Logo Universiteit Leiden.

nl en

Publicaties op het terrein van HSZ

Publicaties die zijn verschenen in het kader van dit onderzoeksproject (2006-2013).

Onderstaande publicaties en onderzoeksmemoranda zijn te downloaden via de profielpagina's van de individuele medewerkers van de afdelingen Economie en Sociaal recht.

Publicaties

2013

C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard, C. Wang, ‘Inkomensherverdeling door sociale uitkeringen en belastingen: een internationale vergelijking’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(3), pp. 111-134.

K. Caminada, ‘Inleiding: Inkomensverhoudingen’, TPEdigitaal 7(1), 2013, pp. 1-6.

A. Eleveld and O. van Vliet, ‘The Dutch welfare state: Recent reforms in social security and labour law’, Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2013, (accepted).

K.P. Goudswaard, 'Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel er in de toekomst uit?', Tijdschrift voor Openbare Financiën 45 (2), pp. 61-74.

K.P. Goudswaard, 'Het behoud van de solidariteit tussen jong en oud', Idee, 34(2), 2013, blz. 50-54. 
 
K.P. Goudswaard, 'Blijft het Nederlandse pensioenstelsel bijzonder?' in: R. Bijl et al (red.), Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2013, pp. 18-24.

K. Goudswaard, O. van Vliet, J. Been and K. Caminada, ‘Pensions and income inequality in old age’, CESifo DICE Report 4/2012, 2012/2013, pp. 21-26.

B.P. ter Haar and Paul Copeland, 'A Toothless Bite? The Effectiveness of the European Employment Strategy as a Governance tool', Journal of European Social Policies, 2013, (forthcoming).

B.P. ter Haar, 'De onzichtbare hand van Europea. De invloed van de Europese open methode van coördinatie op het Nederlandse werkgelegenheidsbeleid', Tijdschrift Recht en Arbeid, (2013)2, p. 5-10.

A.S. Kalwij, R.J.M. Alessie and M.G. Knoef, ‘Pathways to Retirement and Mortality Risk in the Netherlands’, European Journal of Population, 2013, 18 p.

M.G. Knoef, K.P. Goudswaard, K. Caminada en J. Been, 'Pensioeninkomens in de toekomst', Economisch Statistische Berichten, 13 december 2013, pp. 734-737.

M.G. Knoef, J. Been, R.J.M. Alessie, C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en A.S. Kalwij (2013), 'Measuring retirement savings adequacy: a multi-pillar approach in the Netherlands', Netspar Design Paper 25.

M.G. Knoef, R.J.M. Alessie and A.S. Kalwij, 'Changes in the income distribution of the Dutch elderly between 1989-2020: a dynamic microsimulation’, Review of Income and Wealth, 59(3), September 2013, pp. 460-485.

M.G. Knoef, J. Been, R.J.M. Alessie, C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en A. Kalwij, 'De toereikendheid van pensioeninkomens in Nederland; een meerpijlerbenadering', in: W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red), Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012/2013, pp. 83-116.

A.F. Rommelse (2013/2014), 'De arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat', proefschrift, Leiden, Leiden University Press.

O. van Vliet, M. Beblavy, K. Caminada, S. Domonkos, J. Drahokoupil, K. Goudswaard, F. Koster, L. Kureková, J. McQuinn, M. Münderlein, G. Murphy, M. Myant, and I. Siedschlag (2013), ‘Labour Relations and Modes of Employment', NEUJOBS Policy Brief D.6.6.

C. Wang, K. Caminada, and K. Goudswaard, ‘Income redistribution in 20 countries over time’, International Journal of Social Welfare (DOI: 10.1111/ijsw.12061).

M. Wilkens, M.G. knoef, J. Been, M. Gielen and D.J. van Vuuren, 'De toekomstige inkomenspositie van AOW’ers: drie scenario’s voor 2025', CPB Achtergronddocument, 13 september 2013.

2012

B. Barentsen en S.F. Sagel, ‘Kroniek van het sociaal recht’, Nederlands Juristenblad, 2012, pp. 2453-2463.

B. Barentsen, 'Bewerking commentaar art. 7:629 BW', in: L. Verburg (red.), Arbeidsovereenkomst, Kluwer, Deventer, 2012.

B. Barentsen, The wounded soldiers of bureaucracy, oratie Leiden, 28 september 2012.
K. Caminada, ‘Vormgeving van het (fiscale) inkomensbeleid’, De Aanslag 22(1), 2012, pp. 18-20.

K. Caminada, 'Vormgeving inkomensbeleid. Tijd voor meer realiteitszin en minder ambitie?, Sociaal Bestek nr. 10, 2012, pp. 22-23. 

K. Caminada, K.P. Goudswaard and C. Wang, ‘Disentangling Income Inequality and the Redistributive Effect of Taxes and Transfers in 20 LIS Countries Over Time’, LIS Working Paper Series 581, 2012. 

K. Caminada and K.P. Goudswaard, ‘The Relationship Between Alternative Measures of Social Spending and Poverty Rates’, The International Review of Business and Social Sciences 1(5), (Annex: Data and Sensitivity Analysis click here), 2012, pp. 8-25. 

