Logo Universiteit Leiden.

nl en

Scriptieprijs 2023 - winnaars bekend

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

In 2023 heeft de jury de prijs toegekend aan Daimy van Dijk (HvA), auteur van The Use of Digital Chatting Tasks to Accommodate for Speaking Anxiety in the ESL/EFL Classroom. De scriptie van Marian Veenstra (NHL Stenden), auteur van Doitse wurter lernen ist ainfag” - Woordenschatverwerving dyslectische leerlingen bij Duits heeft een eervolle vermelding gekregen.

Lees meer in het juryrapport.

Deze website maakt gebruik van cookies.