd. Er is een omvangrijke nieuwe database gemaakt van veranderingen in het nationale arbeidsmarktbeleid van een groot aantal EU-lidstaten voor de jaren 2005-2009. Deze database is veelbelovend voor toekomstig onderzoek; zie verder Werkplan 2012. Een eerste analyse van de data laat zien dat lidstaten daadwerkelijk beleidsveranderingen hebben doorgevoerd in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Dit is interessant, omdat eerdere studies uitwezen dat lidstaten zich hadden beperkt tot het overnemen van ideeën en doelstellingen en het bewijzen van lippendienst richting de Europese Commissie. Kortom, de bevindingen van de Leidse studenten duiden er mogelijk op dat de Europese initiatieven werken. Zo bezien lijkt het vertrouwen van Europese beleidsmakers in de Europese coördinatie om de economische situatie te verbeteren en de werkloosheid te bestrijden gerechtvaardigd.
  Publicatie: L. Berger, H. Dam, H. el Hajoui, A. Langman en R. Stel, m.m.v. B.P. ter Haar en O.P. van Vliet, Working Europe? European Coordination of the Labour Market in an Era of Crisis and Ageing, in Leiden University, Roosevelt Academyand VSNU, Student Research Conference 2010, p. 20-24 (Conferentiebundel).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.