K. Caminada, K. Goudswaard and F. Koster, 'Social income transfers and poverty: A cross-country analysis for OECD countries', International Journal of Social Welfare, 21(2), (doi: 10.1111/j.1468-2397.2011.00815.x), 2012, pp. 115-126.

K. Caminada en O. van Vliet, 'Nederlandse werkloosheidsuitkering nog altijd riant', Me Judice , 23 januari 2012.

A. Eleveld, 'A critical perspective on the reform of Dutch social security law. The case of the life course arrangement', dissertation, Leiden University Press, Leiden, 2012.

A. Eleveld, 'Arbeidsplicht, rechtvaardigheid en de grondslagen van het socialezekerheidsrecht', Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 41 (1), 2012, pp. 28-43.

A. Eleveld, 'The role of rhetoric and affect in policy changes: the case of Dutch life course policy', Critical Policy Analysis, 6 (3), pp. 2012, pp. 245-266.

A. Eleveld en S. Heeger-Hertter, 'Verplicht sparen voor verlof', Socialisme & Democratie, 69 (1/2), 2012, pp. 93-101.

A. Eleveld, 'De veranderde bijstandswetgeving in het licht van het internationale recht', Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 4 (5), 2012, pp. 24-26.

K.P. Goudswaard (2012), 'Wet Werken naar vermogen zal onvoldoende gaan werken', MeJudice, 21 maart 2012.

K.P. Goudswaard, 'Solidariteit tussen generaties vraagt om hervorming van de sociale zekerheid',  in: J.J. van Dijk, R. Gradus en M. Neuteboom, Solidariteit in crisis, Christen Democratische Verkenningen, Boom Uitgeverij, Amsterdam, 2012, pp. 54-61.

K. Gerxhani and F. Koster (2012), 'I am not alone: Understanding public support for the welfare state', International Sociology, 27(6), pp. 768-787. 

B.P. ter Haar, Open Methods of Coördination.An analysis of its meaning for the development of a social Europe, dissertation Leiden University, Amsterdam, 2012.

B.P. ter Haar and A. Eleveld, 'A right to care? Unpaid work in European employment law’. Book review, European Law Journal 18 (4), 2012, pp. 603-605. 

G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 3e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar artikelen 42-44 WW’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 3e druk Kluwer, Deventer, 2012.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 3e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Besluit Loondagen Werkloosheidswet en wet WIA’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 3e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

G.J.J. Heerma van Voss, 'Kosten van normalisering', Tijdschrift Recht en Arbeid, 2012 (1), pp. 3-4.

A.S. Kalwij, R.J.M. Alessie en M.G. Knoef, 'The Association between Individuals Income and Remaining Life Expectancy at the Age of 65 in the Netherlands', Demography, online first, 14 September 2012.

M.G. Knoef, R.J.M. Alessie en A.S. Kalwij, 'De inkomensverdeling en levensverwachting van ouderen', Netspar Design Paper 8, 2012.

F. Koster (2012), 'Sociality in diverse societies. A regional analysis across European countries', Social Indicators, 23 p.

F. Koster and M. Fleischmann (2012) 'Labour market transitions in Europe: A multilevel analysis of age cohorts and institutions across 13 countries', NEUJOBS Working Paper No. D6.5, Leiden University and Erasmus University Rotterdam, 20 p.

F. Koster and M.E. Kaminska (2012), 'Welfare state values in the European Union 2002-2008. A multilevel investigation of formal institutions and individual attitudes', Journal of European Public Policy, 19(6), pp. 900-920.

H. Nijboer and B. Boon, 'Pension contract design and free choice: Theory and practice', Netspar Panel Paper 27, 2012, 73 pp.

J. Paetzold and O. van Vliet (2012), 'Convergence without hard criteria: Does EU soft law affect domestic unemployment protection schemes?’, Working Papers in Economics and Finance No. 2012-09, University of Salzburg, 32 p. (also published as Department of Economics Research Memorandum 2012.03, Universiteit Leiden;  and as Salzburg Papers on European Integration 02/2012 ). 

O. van Vliet, K. Caminada and K. Goudswaard, 'The Political Economy of Labour Market Policies in Western and Eastern European Countries', NEUJOBS Working Paper D6.3, Leiden University, 2012, 40 p.

O. van Vliet, 'Zijn linkse partijen te vertrouwen in tijden van hoge werkloosheid?', Me Judice, 7 september 2012. 

O. van Vliet, J. Been, K. Caminada and K. Goudswaard, 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', International Journal of Social Welfare, vol. 21, no. 4(s1), 2012, pp. S8-S21.

O. van Vliet en H. Nijboer, 'Flexicurity in the European Union: Flexibility for Outsiders, Security for Insiders', Department of Economics Research Memorandum 2012.02, Universiteit Leiden, 2012, 18 p.

O. van Vliet, ‘Politieke partijen en werkloosheidsuitkeringen’, Economisch Statistische Berichten, jrg. 97, nr. 4647, 2012, pp. 672-675.

