Logo Universiteit Leiden.

nl en

Climate Call

In 2019 startte LUGO een petitie met het verzoek om een ambitieuze duurzaamheidsvisie voor 2030. Deze petitie is geformuleerd op basis van wat LUGO haalbaar achtte in plaats van op de beperkingen van nu. Wij vinden dat duurzaamheid een van de kernwaarden moet zijn van het volgende centrale beleidsplan van de universiteit: het Instellingsplan 2021-2025.

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft de door ruim 1.600 studenten ondertekende klimaatpetitie overgenomen. De Climate Call roept de universiteit op om daadkracht en ambitie te tonen op het gebied van duurzaamheid. De petitie bevatte een oproep om een duurzaamheidsvisie voor 2030 te ontwikkelen en om duurzaamheid tot een van de kernambities te maken in het nieuwe Instellingsplan, inclusief onderdelen als bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoekskader.

Met betrokkenheid van medewerkers, studenten en andere partijen zoals LUGO gaat de universiteit dit studiejaar (2019-2020) aan de slag met het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie.

Lees de reactie van het College van Bestuur van de universiteit hier:Response_Climate_Call

Read the Climate Letter here.

Deze website maakt gebruik van cookies.