Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verantwoording en werkplannen

Op deze site zijn de Verantwoordingen en Werkplannen van het onderzoeksproject Hervorming Sociale Zekerheid opgenomen. De jaarlijkse rapportages bevatten de samenstelling van het onderzoek(steam), de output sinds 2006 en per onderzoeker steeds een korte samenvatting van het individuele onderzoek. Het onderzoeksproject is ultimo 2013 afgerond. Het onderzoeksproject ‘Hervorming Sociale Zekerheid’ werd geleid door prof. dr. K.P. Goudswaard, prof. dr. C.L.J. Caminada en prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van Instituut Gak. Het onderzoek valt onder het (deel)programma ‘Hervorming van sociale regelgeving’ van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.