O. van Vliet and K. Caminada, ‘Unemployment replacement rates dataset among 34 welfare states 1971-2009: An update, extension and modification of Scruggs’ Welfare State Entitlements Data Set’, NEUJOBS Special Report, No. 2, Leiden University, 2012.

C. Wang, K. Caminada, and K. Goudswaard,‘The redistributive effect of social transfer programs and taxes: a decomposition across countries’, International Social Security Review 65(3), 2012, pp. 27-48.

2011 

M. Antonio Garcia-Munoz Alhambra, B.P. ter Haar and A. Kun, 'Soft on the Inside, Hard on the Outside: An Analysis of the Legal Nature of New Forms of International Labour Law', The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Kluwer Law International BV, 2011, pp. 337-363. 

B. Barentsen, Opstellen en bewerking commentaar Wet Wajong, Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (Sdu): art. 1:4, 2:12, 3:2, 3:3, 3:4, 3:7, 3:8, 3:9, 3:11, 2011.

L. Bovenberg, J. Frijns, K. Goudswaard en Th. Nijman, 'Sociale partners zetten grote stappen op weg naar robuust pensioenstelsel, Me Judice, jrg. 4, 24 juni 2011.

K. Caminada and M. Martin, 'Differences in Anti-Poverty Approaches Between Europe and The United States: A Cross-Atlantic Descriptive Policy Analysis', Poverty & Public Policy, vol. 3, Issue 2, Article 3, 2011, pp. 1-17.

A. Eleveld, Configuraties van liberale governmentality. Een vergelijking van het discours rond de Armenwet en het levensloopdiscours, Krisis Tjdschrift voor Actuele Filosofie, nr. 2, 2011, pp. 31-45.

A. Eleveld en M.C. Versantvoort, ‘Gelijkheid of economische groei? Interpretatieve frames in het emancipatiebeleid tussen 1992 en 2007’, Tijdschrift voor Beleid en Maatschappij 38(3), 2011, pp. 283-300.

A. Eleveld, 'Botsende denkcategorieën en de teloorgang van de levensloopregeling', Tijdschrift Recht en Arbeid, 3(2), 2011, p. 5-11.

R. Euwals, M.G. Knoef en D. van Vuuren, The Trend in Female Labour Force Participation. What to Expect for the Future?. Empirical Economics, 40 (3), 2011, 729-753.

K.P. Goudswaard, 'Zet het pensioenakkoord de arbeidsverhoudingen op scherp?', Tijdschrift Conflicthantering, nr. 8, 2011, pp. 12-16.

K.P. Goudswaard, 'Op hoeveel pensioen kunnen we straks nog rekenen?', Ars Aequi, december 2011, pp. 905-910.
K.P. Goudswaard, 'Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?', in: Solidariteit en sociale zekerheid, SVB Cahier, Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen, 2011, pp. 49-53.

K.P. Goudswaard, 'De pensioenleeftijd in beweging', Jaarverslag Instituut Gak, 2011, blz. 5-8.

K.P. Goudswaard,  'Na de WAO moet ook de Wajong anders', website Sociale Vraagstukken; sociale denkers in debat, 2011.

K.P. Goudswaard, 'Hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen', in: G. Jehoel-Gijsbers (red.), Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt', Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2011, pp. 21-29.

B.P. ter Haar and P. Copeland, 'EU Youth Policy: A Waterfall of Softness', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2011.02, Universiteit Leiden, 21 p.

D.A. Hollanders and F. Koster (2011), 'The greying of the median voter. Aging and the politics of the welfare state in OECD countries', Netspar Working Paper. DP 01/2011-003. 

M. Knoef, H. Adriaens en J. Nelissen, 'Vitaliteitsregeling zal vooral gebruikt worden voor deeltijdpensioen',  Me Judice, 30 november 2011.

M.G. Knoef en P. Kooreman, ‘Informele zorg en interacties tussen broers en zussen’, Economisch Statistische Berichten, oktober 2011, 96(4620), pp. 602-605.

M.G. Knoef, Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health, PhD thesis, Tilburg University, 2011.

M.G. Knoef and P. Kooreman, ‘The effects of cooperation; A structural model of siblings caregiving interactions’, Netspar discussion paper 05/2011-046, 2011.

M. Martin and K. Caminada, 'Welfare Reform in the US: A Policy Overview Analysis', Poverty & Public Policy, 3(1), 2011, Article 8, pp. 1-38. 

A.F. Rommelse, 'Een geschiedenis van het arbeidsongeschiktheidsbeleid in Nederland’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2011.01, Universiteit Leiden, 152 p.

O. van Vliet, J. Been, K. Caminada and K. Goudswaard, 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2011.04, Universiteit Leiden, 29 p.

O. van Vliet, J. Been en K. Goudswaard, 'Pensioenhervormingen, inkomensongelijkheid en armoede onder ouderen internationaal vergeleken', TPEdigitaal (Tijdschrift voor Politieke Economie), 5(2), 2011, pp. 5-19.

O. van Vliet and F. Koster (2011), 'Europeanisation and the Political Economy of Active Labour Market Policies', European Union Politics 12(2), 2011, pp. 217-239.

