Leiden University logo.

nl en

Studiedag - Multimodaliteit

Op 14 oktober vindt in de KB Nationale Bibliotheek in Den Haag een studiedag plaats over de toepassing van het begrip ‘multimodaliteit’ op laatmiddeleeuwse en vroegmoderne bronnen. Er zijn een aantal plekken voor promovendi en masterstudenten beschikbaar, die 1 ECTS kunnen verdienen met het bijwonen van de studiedag en het schrijven van een paper. Deadline: 15 september.

This website uses cookies.