O. van Vliet, Convergence and Europeanisation: The Political Economy of Social and Labour Market Policies, dissertation, 2011, Leiden, Leiden University Press.

C. Wang and K. Caminada, 'Disentangling income inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in 36 LIS countries', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2011.03, (also published as LIS Working Paper #567).

2010

B. Barentsen, Opstellen en bewerking commentaar Wet Wajong, Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (Sdu): art. 1:4, 2:12, 3:2, 3:3, 3:4, 3:7, 3:8, 3:9, 3:11, 2010.

G. Boender, L. Bovenberg, J. Frijns, K. Goudswaard, F. van der Lecq, Th. Nijman, J. van der Poel en C. de Vries, 'Maak werk van nieuw pensioencontract', Me Judice, jrg. 3, 3 november 2010.

K. Caminada and K.P. Goudswaard, ‘How well is social expenditure targeted to the poor?', in: P. Saunders and R. Sainsbury (eds.), Social Security, Poverty and Social Exclusion in Rich and Poorer Countries, International Studies on Social Security, volume 16, Intersentia, Mortsel, Belgium, 2010, pp. 97-112. 

K. Caminada, K.P. Goudswaard and O. van Vliet, 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU: Is there Convergence?', Journal of Common Market Studies, vol. 48, nr. 3, 2010, pp. 529-556. 

K. Caminada, K.P. Goudswaard and F. Koster, 'Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2010.01, Universiteit Leiden, 41 p.

J. Draxler and O. van Vliet, ‘European Social Model: No Convergence From the East’, Journal of European Integration, vol. 32, no. 1, 2010, pp. 115-135. 

B.P.S van Eck and A. Eleveld, ‘Employment Equity in South Africa: The Socio-Political Realities And Legal Theoretical Justification’, in: T. Canbolat (ed.), Essays in Honor of Prof. Dr. Ali Güzel, Beta Basim, Istanbul, 2010, pp. 207- 230.

A. Eleveld, Government through Freedom: The Technology of the Life Course Arrangement, in F. Dominello (ed.), State Power and the Legal Regulation of Evil, Inter-Disciplinary Press, Freeland, Oxfordshire, 2010, pp 127-136.

A. Eleveld en K. Hermans, ‘Nieuwe richtlijn gelijke behandeling zelfstandigen,’ TRA, nr. 11, november 2010, pp. 34-36.

K.P. Goudswaard, 'Op de plaats rust', Tijdschrift voor Openbare Financiën 42 (4), 2010, pp. 234-238.

K.P. Goudswaard, 'Sociale zekerheid: bezuinigen of hervormen?', in: C.A. de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (red.) Miljardendans in Den Haag, Dreesforum 4, Sdu, Den Haag, 2010, pp. 169-184.

K.P. Goudswaard, 'De Nederlandse levensloopregeling: ervaringen en lessen', Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2009 (verschenen in 2010), 51(4), 2010, pp. 727-740. Dit artikel is ook in een Franse versie gepubliceerd, 'Le regime Neerlandais du parcours de vie: experiences et enseignements', in Revue Belge de Securite Sociale.

K.P. Goudswaard , 'Mogelijkheden voor een houdbaar pensioenstelsel', Economisch Statistische Berichten, 9 juli 2010, pp. 436-437.

K.P. Goudswaard en K. Caminada, ‘Een economische kijk op leven lang leren’, Bestuurskundige Berichten, juli 2010, pp. 12-15.

K.P. Goudswaard, ‘Brede heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 42 (2), 2010, pp. 92-100.

K.P. Goudswaard, R.M.W.J. Beetsma, Th. E. Nijman en P. Schnabel, 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Rapport van de Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, Den Haag, 2010, 34 p.

K.P. Goudswaard and K. Caminada, 'The redistributive effect of public and private social programs: a cross-country empirical analysis', International Social Security Review, vol. 63, no. 1, 2010, pp. 1-19.

Haar, Beryl P. ter, 'The growing potential integration capacity of the acquis of the European Social Model', European Integration online Papers (EIoP), vol. 13, art. 26, 2010, online available.

B.P. ter Haar and P. Copeland, 'What are the Future Prospects for the European Social Model? An Analysis of EU Equal Opportunities and Employment Policy', European Law Journal, vol. 16, no. 3, 2010, pp. 273-291. (Annex)

G.J.J. Heerma van Voss, Commentaar artikelen 42-44 WW, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2010, pp. 145-160.

G.J.J. Heerma van Voss, Besluit Loondagen Werkloosheidswet en wet WIA, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2010, pp. 319-321.

G.J.J. Heerma van Voss, Commentaar Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2010, pp. 369-373.

D.A. Hollanders en F. Koster. 'The greying of the median voter. Aging and the politics of the welfare state in OECD countries', AIAS Working Paper 98, Universiteit van Amsterdam, 39 p.

C.A. de Kam en C.L.J. Caminada, 'Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek. Essay op verzoek van de Studiecommissie Belangstelsel', in: Studiecommissie belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel, Den Haag: z.u., 2010, pp. 213-215.  

F. Koster, 'Welfare state attitudes and economic integration in the EU, 1992-2002. A multilevel investigation across 24 countries', Policy & Politics, vol. 38, no. 2, 2010, pp. 179-195.

M.C. Versantvoort, ‘How work affects care - A comparative analysis for the Netherlands, Norway, and the United States’, in: Taskforce Part-Time Plus (ed.), 24orMore – increasing female labour participation, Den Haag: Taskforce Part-Time Plus, 22 p.  

M.C. Versantvoort, 'Betaalde arbeid en zorg voor kinderen; concurrerend of complementair?', Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26(1), 2010, pp. 26-36.

O. van Vliet, 'Pension Reforms and the Political Economy of the Welfare State', Journal of European Integration, 32(4), 2010, pp. 413-419.

O. van Vliet, 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social and Labour Market Policies', Journal of European Integration, vol. 32, no. 3, 2010, pp. 269-290.

2009 

B. Barentsen, 'Commentaar art. 5, 6a, 6b, 7, 8, 9a, 10 en 11 Wajong', in: B. Barentsen (eds), Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid - Arbeidsongeschiktheid (online database), 2009.

B. Barentsen, 'Commentaar art. 7:628 BW' (loondoorbetaling bij ziekte), in: G.J.J. Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst, Kluwer, Deventer, 2009.

B. Barentsen, 'Commentaar art. 7:629a' (loondoorbetaling bij ziekte), in: G.J.J. Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst, Kluwer, Deventer, 2009. 

P. de Beer and F. Koster, 'Sticking together or falling apart: Solidarity in an era of individualization and globalization ', Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.

K. Caminada and K. Goudswaard, 'Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other OECD Countries', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.02, Universiteit Leiden, 33 p.

K. Caminada and K.P. Goudswaard, 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. A Descriptive Analysis', Poverty & Public Policy, Vol. 1, Iss. 2, Article 5, 2009, 1-51.

A.C. Damsteegt & P.S. Fluit, ‘De jurisprudentie van de Centrale Raad over het nieuwe verwijtbaarheidcriterium in de WW’, Tijdschrift Recht en Arbeid (rubriek verdieping), 2009, afl. 11, p. 5 t/m 10.

A. Eleveld, 'Government through Freedom: The Technology of the Life Cycle Arrangement', in: W. Zeydanlıoğlu and J. T. Parry, Rights, Citizenship & Torture: Perspectives on Evil, Law and the State, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2009, pp. 167-189.

K.P. Goudswaard, 'De toekomst van de volksverzekeringen', in: Zicht op zekerheid, Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen, 2009, pp. 59-64.

K.P. Goudswaard, 'Verder met Bakker?', Idee, jrg 30 (nr. 2), april 2009, pp. 34-39.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada, ‘Het belang van scholing’, Tijdschriftvoor Openbare Financiën, nr. 1, 2009, pp. 45-71.

K.P. Goudswaard, 'Inspelen op vergrijzing', AE Consultancy, februari 2009, pp. 1-8.

Haar, Beryl P. ter. 'The growing potential integration capacity of the acquis of the European Social Model', European Integration online Papers (EIoP), Vol. 13 (2009), Art. 26, 2009, 31 p.

G.J.J. Heerma van Voss & M. Kullmann, 'Das arbeitsverhältnis: Infragestellung des binären Modells?', KritV, 2009, pp. 378-399.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘De gemiste kansen van de nieuwe aanbevelingen’, NJB, 4 (179), 2009, pp. 236-237.

F. Koster, 'Risk management in a globalizing world. An empirical analysis of individual preferences in 26 European countries', International Social Security Review 62(3), 2009, pp. 79-98.

F. Koster, 'The welfare state and globalisation: down and out or too tough to die?', International Journal of Social Welfare 18(2), 2009, pp. 153-162.

F. Koster, 'Economische openheid, baanonzekerheid en de verzorgingsstaat', in: H.B.G. Ganzeboom en M. Wittenberg (red.), Nederland in vergelijkend perspectief. Proceedings Tweede Nederlandse Workshop European Social Survey - 13 november 2008, Aksant, Amsterdam, 2009, pp. 17-36.

Megan Martin and Koen Caminada, 'Welfare Reform in the United States. A descriptive policy analysis'. Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.03, Universiteit Leiden, 30 p.

H. Nijboer, 'De zachte hand in de sociale zekerheid', Socialisme & Democratie, 66(3), 2009, pp. 45-51.

F.J.L. Pennings & A.C. Damsteegt, 'De werkloosheidwet', Kluwer, Deventer, 2009, 340 p.

E.H.M. Ponds en B. van Riel, 'Sharing risk: The Netherlands’ new approach to pensions', Journal of Pension Economics and Finance 8, 2009, pp. 91-105 (published online by Cambridge University Press, 28 mei 2008).

M. Versantvoort, 2009, 'Minder vrouwen aan de top door gezinsvriendelijk beleid', Me Judice, jaargang 2, oktober 2009, 6 p.

M. Versantvoort, ‘Afstemming van arbeid en zorgtijd in stad en land’, in: L. van der Laan en M. Versantvoort (red.), Netwerken en regionale analyse, Eburon, Delft, 2009, pp. 87-94.

M.C. Versantvoort en K.P. Goudswaard, 'Sociale zekerheid voor kinderen', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2009, pp. 43-70.

M. Versantvoort, 'Complementariteit in arbeid- en zorgtijd', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.01, Universiteit Leiden, 18 p.

O. van Vliet, 'De Crisisbegroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Laveren tussen Schatkist en Arbeidsmarktbeleid', Tijdschrift voor Openbare Financiën 41(5), 2009, pp. 266-274.

2008

K.M. Anderson en M. Kaeding, 'Pension systems in the European Union: Variable patterns of influence in Italy, the Netherlands and Belgium', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.04, Universiteit Leiden, 17 p.

B. Barentsen, ‘Scholing en arbeidsongeschiktheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 257-280.

B. Barentsen, ‘Commentaar bij art. 4-6, 43-63 WIA en Beleidsregels buiten toepassing laten van arbeidsongeschiktheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Tekst & Commentaar socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008.

C.L.J. Caminada en K. Goudswaard, 'Revenue Effects of Tax Facilities for Pension Savings', Atlantic Economic Journal 36(2), 2008, pp. 233-246.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en O. van Vliet, 'Patterns of welfare state indicators in the EU: Is there convergence?', ResearchMemorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.06, Universiteit Leiden, 22 p.

K. Caminada en K.P. Goudswaard, ‘Effectiveness of poverty reduction in the EU. A descriptive analysis’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.07, Universiteit Leiden, 51 p.

A.C. Damsteegt, ‘Scholing en werkloosheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 231-256.

A. Eleveld, 'Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid', Sociaal Maandblad Arbeid, nr. 7/8, juli/augustus 2008, pp. 313-317.

A. Eleveld, 'Levensloopregeling en scholing: 'bestuur door vrijheid'?', in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 281-292.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada, ‘Scholing en sociaal-economisch beleid’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 7-41.

K.P. Goudswaard en K. Caminada, 'The redistributive impact of public and private social expenditure', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.05, Universiteit Leiden, 16 p.

K. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociaal sparen als hervormingsoptie', Economisch Statistische Berichten, 16 mei 2008, pp. 294-297.

K.P. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociale zekerheid: van verzekeren naar sparen?', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2008, Sdu, Den Haag, 2008, pp. 39-57.

B.P. ter Haar, 'Open Methods of Coördination: a new stepping stone in the legal order of international and European relations', 77Nordic Journal of International Law, 2008, pp. 235-251.

B.P. ter Haar, 'The true raison d'être of the open method of coordination', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.03, Universiteit Leiden, 11 p.

B.P. ter Haar, ‘Scholing en Europees beleid: een levenlang leren voor werk’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 43-65.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Behoorlijkheid bij het deskundigenoordeel van het UWV’, TRA(1), 2008, pp. 3-4. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Alternatieven voor de ontslagvergoeding’, in: E. Verhulp e.a., Ontslagvergoedingen in beweging, Sdu, Den Haag, 2008, pp. 91-103. 

G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het Sociaal Recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, 315 p.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Naar een algemeen recht op en algemene plicht tot scholing’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 295-311.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Life-long-learning as an Individual Social Right’, in: F. Pennings, Y. Konijn en A. Veltman (red.), Social Responsibility in Labour Relations, European and Comparative Perspectives, Liber amicorum for Teun Jaspers, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 119-130.

G.J.J. Heerma van Voss (red.) en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 828 p.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar artikelen 42-44 WW’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 124-133.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 269-273.

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregeling van het arbeidsrecht’, ArbeidsRecht, nr. 40, 2008, pp. 15-23.

M. Kaeding, Necessary conditions for effective transposition of EU legislation across member states, Policy & Politics 36(2), april 2008, pp. 261-281.

M. Kaeding, In search of better quality of EU regulations for prompt transposition: The Brussels perspective, European Law Journal 14(5), september 2008, pp. 583-603.

F. Koster and J.P. Bruggeman, 'The institutional embeddedness of social capital. A multilevel investigation across 24 European countries', Policy & Politics 36(3), 2008, pp. 397-412.

F. Koster, 'The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries', International Journal of Social Welfare 17(4), 2008, pp. 291-300. 

F. Koster, 'Globalisering is geen natuurramp', Socialisme & Democratie, 65(12), 2008, pp. 53-56.

H. Nijboer en M.C. Versantvoort, ‘Aanpassen kinderopvangtoeslag is geen sinecure’, Tijdschrift voor Politieke Ekonomie - Digitaal, vol. 2 (4), 2008, pp. 7-26.

H. Nijboer en K.P. Goudswaard, 'Het kabinet strandt bij het eerste spoor', Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, 2008, pp. 149-159.

B. van Riel en E.H.M. Ponds, 'Sharing risks: The Netherlands’ new approach to pensions', Journal of Pension Economics and Finance, published online by Cambridge University Press, 28 mei 2008.

M. Versantvoort en K. Caminada (2008), 'Verklaring gebruik doelgroepen levensloopregeling ontbreekt nog', Economisch Statistische Berichten, 22 februari 2008, p. 126.

M. Versantvoort, 'Studying time use variations in 18 countries applying a life course perspective', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.01, Universiteit Leiden, 14 p.

M. Versantvoort, 'Time use during the life course in the USA, Norway, and the Netherlands: a HAPC-analysis', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.02, Universiteit Leiden, 30 p.

M. Versantvoort, 'Streven naar het Scandinavische model? Effecten van ouderschapsverlof op de arbeidsmarktpositie van vrouwen', Tijdschrift voorArbeidsvraagstukken 24(2), 2008, pp. 189-207.

O. van Vliet (2008), Book review of 'Revue Française des Affaires Sociales, special English edition, Social Welfare Reforms in Europe: Challenges and Strategies in Continental and Southern Europe', (La Documentation Française, Paris, 2006), Journal of European Social Policy 18(1), 2008, pp. 108-109.

O. van Vliet (2008), 'Methode van Open Coördinatie: De Invloed van Europees Sociaal Beleid', Beleid en Maatschappij 35(1), 2008, pp. 63-67.

2007

C.L.J. Caminada, 'Inkomensbeleid', Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), 2007, pp. 1-6.

C.L.J. Caminada en K. P. Goudswaard, 'Herverdeling door het stelsel van sociale zekerheid in de jaren negentig', in: A. Jacobs en F. Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Uitgeverij Paris, Zutphen, 2007, pp. 213-226.

A. Eleveld, 'Arbeidsongeschiktheid en zwangerschap in de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering', Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 2007-03, pp. 119-125.

A. Eleveld, 'Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandig werkenden', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.01, Universiteit Leiden, 62 p.

K.P. Goudswaard, 'Is de vergrijzing erg?', AE Communicatie, 27 februari 2007, pp. 2-8.

K.P. Goudswaard, 'Fiscalisering als symbool’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), 2007pp. 1-5.

K.P. Goudswaard, 'Hoe kansrijk is het participatiebeleid?’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(2), 2007pp. 1-8.

K.P. Goudswaard, ‘Fiscaal beleid, pensioenen en vergrijzing’, in: C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, 2007, pp. 221-232.

M. Kaeding, 'Administrative Convergence Actually - An Assessment of the European Commission's Best Practices for Transposition of EU Legislation in France, Germany, Italy, Sweden and Greece', Journal of European Integration 29(4), 2007, pp. 425-445.

H. Nijboer, ‘De rol van de overheid bij individuele spaarsystemen in de sociale zekerheid’, in: C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, 2007, pp. 87-103.

H. Nijboer, 'A Social Europe: Political Utopia or Efficient Economics? An assessment from a public economic approach', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.02, Universiteit Leiden, 113 p.

B. van Riel en E.H.M. Ponds, ‘Sharing risk: The Netherlands’ new approach to pensions’, Centre for Retirement Research at Boston College Policy brief nr. 7-5, april 2007, Centre for Retirement Research at Boston College, p. 1-6.

B. van Riel en E.H.M. Ponds, 'The recent evolution of pension funds in the Netherlands: The trend to hybrid DB-DL plans and beyond', Centre for Retirement Research at Boston College Working paper 2007-9, april 2007, 32 p.

M. Versantvoort en K. Caminada, 'Reactie op: Levensloopregeling heeft potentie', Economisch Statistische Berichten, 21 december 2007, p. 796.

M. Versantvoort, 'Ouderschapsverlof; carrièrestop of -stap? Een schets van de sociaal-economische effecten van verlof en de beleidsmatige dilemma’s die daaruit volgen', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.03, Universiteit Leiden, 21 p. 

O. van Vliet en M. Kaeding, ‘Globalisation, European Integration and Social Protection – Patterns of Change or Continuity?’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.04, Universiteit Leiden, 22 p.

2006

C.L.J. Caminada, 'Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving', oratie, 27 januari 2006.

C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard, 'Wat levert levensloop op?' in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, Deel 1, De wetenschap, Kluwer, Deventer, 2006, pp. 133-144.     

A.C. Damsteegt, 'De werkloosheidswet anno 2007', reeks Actualiteiten sociaal recht nr. 23, Kluwer, Deventer, 2006, 175 p.

A. Eleveld, 'Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten in Europees perspectief', Sociaal Maandblad Arbeid, nr. 6, juni 2006, pp. 258-267.

C.A. de Kam en K.P. Goudswaard, 'Sociale zekerheid en arbeidsmarkt', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2006, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2006, pp. 35-56.

K.P. Goudswaard, 'How to cover the time risk?', in: F. Koster (red.), Shifting Responsibilities, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, Amsterdam, 2006, pp. 63-66.

K.P. Goudswaard, ‘De Europese Unie: economisch én sociaal?’, Sociaal Maandblad Arbeid, nr. 10, oktober 2006, pp. 408-414.

K.P. Goudswaard, 'Kan de levensloopregeling slagen?', Economenblad 29(1), april/mei 2006, pp. 10-11.

K.P. Goudswaard en K. Caminada, ‘Het profijt van levensloop’, Economisch Statistische Berichten, 17 november 2006, pp. 598-600.

K.P. Goudswaard, K. Caminada en H. Vording, 'Financing the Welfare State', Tax Notes International 42(8), 22 mei 2006, pp. 731-737. 

K.P. Goudswaard en Ph. de Jong, ‘Sociale zekerheid in macro-perspectief’, in: M. Herweijer e.a. (red.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester, Kluwer, Deventer, 2006, pp. 33-46.

G.J.J. Heerma van Voss en S. Klosse, ‘Arbeidsrechtelijke sociale zekerheid: wat is dat eigenlijk?’, in: M. Herweijer,  G.J. Vonk en W.A. Zondag (red.), Sociale Zekerheid voor het oog van de meester, Kluwer, Deventer, 2006, pp. 159-174.

M. Kaeding, C. Egenhofer, L. van Schaik, M. Kaeding, A. Hudson en J. Nunez Ferrer, Policy Coherence for Development in the EU Council: Strategies for the Way Forward, CEPS Reports, Brussels, 2006.

M. Kaeding, ‘The Social Dimension of Globalization, Employment and Decent Work’, in: C. Egenhofer, L. van Schaik, M. Kaeding. A. Hudson en J. Nunez Ferrer (red.), Policy Coherence for Development in the EU Council: Strategies for theWay Forward, Special CEPS Reports, Brussels, 2006, pp. 88-92.

B. van Riel, J.J. Deken en E.H.M Ponds, ‘Social Solidarity’, in: G.L. Clark, A.H. Munnell en J.M. Orszag (red.), Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 141-160.

Onderzoeksmemoranda Hervorming Sociale Zekerheid

2012

J. Paetzold and O. van Vliet (2012), 'Convergence without hard criteria: Does EU soft law affect domestic unemployment protection schemes?’, Working Papers in Economics and Finance No. 2012-09, University of Salzburg, 32 p. (also published as Department of Economics Research Memorandum 2012.03, Universiteit Leiden, 32 p.)

O. van Vliet en H. Nijboer (2012), 'Flexicurity in the European Union: Flexibility for Outsiders, Security for Insiders', Department of Economics Research Memorandum 2012.02, Universiteit Leiden, 18 p.

2011

O. van Vliet, J. Been, K. Caminada and K. Goudswaard, 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', Research MemorandumHervorming Sociale Zekerheid 2011.04, Universiteit Leiden, 29 p.

C. Wang and K. Caminada (2011), 'Disentangling income inequality and the redistributive effect of social transfers and taxes in 36 LIS countries', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2011.03, (also published as LIS Working Paper #567).

B.P. ter Haar and P. Copeland, 'EU Youth Policy: A Waterfall of Softness', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2011.02, Universiteit Leiden, 21 p. 

A.F. Rommelse, 'Een geschiedenis van het arbeidsongeschiktheidsbeleid in Nederland', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2011.01, Universiteit Leiden, 152 p.

2010

K. Caminada, K.P. Goudswaard and F. Koster, 'Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2010.01, Universiteit Leiden, 41 p.

2009

Megan Martin and Koen Caminada, 'Welfare Reform in the United States. A descriptive policy analysis', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.03, Universiteit Leiden, 30 p.

Koen Caminada and Kees Goudswaard, 'Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other OECD Countries', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.02, Universiteit Leiden, 33 p.

M. Versantvoort, 'Complementariteit in arbeid- en zorgtijd', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.01, Universiteit Leiden, 18 p.

2008

K. Caminada and K.P. Goudswaard, ‘Effectiveness of poverty reduction in the EU. A descriptive analysis’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.07, Universiteit Leiden, 51 p.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en O. van Vliet, 'Patterns of welfare state indicators in the EU: Is there convergence?', ResearchMemorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.06, Universiteit Leiden, 22 p.

K.P. Goudswaard en K. Caminada, 'The redistributive impact of public and private social expenditure', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.05, Universiteit Leiden, 16 p.

K.M. Anderson en M. Kaeding, 'Pension systems in the European Union: Variable patterns of influence in Italy, the Netherlands and Belgium', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.04, Universiteit Leiden, 17 p.

B.P. ter Haar, 'The true raison d'être of the open method of coordination', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.03, Universiteit Leiden, 11 p.

M. Versantvoort, 'Time use during the life course in the USA, Norway, and the Netherlands: a HAPC-analysis', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.02, Universiteit Leiden, 30 p.

M. Versantvoort, 'Studying time use variations in 18 countries applying a life course perspective', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.01, Universiteit Leiden, 14 p.

2007

O. van Vliet en M. Kaeding, ‘Globalisation, European Integration and Social Protection – Patterns of Change or Continuity?’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.04, Universiteit Leiden, 22 p.

M. Versantvoort, 'Ouderschapsverlof; carrièrestop of -stap? Een schets van de sociaal-economische effecten van verlof en de beleidsmatige dilemma’s die daaruit volgen', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.03, Universiteit Leiden, 17 p.

H. Nijboer, 'A Social Europe: Political Utopia or Efficient Economics? An assessment from a public economic approach', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.02, Universiteit Leiden, 113 p.

A. Eleveld, 'Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandig werkenden', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.01, Universiteit Leiden, 50 p.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.